Att leda i en digital omvärld

Efter ett års kompetensutveckling i att leda digitalisering är ledarna i Mölndal slående överens. Det här är bara början!

Förvaltningsledning, förskolechefer, rektorer och processledare samlades under en förmiddag i augusti för att summera ett års kompetensutveckling med rubriken: "Leda digitalisering." På plats fanns också Maria Spante från Högskolan i väst som har följt processerna under året genom praktiknära samverkansforskning.

2. Leda digi. Foto: Marie Eriksson

Kompetensutvecklingsinsatsen startade hösten 2017 och har byggt på Skolverkets modul Leda digitalisering. Alla ledare i Mölndals förskole- och skolverksamheter har under ett år arbetat i modulen steg för steg. Modulen består av sex delar med två möten i grupp och två hemarbeten i varje del. Mötesstrukturen har byggts upp med fasta lärgrupper med en processledare till varje grupp.

Leda digi. 2 B. Foto: Marie Eriksson

IKT-samordnare Anders Karlsson har varit en av nyckelpersonerna i "Leda digitalisering", här med förvaltningschef Fredrik Hellsten.

Lärgruppernas betydelse

En genomgående framgångsfaktor har varit processledarnas insats och det kollegiala lärandet i grupper. Reflektionen och diskussionerna i lärgrupperna har varit drivkraften som lett arbetet framåt. Grupperna har nu kommit till det avslutande momentet i den sista delen vilket innebär en möjlighet att utbyta erfarenheter och ge varandra återkoppling. Det finns dock en tydlig önskan hos alla inblandade att få fortsätta arbetet med processledning i lärgrupper och så verkar det bli.

Respons från processledarna

Processledare från Mölndal och från samarbetspartnern Lin Education har ansvarat för de olika lärgrupperna. Förmiddagen avslutades med att alla fick lyssna på varje processledares respons till sin grupp i form av "Two stars and a wish." "Fortsätt vara modiga och våga vara ännu modigare och framför allt upptäck och sätt ord på era egna styrkor."

Processledarnas framtidsönskningar för lärgrupperna handlade bland annat om att utforma konkreta tydliga mätbara mål. Det framkom förslag om att utöka det kollegiala lärandet genom att besöka varandras arbetsplatser och lärgrupperna uppmanades att göra kontinuerliga tillbakablickar för att förstå vilken resa de har gjort.

4. Leda digi. Foto: Marie eriksson

Undersökningens resultat

Samverkansforskare Maria Spante har genom sin undersökning utmejslat områden att arbeta vidare med framöver. En utmaning handlar om att överbrygga glapp i styrkedjan för att kunna arbeta ännu effektivare med kompetensutvecklingsinsatser. Maria lyfter vikten av att se och tydliggöra det som redan är bra, att styrkeidentifiera för att därefter kunna svaghetsprioritera. Då kan resurser och insatser riktas dit de verkligen behövs.

Marias undersökning visar också att samtalen i lärgrupperna har gjort skillnad och att alla har gjort en tydlig rörelse framåt. Vägarna har inte varit lika och de har inte varit raka men de har haft en riktning. Vikten av en gemensam riktning förstärktes även i en inspirerande föreläsning av en av processledarna, Håkan Ingvarsson från Lin Education.

5. Leda Digi. Foto: Marie Eriksson

Vad händer framöver?

Ett återkommande inslag under dagen var: "bli bättre på att se och uppmärksamma allt gott arbete ni redan gör." Både i Maria Spantes presentation och i kommentarerna från chefer och processledare så lyser trots allt en stolthet igenom. Även om det känts stort och inte alltid helt lätt så har man fått vara med om något unikt tillsammans.

Cheferna är efter ett års kompetensutveckling bättre rustade för att leda sina organisationer framåt. Det är nu arbetet på allvar sätter igång ute på enheterna med fokus på att leda en skola i en digital omvärld. Det här är bara början!

Marie Eriksson
Verksamhetsutvecklare

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  300

  Kommentarer

   Du måste vara inloggad för att få kommentera

   Stängd för fler kommentarer

   300

   Dela på:

   Senast uppdaterad

   Missa inget, prenumerera på våra artiklar

   Hantera prenumeration

   Äldre artiklar