Ett torg växer fram

Förskolan Regnbågen i Krokslätt är inspirerad av Reggio Emilias filosofi med utgångspunkt i barnens fantasi och kreativitet. Hösten 2016 fick pedagogerna tillgång till en källarlokal som de med gemensamma krafter har förvandlat till ett torg fyllt av inspirerande miljöer.

Tillbakablick

I artikeln Rum som skapas och omskapas återges hur den pedagogiska miljön alltid är ett prioriterat område på Regnbågens förskola i Mölndal. Pedagogerna arbetar för en utmanande miljö som får barnen att mötas. Förskolan består av tre barngrupper och sju pedagoger som huserar i två gula trähus i en trädgård mitt i Krokslätt. I det ena huset finns en källarlokal som tidigare brukats av andra verksamheter. När den plötsligt stod tom såg pedagogerna vilka möjligheter ett sådant rum skulle kunna erbjuda. Efter en hel del kommunikation med olika instanser fick de det glädjande beskedet att de kunde använda lokalen.

Rum som väcker intresse

När jag besöker Regnbågen visar Golalai Abdali och Emeli Stenvall runt mig på förskolan. Min nyfikenhet är stor när vi till slut går ner för källartrappan som leder till torget. Sinnena skärps direkt när vi kommer in i rummet. Det finns mycket att titta på men ändå upplever jag inte att intrycken flyger på mig eller stressar mig. Rummet väcker intresse på ett lugnt och kommunikativt sätt. Det går att utforska en del i taget samtidigt som man har överblick över rummets möjligheter.

Emeli slår på ett par strömbrytare och nu hjälper även belysningen mig att rikta fokus. Min blick dras genast till naturhörnan där naturmaterialet synliggörs med hjälp av spotlights och ljusbord. Jag går fram och känner på sanden och förnimmer också doften av löv.

Regnbågen torg 2. Foto: Marie Eriksson

Det finns dokumentation i form av bilder och text vid varje station som fungerar både som inspiration och information. Dokumentationen är en betydelsefull del av introduktionen av varje station. Den hjälper både pedagoger och besökare att förstå tanken med varje del av miljön. Stationerna är utformade så att de blir självständiggörande för de som vistas där.

Tanken är att det på torget alltid ska finnas närvarande pedagoger som ser och hör vad som sker vid stationerna. Med hjälp av ytterligare dokumentation kan de synliggöra lärprocesser tillsammans med barnen vilket också blir en del i att kunna utmana dem vidare.

Regnbågen torg 3. Helbild. Foto: Marie Eriksson

Miljöer på torget

Torget erbjuder transparens och öppenhet, men även lugna vrår att dra sig tillbaka till. Det finns också skärmar och draperier som kan dela av rummet då det behövs. Torget är uppdelat i flera olika stationer där strukturen gör att olika smågrupper kan arbeta parallellt.

Överraskningsstationen består av ett runt, svart bord där materialet hela tiden byts ut för att skapa nyfikenhet och spänning. Ljusstationen ger barnen möjlighet att utforska och konstruera tillsammans med ljus. Det finns spännande och varierat material placerat i en nedvält garderob och väggen är vitmålad för att skapa bra möjligheter för projicering med hjälp av både projektor och overhead. 

Regnbågen torg 4. Foto: Marie Eriksson

Innanför den stora lokalen finns ett lite mindre rum, Alfonsrummet, som utgör en litterär station på torget. Det är ett rum fyllt av böcker och där finns också Alfons vänskapslåda som är grunden i förskolans arbete med vänskap, värdegrund och känslor utifrån ”Friends.”

På torget finns också flera stationer för olika typer av skapande och utforskande med färg och form. Ett draperi av plastband ger en viss känsla av inramning men delar av rummet med transparens och möjliggör för barnen att ha kontakt med varandras skapande vid lerbordet och det långa väggstaffliet. De som arbetar med lera inspireras av de som målar och tvärt om.

Regnbågen torg 5. Foto: Marie Eriksson

Ett torg växer fram

När det stod klart att Regnbågens förskola skulle få tillgång till källarlokalen startade processerna kring hur torget kunde ta form. Allt började med reflektioner i hela arbetsgruppen på en studiedag; ”Vad vill vi tillsammans göra med det här utrymmet?” Det mynnade ut i en skiss och en inventering av kompetenser och material på förskolan där de skapat en struktur för vem som gör vad och när. Centralt har varit att alla känner delaktighet.

Genom skapandet av torget har pedagogerna visat att det faktiskt går berättar förskolechef Anna Landin. Hon trycker på att samarbetet är centralt och hur betydelsefullt det är att pedagogerna utnyttjar varandras kompetenser. ”Du är bra på det här, då ger vi dig tid till det.”

I lokalen fanns det flera gamla garderober. Genom att kroka av dörrarna och lägga dem ned skapades basen till flera av stationerna där material kan presenteras på ett lockande, tillgängligt och inspirerande sätt. Mölndals kreativa återanvändningscenter Skatan har varit ovärderligt berättar Golalai och Emeli. Där har pedagogerna kunnat hämta mycket material för att kunna inreda torget, men också en stor mängd utforskningsbart material att fylla de olika stationerna med.

Regnbågen torg 6. Golalai och Emeli. Foto: Marie Eriksson

Varför torg?

Torget är medelpunkten på Regnbågen och utgör en gemensam mötesplats för kreativa lärprocesser. Genom torget vill pedagogerna väcka barnens nyfikenhet med hjälp av olika uttrycksformer i mötet med varierade material som får upplevas med alla sinnen. Pedagogerna finns med som medforskare som ser nästa steg och ser till att hela tiden följa barnen och utmana dem. Tanken är att sträva efter en miljö och ett material som barnen kan utnyttja på sina egna villkor. Miljöerna är inte fasta utan växer fram och förändras utifrån barnens behov och önskningar.

”Tillsammans med barnen märkvärdiggör vi vardagen.”

Golalai och Emeli berättar att de som inspirerade av Reggio Emilias filosofi ser barn som kompetenta och att den barnsynen och kunskapssynen avspeglas i miljön. Hur lärmiljön konstrueras speglar bilden av vad som förväntas hända där.

Den pedagogiska verksamheten utgår ifrån barnen och deras behov vilket medför att pedagogerna måste förhålla sig till de barn som finns i gruppen just för tillfället, inte till barn i största allmänhet. För detta krävs en lyhördhet och en ständig reflektion kring barnens kunskapsprocess för att känna av när det är dags att utmana med nya material, metoder och upplevelser menar Emeli och Golalai.

Regnbågen torg 7. Foto: Marie Eriksson.

Att få se och att få uttrycka

Det finns så mycket att upptäcka på Regnbågens torg att det är först mot slutet av besöket som jag får syn på den lilla porträttstationen. Där finns det uppdukat med färg, pennor och inspirerande porträttkonst. På väggen finns det både stora och små speglar.

En avlång liten ögonspegel gör det möjligt att studera ögonen nära och reflektera kring hur ögat ser ut. Det är fascinerande att få se in i sina egna ögon och titta på just bara dem. För mig ringar den här lilla stationen in mycket av det jag fått uppleva på torget. Små delar och detaljer att dyka ner i och utforska, men också helheter och processer som vävs in i varandra i ett ständigt växelspel mellan intryck och uttryck.

Marie Eriksson

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  300

  Kommentarer

   Du måste vara inloggad för att få kommentera

   Stängd för fler kommentarer

   300

   Dela på:

   Senast uppdaterad

   Missa inget, prenumerera på våra artiklar

   Hantera prenumeration

   Äldre artiklar