Barnskötaruppdraget stärks genom mentorsstöd

Eleonor Hansson och Susanne Åkerlilja är mentorerna som arbetar för ett tydliggörande av barnskötaruppdraget med fokus på yrkesstolthet och reflektionskultur hos barnskötare i Mölndals stad. De sätter också Mölndal på kartan genom att frikostigt dela med sig av erfarenheterna till andra kommuner.

Mölndal är först ut i landet med att tillsätta ett mentorsstöd för barnskötare i förskola och pedagogisk omsorg. Arbetet startade upp hösten 2018 och började i ett projekt som nu permanentats. Från början var det fokus på att ringa in yrket barnskötare och att vända trenden med höga sjuktal men det har nu växt och utvecklats till ett starkare uppdrag.

Arbetet har handlat mycket om att stärka barnskötare och ge energi och bränsle bland annat med hjälp av nätverk och erfarenhetsutbyte berättar Eleonor och Susanne.
-Genom statistik har vi kunnat se effekter på det här arbetet och det ger oss driv att fortsätta framåt. Idag arbetar vi ännu tydligare med att stärka barnskötare i deras uppdrag, vilket känns extra viktigt i dessa tuffa tider.

Samarbetet med Campus Mölndal

Campus Mölndal har gymnasiala yrkesutbildningar där de bland annat utbildar barnskötare. I Susanne och Eleonors tjänster ingår uppdraget som APL-samordnare där de samarbetar med Campus för att anskaffa praktikplatser.

De utgör också ett stöd för Mölndals barnskötarelever som läser på Campus, bland annat genom att erbjuda läxstöd.
-Under utbildningen varvas praktik ett par dagar i veckan med teori, under en längre period, där vi har tät kontakt med elever och handledare. Vi får också en naturlig dialog med barnskötare nu när vi möter dem i deras roll som handledare.

Mölndals stad har valt att satsa på valideringsutbildningar för stadens tillsvidareanställda barnskötare utan formell utbildning. Där har mentorerna rollen som valideringshandledare.
-Uppdraget som handledare blir också en betydelsefull del i helhetsuppdraget som mentorer berättar Eleonor och Susanne. Det har varit en del i att lära känna våra barnskötare i staden så att de ska veta att vi finns och vilket stöd vi har att erbjuda.

Kompetensutvecklingspaket

Att mötas och utbyta erfarenheter i nätverk har utgjort en betydelsefull del i arbetet med att stärka barnskötarnas uppdrag. Eleonor och Susanne har också gjort ett kompetensutvecklingspaket som ett erbjudande till stadens barnskötare. Det är indelat i tre olika delar som bygger på självreflektion och att hitta en tillsammanskultur genom strategier för samsyn.

1.Olika roller-lika värde
Kompetensutvecklingsinsatsen tar sin utgångspunkt i att barnskötare och förskollärare har olika roller utifrån Lpfö18 men också gemensamma nämnare i det professionella förhållningssättet gentemot varandra som kollegor och i mötet med barn och vårdnadshavare. De olika yrkesrollerna berikar och bakom yrkesrollerna finns ett värde i varje uppdrag.

2. Vem är jag som barnskötare?
Här utgår innehållet ifrån boken Barnskötare - Att främja utveckling och lärande. Insatsen bygger på att ge barnskötare stöd i att vara väl insatta i Lpfö18 och förstå sitt uppdrag med hjälp av självreflekterande frågor.

3. Teamwork
Här utgår kompetensutvecklingsinsatsen från olika verklighetsnära case som sedan följs upp med en egen aktion. Det kan handla om hur en rutinsituation kan omvandlas till undervisning och hur vi kan hitta strategier för samsyn.

Delat lärande på konferens

I höstas var Eleonor och Susanne två av talarna på den rikstäckande konferens "Barnskötaren" som arrangeras av Gothia kompetens.
-Det var en digital konferens som innefattade flera olika intressanta ämnesområden. Det vi kunde tillföra var att dela vår kunskap och erfarenhet som barnskötarmentorer. Vi är de enda i landet som arbetar renodlat mot en yrkesgrupp på det här sättet. Det har också gett ringar på vattnet och vi har blivit kontaktade av representanter från andra kommuner som är nyfikna på vårt arbete.

Reflektionskultur

En av de absolut viktigaste delarna för Susanne och Eleonor är att skapa en reflektionskultur och ett självreflekterande förhållningssätt med medvetenhet om rättigheter likväl som skyldigheter.

-Vi har vuxit med det här uppdraget och vi har lärt oss väldigt mycket under resans gång och i mötet med våra barnskötare. Även vi har behövt stanna upp och tänka till många varv. Som avslutning skulle vi vilja skicka med en reflekterande fråga:

Vad har du för strategier för att få känna yrkesstolthet och arbetsglädje i din roll som barnskötare.


Text: Marie Eriksson
Foto: Stina Zetterqvist

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Kommentarer

   Du måste vara inloggad för att få kommentera

   Stängd för fler kommentarer

   300

   Dela på:

   Senast uppdaterad

   Missa inget, prenumerera på våra artiklar

   Hantera prenumeration

   Äldre artiklar