Bok om didaktiska dilemman i förskolan

Förskollärare från Högalidens och Krokslätts förskolor är medskribenter i en ny bok som bygger på en dialog mellan förskollärare och forskare kring olika didaktiska dilemman.

Boken ”Undervisning i förskolan - Förskollärare och forskare i dialog om didaktiska dilemman” är helt nyutgiven. I boken definierar 13 förskollärare undervisningen i förskolan i form av didaktiska dilemman. I varje kapitel beskrivs ett undervisningsfall som sedan bearbetas i en dialog med forskare och andra förskollärare som kommenterar dilemmat utifrån sina perspektiv. Mölndal är en av fyra kommuner som har deltagit i projektet med både kapitelförfattare och kommentatörer från Högalidens och Krokslätts förskolor.

Under en arbetsplatsträff firades boksläppet med en festlig inramning. Förskollärarna Astrid Lilja, Cecilia Vikstrand och Jessica Johansson är tre av förskollärarna som medverkat i boken. De berättade om processen med boken tillsammans med forskarna Anette Olin Almqvist och Marianne Strömberg.

Bokens upplägg

Förskollärarna som har skrivit fram de olika fallen i boken inleder och skriver ett reflekterande slutord i sina kapitel. Varje kapitel består också av kommentarer från andra förskollärare och två forskare. Kommentatorernas utgångspunkt har varit att förstärka, komplettera eller problematisera det beskrivna fallet. När dilemmaägaren reflekterar över kommentarerna uppstår ny kunskap när det praktiska exemplet möter befintlig teori och andra erfarenheter vilket skrivs fram i slutordet.

Ett trettiotal forskare från olika lärosäten har valts ut som kommentarer för att kunna tillföra en bredd av perspektiv som matchar de olika områdena i kapitlen.

”Denna antologi bjuder in läsaren i förskollärares professionella vardag med dilemman och utmaningar, men också till en reflekterande kunskapsprocess i flera steg.

(Ingegerd Tallberg Broman, från bokens förord)

pedagoger Högalidens förskola

Jessica Johansson (mitten) är en av kommentatorerna i boken och berättar här om skrivprocessen tillsammans med Astrid Lilja och Cecilia Vikstrand som är fallförfattare. Även Maja Andersson och Naimi Brogiannis har varit kommentatorer i boken och Amanda Gelsi är fallförfattare från Krokslätt.

Fallförfattarnas perspektiv

Astrid och Cecilia som skrivit fram varsitt fall i boken berättar att dilemman är en naturlig del i vardagen.
-Det som var lite svårt här var att vi behövde hitta dilemman som kändes särskilt angelägna. Att det kunde vara viktigt för oss att utveckla men också att det skulle kunna ge något till de som läser boken. Det var svårt men också väldigt roligt och lärorikt.

Att arbeta med texterna i boken har varit en lärorik resa som både varit rolig och utmanande berättar Astrid och Cecilia.

Det gör något med ens egen process och lärande att få sätta ord på saker.

Astrid och Cecilia upplever att det var en speciell känsla att i skrift få kommentarer från andra utan att kunna respondera tillbaka.
-Först kändes det lite svårt men kommentarerna kunde sedan ge en bredd i dilemmat och utmana till nya tankar. När vi pratade tillsammans med de andra fallförfattarna kunde vi konstatera att de som fick kommentarer som skavde mest också såg såg störst utveckling efter processens gång.

Pedagoger på Högalidens förskola

Rektor Monica Kable tillsammans med fallförfattarna Astrid Lilja och Cecilia Vikstrand.

En bok som bidrar med kunskap

Förskollärarna och forskarna är överens om att en av styrkorna med boken är att den är så verksamhetsnära. Den belyser hur det inte bara finns en lösning utan olika perspektiv på dilemman som uppstår i förskolans vardag.
-Tack vara att vi tog utgångspunkt i en händelse så hamnade vi automatiskt i det verksamhetsnära perspektivet. Det ger en hög igenkänningsfaktor genom hela boken säger Astrid och Cecilia.

Ett didaktiskt dilemma är inte lösbart, men när det belyses ur olika perspektiv kan det leda till nya insikter. Kunskaperna från dialogerna kan så sätt bidra med kunskap för förskollärarprofessionen som helhet.

Marie Eriksson

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Dela på:

  Senast uppdaterad

  Missa inget, prenumerera på våra artiklar

  Hantera prenumeration

  Äldre artiklar