Lekcertifiering möter litteraturprofil

Nu har ytterligare fem förskolor i Mölndal genomgått en lekcertifiering tillsammans med Gothia kompetens och Margareta Öhman. Processutbildningen syftar till att ta tillvara lekens språkutvecklande kraft och att höja lekens värde i förskolan.

Under 1.5 års utbildning har Lackarebäcks förskolor tagit del av inspelade föreläsningar, läst, reflekterat i processgrupper, utfört aktioner och haft handledning med Margareta Öhman. Hon är psykolog och har bland annat skrivit boken ”Värna barns lekstyrka” som har funnits med som en röd tråd under utbildningen.

Leken är en arena där barn iscensätter och använder förmågor som de ännu inte har. I leken är allt möjligt och det bidrar till en känsla av kompetens och glädje över att kunna och klara av saker – och det bygger lekstyrka.

Litteraturprofil och lek

Lackarebäcks förskolor är också litteraturprofilerade och det har vävts samman med lekcertifieringen på ett naturligt sätt. Förskolor med litteraturprofil utgår ifrån ett årslångt sagotema vilket ger en gemensam grund till barnens tillsammanslek. Tack vara de gemensamma erfarenheterna i sagans värld får barnen en lekarena att mötas på som alla är bekanta med.

Lek och berättelser gifter sig så bra ihop. Barn älskar att leka, älskar att höra berättelser och älskar att göra berättelser. Lek är berättelser i handling och berättelser är lek i språklig form. (Margareta Öhman)

Lekcertifiering

Lekprojekt i fantasins värld

Som en sista del i lekcertifieringen redovisades projektarbeten från varje processgrupp och Margareta Öhman fanns med för att ge feedback. Det var en lärorik förmiddag med en festlig inramning där pedagogerna visade på en bredd av lekens alla styrkor och möjligheter. Många av grupperna lyfte just fram styrkan i arbetet med sagor och fantasi tillsammans med lek:

 • Att frigöra tid till lek och skapa ett tillåtande klimat där barnens lek får möjlighet att fördjupas.
 • Hur pedagoger kan inta olika positioner för att hjälpa barnen in i lek och möjliggöra att barnen möts i lek.
 • Gemensamma erfarenheter som grund och tydligt tematiserade miljöer och material inkluderar fler barn och hjälper dem in i tillsammanslek..
 • Styrkan i det relationella mellan pedagoger och barn. ”Det är där ljuset tänds och magin uppstår.”
 • Att vara medvetna om vilka olika handlingserbjudanden som finns i ett rum och hur vi kan påverka det genom att möblera om och tillföra olika material.
 • Hur rekvisita och projektor kan användas för att iscensätta lekmiljöer.

Rumslighet och förhållningssätt

Pedagoger och rektorer upplever att det nu blivit ännu tydligare hur saga och fantasi kan utgöra grunden för ett medvetet arbete med lek. De ser att tematiserade miljöer och material hjälper barnen in i tilsammanslek, men också att sagan blir en trygghetsarena för barn som behöver träna sin lekstyrka ännu mer.

Sagan bidrar med en igenkännande trygghet där barn och pedagoger tillsammans tar oss sig i fantasins värld - det blir till ett lekandets rum.

Pedagogerna uttrycker att de genom att skapa rum som är attraktiva för barnen skapar en grund för att de ska kunna komma i lekflow. Ytterligare en viktig aspekt handlar om förhållningssätt och hur pedagogerna positionerar sig i och runt leken på ett medvetet sätt. En genuin närvaro i barns lek gör skillnad och det bygger ofta på utan att ta över. Men också att öva sig på att kliva in i leken och vara en del av lekflowet.

När vi pedagoger blir skickligare på att leka kan vi bidra med inspiration.

Lekcertifiering avslutning

Projekt som gjort skillnad

Det har varit en omfattande och intensiv utbildning, men den har verkligen gjort skillnad, uttrycker pedagoger och rektorer. Det som kan vara lite utmanande är att se till att fantasileken verkligen ges utrymme och får ta plats både i vardagen och i kvalitetsarbetet.

Lekens egenvärde ska alltid synas i vårt systematiska kvalitetsarbete.

Projektet har medfört att pedagogerna har utvecklat sitt förhållningssätt till lek med en ökad medvetenhet. De har också fått ett gemensamt yrkesspråk kring leken som gör att de kan prata om den på nya sätt. Men framförallt har det blivit ännu tydligare hur viktigt det är att ha roligt tillsammans.

Marie Eriksson
Verksamhetsutvecklare

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Dela på:

  Senast uppdaterad

  Missa inget, prenumerera på våra artiklar

  Hantera prenumeration

  Äldre artiklar