G Suite gör skillnad

Tänk att skolutveckling kan vara så spännande och intressant! G Suite har bidragit till ett förändrat arbetssätt som möjliggör processer och samspel med elever och kollegor. Ett sammanhang där man utvecklas och lär tillsammans av och med varandra.

Nyfikenhet och nätverkande

G Suite, Drive, Formulär och Classroom, det är ett nytt vokabulär som spritt sig på förskolor och skolor i Mölndal och det är en tydlig känsla av nyfikenhet och inspiration som känns i luften. Hösten 2016 startade arbetet med att införa G Suite för alla pedagoger och elever i Mölndals skolförvaltning.

En framgångsfaktor var att använda sig av en grupp förstelärare för att inspirera och starta upp arbetet med G Suite. Gruppen och IKT-samordnare, Anders Karlsson, har haft ett nära samarbete med de Googleinspiratörer som utsetts på varje enhet. De har utgjort en länk till alla pedagoger i våra förskole- och skolverksamheter. G1-gruppen består av Maria Bitsch, Sören Andersson, Dan Gillgard, Pär Ivarsson och Rakel Cedersjö och Anders Karlsson.

Gruppen har planerat, utvecklat och drivit arbetet med G Suite framåt under tre terminer, exempelvis genom olika former av uppdrag som verksamheterna önskat. De har tagit fram stödmaterial, samordnat träffar för Googleinspiratörer, följt enheternas utvecklingsarbete och utvärderat. Gruppen har genomfört drygt hundra insatser i skolförvaltningens samtliga verksamheter.

G Suite - vad är det egentligen?

Google Suite är en samling av digitala tjänster som ger möjlighet att lagra bland annat dokument, foton och filmer. Men framför allt handlar det om att förändra arbetssätt i grunden. Det möjliggör processer och samspel med elever och kollegor.

Arbetet med G Suite påverkar hur man som lärare arbetar med elever och hur man arbetar kollegor emellan. Det blir en del i ett kollaborativt samskapande.

 • Samarbeta - Jag kan dela, samarbeta och lära med andra.Kontakt Jag kan nå mina kollegor, var de än är.
 • Åtkomst - Jag kan lagra filer och hitta det jag behöver från vilken enhet som helst och var som helst.
 • Skapa - Jag har allt jag behöver för att genomföra mina projekt.
 • Kontroll - Vi kan hantera användare, enheter och data på ett säkert och enkelt sätt.

Varför G Suite?

Skolverket har både i sin nationella it-strategi och i kursplaner beslutat att alla i skolan ska utveckla sin digitala kompetens. Skolverkets vision 2022 lyder:

 • Alla barn och elever utvecklar en adekvat digital kompetens.
 • Skolväsendet präglas av att digitaliseringens möjligheter tas tillvara så att de digitala verktygen och resurserna bidrar till att resultaten förbättras och verksamheten effektiviseras.

För att vi ska nå denna vision kräver skolverket att ett antal kriterier uppfylls. Ett exempel är att: “Det sker ett omfattande delande av resurser och såväl elever som personal som arbetar med barn i förskola, förskoleklass, skola och fritidshem kan enkelt hitta dessa.”

Utvärdering

Med hjälp av utvärderingar gjorda i Formulär har G1-gruppen kunnat ringa in hur G Suite används och hur det gör skillnad i våra förskole- och skolverksamheter. Utvärderingar visar att 96% av Mölndals pedagoger har gemensamma dokument i G Suite och 70% använder G suite i arbetet med elever.

Diagram G1 2

Effekter i verksamheterna

Utvärderingarna av arbetet med G Suite visar att det är betydelsefullt för Mölndals stads elever, pedagoger och chefer. Här är en liten del av de effekter som synliggjorts genom utvärderingen:

- Dokument är lättillgängliga och allt är samlat på ett ställe.
- Pedagoger delar dokument och kan ha gemensamma planeringar digitalt.
- Man kan arbeta i realtid i samma dokument oavsett var man befinner sig.
- Att kunna dela dokument med kollegor som alla kan redigera med direkt respons.
- Att man kommer åt dokumenten var man än befinner sig.
- En bra plattform för vardaglig dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete.
- Minskad förbrukningen av papper.
- Det är lättare att arbeta formativt med eleverna.
- Möjligheten att samarbeta elever emellan.
- Mötesstrukturerna på enheterna har blivit bättre.

Framåtblick

"Tänk att skolutveckling kan vara så spännande och intressant! Att få vara med i sammanhang där pedagoger och elever utvecklas och lär tillsammans av och med varandra", konstaterar G1-gruppen som precis har knutit ihop säcken efter 1.5 års arbete.

Arbetet med digitalisering är ett långsiktigt arbete och förvaltningen behöver fortsätta att möta de behov av kompetensutveckling som verksamheten har för att få en fortsatt utveckling i användningen av digitala verktyg i våra förskole -och skolverksamheter.

Användandet av G Suite är en del av något stort och viktigt för Mölndals stads elever, pedagoger och chefer. Det finns en stor potential i användandet av dessa verktyg. Nya möjligheter och ny förståelse flyttar gränserna för hur våra pedagogiska verksamheter arbetar och använder digitala verktyg och den digitala kompetensen ökar.

Anders Karlsson och Marie Eriksson
i samarbete med G1-gruppen

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Kommentarer

   Du måste vara inloggad för att få kommentera

   Stängd för fler kommentarer

   300

   Dela på:

   Senast uppdaterad

   Missa inget, prenumerera på våra artiklar

   Hantera prenumeration

   Äldre artiklar