Res ut och inspireras, kom hem och inspirera

I Mölndal är vi stolta över alla internationella projekt och utbyten skolförvaltningen har igång. På det nya seminariet delades många goda erfarenheter.

Inter seminarium 2

En hösteftermiddag i Kvarnbyn öppnades dörrarna till ett helt nytt spridningsseminarium för pedagoger och annat skolfolk om internationella utbyten. Ett femtiotal personer hade nappat på inbjudan, från vår internationella samordnare Sofia Knüppel, om att dela erfarenheter och lära mer om internationellt samarbete. Det blev en riktigt givande kväll.

Inter sem lyssnare

Först fick vi lyssna till vår utvecklingschef Christer Ferm som talade om om vikten av att få ett utifrånperspektiv på det vi gör.

Tankar och idéer byts och bryts

- Vi är duktiga på att åka ut i Mölndal, men det blir rätt ofta samma gäng som åker, sa Christer och poängterade därför att spridningen är viktig, inte bara inom den egna enheten. Vi behöver också koppla lärandet där ute med vardagsverklighet här hemma, menade han vidare och avslutade med hur väl delandet, bland annat här på Pedagog Mölndal, passar in i det digitaliseringsfokus Mölndals skolor och förskolor har i år.

Sofia Knüppel berättade vidare bland annat om vilka olika sorters internationella projekt vi har igång just nu, vilka enheter som är engagerade och att 52 personer kommer att åka ut och jobbskugga en kollega i ett annat land. Projekten vi deltar i är antingen Atlasprojekt (hela världen), Erasmus (Europa) eller Nordplus (Norden).

- Inom ramen för det internationella samarbetet finns det många möjligheter att strategiskt arbeta med förskolans eller skolans utvecklingsbehov tillsammans med andra länder, säger Sofia. När man bestämt sig för att söka ett projekt eller utbyte är det just den ingången man ska börja i, alltså vilket utvecklingsbehov har vi här och på vilka sätt kan detta stärkas i en internationell kontext?

Tydligt internationellt uppdrag

Sofia berättar också hur en projektansökan går till rent praktiskt, men också om att uppdraget faktiskt står med i läroplanen:

"Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet samt förbereda för ett samhälle med täta kontakter över kultur- och nationsgränser. Det internationella perspektivet innebär också att utveckla förståelse för den kulturella mångfalden inom landet."

I Mölndals nya policy för internationellt arbete slås det också fast att internationellt samarbete är ett strategiskt utvecklingsverktyg i arbetet med att förverkliga Mölndal Vision 2022.

Colleagues on stage

Så var det dags för kollegor att inspirera och inspireras. Först ut på scen var Lena Schmidt Lindberg, förskollärare på Glasbergets förskola, som under en vecka jobbskuggat lärare på en skola för 5-åringar i England. Lena berättade i ord, bilder och film om hur hon både avskräckts och lärt nytt av arbetet med små barn i det engelska skolsystemet. Särskilt spännande hade deras arbete med skapande varit att undersöka och fundera kring. Förskolebarnen hemma på Glasbergets förskola var hela tiden med på resan digitalt genom att Nalle reste och bloggade tillsammans med Lena.

Glasbergets nalle, skf


Inter Prag

Nästa pedagoggrupp att berätta om sina internationella erfarenheter var Rakel Cedersjö, Sören Andersson, Pär Ivarsson och Dan Gillard. På hemmaplan arbetar de som förstelärare på olika skolor men också i en grupp där de tillsammans jobbar med implementing av Gafe/G-Suite i skolförvaltningen. Deras resa gick till Prag på en kurs om innovation och ledarskap i klassrummet, där också Rumänien, Slovenien och Portugal satt i skolbänkarna.

Praggänget gav själva utbildningen både ris och ros men vad de framförallt betonade var hur lärorikt och teambildande det är att resa med nästan hela sin arbetsgrupp. Att lära tillsammans en hel vecka ger gott om tid för gemensamma reflektioner och utvecklande samtal som sedan kan fortsätta hemma i Sverige.

Gruppen avslutar med att slå ett slag för modellen The golden circle som de fått upp ögonen för i Prag och verkligen rekommenderar.

Väl förberedd ger mer

Så lämnades scenen över till Ulrika Modé Olausson lärare på Kvarnbyskolan. Ulrika åkte på jobbskuggning till en flickskola i Woodford, England och kom hem med spännande erfarenheter och lärdomar.

- Det underlättar verkligen att vara förberedd när man reser ut, menade Ulrika.

Eftersom hon ville göra en elevskuggning med skolförvaltningens handlingsplan 2016 som raster över sina observationer betydde det ett väl förberett fokus på områdena Ledarskap, Inkludering, Delaktighet och Digitalisering. Hon hade informerat sin engelska kontakter vad hon skulle titta närmare på och förberett frågor men också planerat in tid för reflektion både på plats och väl hemma igen i Mölndal.

Skolsköterskors olika villkor

Men det är inte bara pedagoger som kan resa ut och lära av andra länder. Maria Agardh, Anneli Jigstrand Eriksson, Anneli Bergh och Monika Magnusson är fyra skolsköterskor som åkt på jobbskuggning till Island tillsammans.

Gruppens iakttagelser gjordes både på en landets enda särskola, med 125 elever, men också i de isländska skolsköterskornas vardag, som bjöd på lite annorlunda villkor och arbetssituation. Bland annat använde islänningarna i högre utsträckning färdiga utbildningsmaterial från motsvarigheterna till Socialstyrelsen och Folkhälsorådet i sitt arbete på skolorna. De jobbade också med screeningverktyg för att upptäcka ångest och depression hos elever och erbjöd gruppterapi för barn och föräldrar. Stora skillnader som blir intressanta att diskutera tillsammans med kollegorna hemma i Mölndal.

Inter sem Jobbskuggning Island

Avslutningsvis låter vi Anette Eskilsson och Carina Eriksson, verksamhetsutvecklare med fokus på förskolan, släppa loss på scenen då de berättar att om kursen i Italien som inte riktigt blev som de tänkt sig. De hade sett fram emot att lära med kursdeltagare från hela Europa, men så blev det inte riktigt

Vill du läsa mer om vilka möjligheter som finns inom internationella projekt/utbyten gör du det på https://www.utbyten.se/

Vill du veta mer om internationellt arbete på skolor och förskolor i Mölndals stad är du välkommen att kontakta Gabriella Lapadatovic, internationell samordnare i skolförvaltningen.

Trevlig och givande resa!
Madeleine Bergenkull

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  300

  Kommentarer

   Du måste vara inloggad för att få kommentera

   Stängd för fler kommentarer

   300

   Dela på:

   Senast uppdaterad

   Missa inget, prenumerera på våra artiklar

   Hantera prenumeration

   Äldre artiklar