Mentorer för barnskötare ger språkstöd

Språka är en kurs för att utveckla yrkessvenska. För barnskötare i Mölndals stad har den byggts på med en praktisk språkstödjande del tillsammans med mentorer.

Under hösten 2023 har 18 barnskötare från Mölndals förskolor deltagit i Språka. Det är en utbildning för att utveckla yrkessvenska som anordnas av Språkcentrum Mölndal. Kursen har genomförts inom många förvaltningar och i höstas riktade den sig för första gången till barnskötare i Skolförvaltningen.

Praktiknära komplement till Språka

Språka har genomförts vid 10 kurstillfällen. På förmiddagarna har deltagarna fått ta del av en teoretisk kurs kring bland annat ord, begrepp, ordförståelse och grammatik tillsammans med språkcentrum och på eftermiddagarna har det kompletterats med en praktiknära påbyggnad.

Eleonor Hansson och Susanne Åkerlilja är mentorer för Mölndals barnskötare. De har träffat kursdeltagarna efter varje tillfälle med Språka för att komplettera med praktiska och verksamhetsnära delar inom områden som högläsning, lek, begrepp i vardagen och bemötande.
-Delen med bemötande väckte stort engagemang. Vi jobbade med förhållningssätt på ett konkretiserande sätt med hjälp av rollspel med tillhörande frågor. Vi fortsatte sedan med case utifrån påhittade arbetslag som deltagarna fick mötas runt i ett grupparbete, berättar Eleonor och Susanne.

Högläsning som praktiskt moment

Ett annat av de praktiska momenten har handlat om litteratur och läsning. Kursdeltagarna fick besöka biblioteket tillsammans med mentorerna. Där fick de bekanta sig med miljöerna och välja ut varsin bok att arbeta vidare med. De fick analysera bokens karaktärer, vad den handlade om och vilka åldrar boken skulle kunna passa för. Deltagarna tog sedan med böckerna till sina förskolor för att läsa tillsammans med barnen.

Böcker på ett bord


Vid tillfället därpå berättade deltagarna om sin valda bok för varandra. Det kopplades sedan till läroplanens avsnitt om högläsning och tankar kring hur boken skulle kunna användas tillsammans med barnen genom olika uttrycksformer. Nästa steg var att deltagarna fick undersöka läsmiljöerna på den egna förskolan och sedan berätta för varandra och reflektera tillsammans.

 • Hur ser läsmiljöerna ut på förskolan?
 • Hur presenteras böckerna ?
 • Finns det böcker som är lätta för barnen att välja själva?
 • Finns det böcker på olika språk?
 • Hur kan digitala böcker utgöra ett komplement?

Språk i vardagen

Målet med fortbildningen handlar om att bli inkluderad och känna sig förstådd i sitt yrke och i sin yrkessvenska och det verksamhetsnära upplägget har varit viktigt för att kunna bemöta alla där de befann sig.
-Flera deltagare har uttryckt att samtal med barnen ofta känns lätt men att det kan vara svårare att förstå det som samtalas om på möten. Vi har arbetat mycket med modet, att våga, både tala och säga till när det är svårt att förstå, säger Eleonor och Susanne.

Språket är en del av vardagen varje dag, hela tiden. Det handlar därför mycket om det språkliga mötet.

En fortbildning som gjort skillnad

Både deltagare själva och rektorer uttrycker att Språka och den kompletterande praktiska delen har gjort stor skillnad. Det viktiga språkarbetet fortsätter nu ute på förskolorna och kursdeltagarna är med i ett nätverk för vidare samarbete med mentorerna. Susanne och Eleonor berättar att deltagarna fått känna sig inkluderade och ingå i ett sammanhang där de har skapat en samsyn kring sin yrkessvenska i sitt yrke.
-De kan ta plats på nya sätt och vågar ta samtal och möten.

Det finns ett behov och en önskan om fortsättning med fortbildning i yrkessvenska. Anna Brügge Josefsson och Mette Myrin, verksamhetschefer förskola, ser att det här varit en viktig satsning. Framförallt genom kombinationen av teori och praktik och mentorsstödet för att skapa en långsiktighet i de språkstödjande insatserna.
-Förhoppningen är att utbildningen ska kunna bli ett återkommande inslag och vi undersöker hur det skulle kunna gå att lösa.

Marie Eriksson

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300
  Error: javax.jcr.PathNotFoundException: #Språk

  Dela på:

  Senast uppdaterad

  Missa inget, prenumerera på våra artiklar

  Hantera prenumeration

  Äldre artiklar