Bilder av samtal i Zambia

Följ med Pedagog Mölndal till Zambia. Chefer och lärare berättar i Internationella bloggen från sin resa dit, i ett av Mölndals många internationella projekt. Här kommer en sammanfattning och ett knippe bilder.

Det treåriga ICLD-projektet, som tog oss till Chipata i östra Zambia, heter Empowerment of Youth och syftar till att utveckla barns och ungas möjlighet att göra sina röster hörda i våra samhällen.

Att komma från Sverige till ett land på den afrikanska kontinenten är naturligtvis exotiskt och väldigt annorlunda. Vardagslivet, kulturen, ritualer och traditioner är otroligt intressant att få ta del av och gör förstås att kameran blir full av fina bilder.

Under veckan inträffade dessutom Nc´wala Traditional Ceremony i Chipata. Folk gick då man ur huse för att hylla sin kung iklädda traditionella dräkter och till sång och dans. Festivalen pågick i tre dagar och kulminerade i en jättefest, bevakad av nationell media, med kungen i centrum och ministrar, ambassadörer och stamhövdingar representerade. Ceremonin betyder mycket för både Zambia och dess grannländer och sägs vara starkt bidragande till långvarig fred i regionen.

Mäktiga möten

I centrum för resan var förstås inte bara den synliga kulturen utan också samtalen. På möten i kommunhuset, på rektorsexpeditioner, på barnhem, i klassrum och på skolgårdar men inte minst i bussen på väg dit.

Här är vi mitt inne ett långt, nyfiket samtal kring synen på sexualundervisning, preventivmedel, månggifte och ungdomars situation i våra respektive länder. Så intressant att vi höll på att aldrig kliva ur bussen där på skolgården. 

Här pågår ett av många möten mellan läraren Beatrice och läraren Annica på en av de kommunala grundskolor vi besökte. Hur lägger du upp din undervisning och vad kan vi lära av varandra?

I Chipatas skolor lär sig ungdomarna tidigt att debattera. Här förbereder de sig inför de en traditionsenlig Debate, inför publik, på temat Sociala medier. Inför mötet har utvalda elever från de två grundskolorna Damview och Mpezeni park tilldelats var sin tydlig ståndpunkt att argumentera utifrån och genomför debatten mycket seriöst och inlevelsefullt. 

Zambia klass

Som besökare undrade vi också ofta över hur lärare och skolledning lyckades organisera undervisningen på skolor med 2500 elever och 70 personal. 80 barn i ett klassrum var inte ovanligt.

Samtal om samtalen

Här ser vi två av Chipatas projektdeltagare i stadens kommunhus med Glenn Grimhage, kommunpolitiker i Mölndal.

Med på denna och tidigare resor för projektet var chefer och lärare från skolförvaltningen, chefer och fritidsledare från kultur- och fritidsförvaltningen och två av Mölndals kommunpolitiker Stefan Gustafsson och Glenn Grimhage. Hur såg då de på samtalen i Zambia? Hör dem och några till dela med sig av sina tankar och reflektioner.

Politikers perspektiv

- Mina och Stefans roller har dels varit att utgöra ett stöd för de olika arbetsgrupperna om något problem skulle uppstå, men också att bygga upp förtroendet mellan våra städer, berättar Glenn Grimhage, politiker i Kultur- och fritidsnämnden. I början var skapande av mötesplatser för ungdomar ett viktigt delmål och Youth Centret i Chipata är det som har varit mest angeläget att få fungera också över tid med ungdomsledare på plats. På centret kan barn och unga nu gå för att lära sig både sång, dans, debatteknik, hantverk, få hjälp med läxor och lära sig hur de kan vara med och få inflytande i samhället.

- Framstegen i projektet såsom att en skola nu kan kommunicera genom internet och att all musikutrustning för ungdomarna på kulturcentret nu är säkrat på plats, är viktigt och glädjande tycker Stefan Gustafsson.

- Efter snart tre år i projektet så ser jag vilken förändring till det bättre som har påbörjats. Jag är övertygad om att de små stegen som har tagits för varje år måste få fortsätta, menar Glenn Grimhage.

- Mölndal behöver också hitta en väg för att nå reellt ungdomsinflytande på hemmaplan, tillägger Stefan.

Kultur- och fritidsförvaltningens avdelningschef för ungdoms- och samhällsarbete Mikael Olow på möte med zambiska kollegor.

Ett chefsperspektiv

- Jag minns särskilt två samtal från den här resan som var väldigt givande, berättar Mikael Olow. Dels med Chipatas nya Director of housing and social service, Yasini Mulimba. Vi pratade om ungdomars röster, om HBTQ-frågor, prostitution och hur unga tjejer försvinner ut ur utbildningssystemet på grund av tidiga äktenskap och tonårsgraviditeter. Ett annat samtal som berörde var med Chipatas Youth mayor, Besa Chibuye. Han har många kloka tankar om hur unga skulle kunna ta mer plats i politiken men han menar att systemet sätter stopp för dem.

- Mina önskemål kring projektet framåt är att hitta frågor där båda länderna har en gemensam utmaning, kan lära av varandra och utvecklas tillsammans. Här ser jag att Ungdomsinflytande och Ungdomsfullmäktige kan vara två framtidsfrågor för både Mölndal och Chipata. System för att få in ungas röster i beslutsfattandet är viktigast och jag tycker att den frågan får mer och mer plats.

För de flesta eleverna i Chipata är det mycket ovanligt att få chansen att prova en dator i verkligheten och nästan all ICT-undervisning sker i teorin.

Skolperspektivet

- Jag hade många givande samtal med lärarna och rektor på Mpenzeni park school, berättar rektor Eva Happstadius från Fässbergsskolan. Bland annat om hur olika förutsättningarna är i IT-undervisning. De flesta av våra elever har en vana att använda olika IKT-verktyg med sig hemifrån medan eleverna i Chipata behöver undervisas från scratch och hur man närmar sig en dator kan te sig skrämmande för en del.

- En annan intressant diskussion är när vi jämför ordningsregler och konsekvenser. De upplever våra väldigt otydliga eftersom jag ofta svarar Det beror på. Vi tar väldigt stor hänsyn till individen medan de ser till kollektivet. De säger att elever låter bli att komma för sent/göra dumma saker i rädsla för att skolan tar kontakt med hemmet.

- Alla de här samtalen gör att jag får syn på vår verksamhet och kan reflektera över vad som är bra och mindre bra. Samtalen har med tiden blivit mer öppna. Vi vågar ställa kritiska frågor utan att vara rädd för att någon ska ta illa upp. Det finns ett genuint intresse för att lära av varandra. Jag hoppas att utbytet mellan våra skolor tar fart ytterligare och att fler elever och lärare känner sig delaktiga kring hur man planerar för att engagera unga så att de är med och påverkar framtiden, avslutar Eva.

Det blev många och långa engagerade samtal mellan lärare och rektorer på de båda skolornas rektorsexpeditioner.

Fler bilder och berättelser

Fortsätt gärna att ta del av alla de blogginlägg från Zambiaresan som projektdeltagarna delar med sig av här på Pedagog Mölndal i veckan. Det blir flera spännande reflektioner ur olika perspektiv. Internationella bloggen och Kulturskolans blogg är det som gäller och enklast får du dem till dig genom att följa Pedagog Mölndal på Facebook. 

Madeleine Bergenkull
Kommunikatör

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  300

  Kommentarer

   Du måste vara inloggad för att få kommentera

   Stängd för fler kommentarer

   300

   Dela på:

   Senast uppdaterad

   Missa inget, prenumerera på våra artiklar

   Hantera prenumeration

   Äldre artiklar