Språkliga lärmiljöer i förskolan

Hur kan vi skapa språkliga lärmiljöer? På Katrinebergs förskola sätts språket i fokus i alla sammanhang. Sagogången, hjärnkontoret och uteateljén är exempel på hur de väljer att se möjligheter och skapa kreativa lärmiljöer utifrån de förutsättningar som finns.

Zandra Jonasson är rektor för Katrineberg och Broslätts förskolor som båda är diplomerade litteraturförskolor med språket i centrum i alla sammanhang. Tillsammans med förskollärarna Kajsa Lindgren och Elisabeth Gustavsson driver hon utvecklingsarbetet på enheterna med lärmiljöer i fokus. Kajsa har ett utvecklingsuppdrag som en del i sin tjänst där hon stöttar det språkutvecklande arbetet.

Förändringsarbetet har blivit en kombination av att utveckla lärmiljöer, material och undervisning med språket som utgångspunkt. Förskolorna har sedan hösten 2018 arbetat med skolverkets moduler ”Läslyftet” vilket bidrar till att lägga extra fokus på språkutvecklingsarbetet.

Utemiljöns möjligheter

Stora delar av förskoledagarna består av utevistelse där det finns gott om utrymme för barns egna lekar och idéer. På Katrinebergs förskola såg de möjligheter att dessutom använda utevistelsen till undervisning där barn får mötas i mindre grupper i meningsfulla sammanhang.

På gården finns två förråd där bland annat cyklar förvarades tidigare. Kajsa och Zandra såg tillsammans med pedagogerna nya möjligheter med dessa utrymmen. Efter en kort tids spånande och förberedelse sattes planerna i verket och två nya inspirerande lärmiljöer kunde invigas under hösten 2019.

sagogang4

Kajsa Lindgren demonstrerar materialet i Hjärnkontoret.

Hjärnkontoret

Hjärnkontoret är en studio för experiment där barnen ges möjlighet att experimentera och utforska naturvetenskap på nya sätt. Det språkutvecklande arbetssättet genomsyrar även arbetet i hjärnkontoret där barnen på ett konkret sätt får möta ord för nya företeelser. Hjärnkontoret och de andra miljöerna har utformats utifrån ett hållbarhetsperspektiv med återanvänt material från Skatan, Mölndals kreativa återanvändningscenter.

sagogang3


Hållbarhetstänket handlar inte bara om materialet berättar Kajsa, utan även om hur vi på ett hållbart sätt tillvaratar människors kompetenser. På Katrinebergs förskola arbetar pedagogen Razia Miakhel, som har en högre utbildning i naturvetenskap från sitt hemland. Razia har nu möjligheten att inspirera och undervisa alla barn och pedagoger i Hjärnkontoret.

sagogang 6

Uteateljén

Barnen har mött den nya uteateljén med stor entusiasm och gett den namnet Ateljé Krumilur. Här handlar det mycket om de hundra språken och att tillvarata olika uttrycksformer berättar Kajsa. Dels med rest- och spillmaterial från Skatan men också att möta olika material och verktyg. Just nu startar de igång processer med lera där barnen får utforska materialet på olika sätt men också berikar språket genom att lära sig nya begrepp för verktyg de använder till leran.

sagogang5

Från korridor till sagogång

Zandra och Kajsa berättar med stolthet, glöd och engagemang och beskriver hur det språkutvecklande arbetet genomsyrar hela verksamheten på en mångfald av sätt.
-Vi är ganska trångbodda men har valt att se möjligheter i det. Vi har skapat tre nya lärmiljöer på yta som egentligen inte fanns berättar Zandra.

De har precis färdigställt en tredje miljö för barnen på Katrinebergs förskola. En ganska tråkig korridor som tidigare mest fungerade som en passage och förvaring av utsorterat lekmaterial har nu fått nytt liv med enkla medel. Mattor på golven, mörkläggningsgardiner, boklister längst väggarna och lådor med material har förvandlat korridoren till en sagogång.

Här kan barn och pedagoger hämta var sin dyna som hänger på väggen och slå sig ned på de mjuka mattorna för en sagostund.
-Vi har också en sagoberättare på besök varje vecka som vi har kommit i kontakt med via volontär Mölndal. Hon läser in sig på böcker i förväg och läser för en liten grupp barn berättar Zandra.

sagogang2. Foto: Marie Eriksson


Barn och pedagoger arbetar nu med barns eget berättande som en del av läslyftet. Att få ta del av och skapa egen poesi är något som många av barnen just nu är fokuserade på. Kajsa har skapat material som kan stödja arbetet med barns berättande bland annat i form av bildkort som kan inspirera och ge stöd i berättandet. På väggen i sagogången finns tavlor där barnens egen poesi sätts upp och kan läsas.

sagogang3

En dikt om grönsaker inspirerade barnen till att skriva en egen dikt om frukt.

Språkutmanande aktiviteter

Kajsa beskriver hur de förstärkta lärmiljöerna är en viktig del av det språkutvecklande arbetet men att de också arbetar med språkutmanande aktiviteter.
-Det handlar oftast inte om att lägga till nya moment i verksamheten utan att utveckla det vi redan gör menar Kajsa. Det kan vara en så enkel sak som Kims lek som lockar till att sätta ord på olika föremål. Genom att välja föremål noga kan vi utmana barnen att använda olika typer av ord. Exempelvis genom att använda föremål som kan beskrivas på många olika sätt.

Just nu håller Kajsa och Zandra på att förbereda för en arbetsplatsträff med språkutmanande workshops. Pedagogerna kommer få mötas runt vanliga, vardagliga aktiviteter och miljöer för att tillsammans reflektera runt hur de kan göras språkutmanande.

Att ge näring till processerna

Zandra och Kajsa har drivit och möjliggjort förändringarna i lärmiljöerna som sedan utvecklas successivt i mötet med barn och pedagoger. För att kunna utrusta miljöerna på rätt sätt så lyssnar Kajsa och Zandra in och fångar upp de processer som pågår på varje avdelning.
- Man kan säga att vi skapar de materiella förutsättningarna.
Kajsa beskriver att både hon och Zandra har kort väg från ord till handling. Det gör att vi kan möta och stötta barn och pedagoger precis där de befinner sig och utveckla material som kan möta de behoven som finns.
- Vi ger processerna näring när de är som allra mest aktuella.

Marie Eriksson
Verksamhetsutvecklare

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Kommentarer

   Du måste vara inloggad för att få kommentera

   Stängd för fler kommentarer

   300
   Error: javax.jcr.PathNotFoundException: #Språk

   Dela på:

   Senast uppdaterad

   Missa inget, prenumerera på våra artiklar

   Hantera prenumeration

   Äldre artiklar