Fokus Digitalisering

Precis som resten av Skolsverige arbetar Mölndals skolförvaltning med aktiviteter av olika slag inom ett av våra fokusområden 2018, digitalisering.
Under hösten genomfördes konferenser på olika nivåer, för olika personalgrupper där fokus var på just digitalisering. Konferenser där även Pedagog Mölndal deltog.

Håkan Ahlström

Stadens ledare leder mot digitalisering

Det är inte bara i Mölndals skolförvaltningen det blir ett allt större fokus på digitalisering. Det gäller alla förvaltningar i kommunen. Alla stadens ledare hade i höstas en heldag med fokus digitalisering. Dagen inleddes av stadsdirektör Håkan Ahlström.

Han poängterade vikten av ett förändringsledarskap där vi faktiskt inte vet slutdestinationen bland annat på grund av digitaliseringen, han pratade om ett modigt ledarskap där det finns behov av att tänka nytt och att våga pröva. Han fortsatte med att säga att det vi med säkerhet vet är att det som kan digitaliseras kommer att digitaliseras. Vi får rita kartan efter hand och våga rita om den vid behov efteråt. Ett av hans citat fastnade: ”Det bästa sättet att göra något på, är att göra det.”

Hur bra är du på att våga pröva nya saker? 

Under den dagen fick ledarna bland annat ta del av två externa föreläsare Bo Dahlbom och Joakim Jardenberg med positiv syn på digitalisering. De fick ta del av föreläsningar som hjälpte till att lyfta blicken uppåt, framåt.

Bo Dahlbom

Framtiden är fantastisk. Så många möjligheter. Det kommer att göras helt nya saker och gamla saker kommer också att göras på nya sätt öppnade Bo Dahlbom med. Det var inte utan att man rycktes med av hans positiva syn på vad framtiden har att erbjuda.

Han problematiserade också runt att vi går från ett samhälle med system till ett samhälle med digitala plattformar där medborgare och brukare vill kunna ha kontakt och själva bidra när de så önskar. Internets betydelse ökar och vi kommer att få se nya stora aktörer på den digitala arenan, menade han. Bo Dahlboms syn på robotar i hemmen var minst sagt ljus.

Vilka robot-tjänster skulle kunna utvecklas för förskola/ skola framåt?
När och hur kommer robotar vara en del av vår praktik? 

Joakim Jardenberg

Joakim Jardenberg fortsatte också i en positiv riktning. Han fick oss att fundera runt Dagny 105 år, som fortfarande bloggar och dessutom lär andra äldre människor att blogga. Hon vill vara med och vara behövd. Det livslånga lärandet har fått ett ansikte. Hon hade fått en fråga om vad en önskerobot skulle kunna göra för henne? Hennes svar var en robot att dansa med. Vi fick också en fråga: Vad skulle din önskerobot kunna göra? Många av oss har redan dammsugerobotar, vad mer kan vi önska? En önskerobot i skolan eller förskolan vad skulle den kunna göra?

Joakim var väldigt tydlig med att säga att det här med digitalisering är allas fråga. Vi måste alla äga processen med digitalisering och ta ansvar för att utveckla vår egen digitala kompetens. En annan viktig sak som Joakim tog upp var att lärande sker hela tiden på ett helt annat sätt och med helt nya möjligheter idag. Många är de ungdomar som ibland lärarlett men ofta helt på egen hand tagit sig till helt nya fantastiska nivåer av lärande, en förskjutning ifrån teaching till learning som internet på olika sätt gör möjligt. Ett lärande de allt oftare tar med sig till skolan.

På vilka sätt har "teaching" förkjutits mot "learning" med internets hjälp? Vilka krav ställer det framåt på pedagoger? Hur förändras våra roller?

Även Skolförvaltningen fick berätta för alla andra förvaltningar hur just vi arbetar med digitalisering på olika sätt. De olika delarna i programmet från dagen är inspelade och som anställd kan man ta del via Mölndals stads intranät. Vi kommer också i dagarna att lägga ut delar av dagen på Pedagog Mölndals egen playsida.

Skolverkets konferens om skolans digitalisering

Pedagog Mölndal besökte också skolverkets konferens om skolans digitalisering för skolledare och huvudmän om förändrade styrdokument och Skolverkets stöd.

Dokumentation och inspelade och inspirerande föreläsningar väl värda att se med Darja Isaksson: Samhället och digitaliseringen och Annika Egélii Genlott: Digitalisering av skolan- ett forskningsperspektiv, liksom annan matnyttig dokumentation.

Varför digitalisering

Förutom Skolverkets presentationer om vad och varför förändringar i styrdokument fastnade Darja Isaksson på näthinnan. Hon inledde och problematiserade runt hur människor hittar varandra idag och hur digitalisering ger nya förutsättningar och kontaktytor. Darja visade på hur vi pratar med varandra på nya sätt. Vi blir till information i varandras huvuden. Varje person måste inte alltid kunna själv, vi har ju ändå tillgång till varandra. Hon pratade också om att det inte är originalbranschen som gör den stora skillnaden i digitaliseringens tidevarv.

Vad innebär det för pedagoger i Mölndals skolor? Hur många använder elevernas digitala nätverk i undervisningen som en resurs på liknande sätt som de använder sina kontakter när de är hemma? Hur ser våra egna digitala nätverk ut? Hur använder vi dem? Vad innebär det att kunna något idag?

Vi kan idag välja själva när vi vill se film exempelvis på PlayTV, på Netflix eller liknade och vi lyssnar på den musik vi vill på Spotify eller liknande tjänster. Gymträning har ersatts för många av hemträning via app eller youtube. Vi är många som är vana vid att få det vi vill ”just in time”.

Hur kommer vår vana vid "just in time" påverka oss och vår profession i skolan? Vilka önskemål kommer våra brukare ha framåt?

Vi är inte bara uppkopplade, vi är ju väldigt mycket ihopkopplade, men förstår vi det som vi skulle kunna förstå det? Samarbete mellan skolor eller kollegor online i Mölndal, hur vanligt är det? Hur många elever eller pedagoger gör klassrumsbesök i annan klass via Google Hangout eller grupparbetar tillsammans med annat onlineverktyg en vanlig vecka i Mölndal?

Vilka begränsningar finns i våra "mindset", som hindrar oss att göra det som redan är möjligt? Skolans motsvarighet till bankens digitalisering hur kommer den se ut? Hur många vill om 10 år enbart gå till den fysiska skolan för att lära sig något eller för att socialisera sig? Hur kommer digitalisering effektivisera hur vi undervisar?

För några veckor sedan var jag också med när en av våra förskolechefer började att använda Google Hangouts för att komplettera fysiska besök med digitala möten, då hennes medarbetare är utplacerade på flera olika platser. Hon var helt lyrisk när hon insåg hur många resor och hur mycket tid det kommer att bespara henne vissa veckor att komplettera fysiska möten med onlineträffar.

I vilka situationer kommer vi att förväntas att vara ändå mer tillgängliga online? Hur många ledare eller pedagoger använder sig av onlinemöten där det kan vara ett bra komplement? Mentor online? Utvecklingssamtal online? Kurator online? Hur faciliterar/processleder man onlinemöten på bästa sätt för att öka inkludering och inflytande eller för att få till effektiva möten? Vad behöver vi kunna mer om och lära oss att använda framåt i möten på olika sätt?

Det som blev allt tydligare under olika typer av konferenser, föreläsningar med mera var vikten av kompetensutveckling för många av oss. Men hur kompetensutvecklar man med resultat inom digitalisering på bästa sätt? Med eldsjälsinspiratörer eller kollegialt lärande?

Kollegialt lärande

Annika Agélii Genlott, forskare Örebro Universitet stärkte vår redan starka övertygelse om betydelsen av att organisera kollegialt lärande för att flytta förståelse, påverka förhållningssätt och se nya resultat i praktiken även när det gäller digitalisering om vi vill ha med alla.

Det känns extra bra att Mölndals Skolförvaltning verkligen satsar så stort på Skolverkets olika kompetensutvecklingsinsatser (lyft) i matematik, Språk, läs och skrivutveckling (läslyft ) och nu även på ledarnivå: Leda digitalisering.

checklista

Annika talade också om förändringar av första och andra ordningen.

Förändring av andra ordningen

Vilka förändringar av andra ordningen kommer vi i Mölndal få se framåt hos ledare, hos pedagoger och hos elever?

Digitalisering känns som en väldigt stor och spännande puck. Det hösten har gett är en positiv och nyfiken inställning till vad som komma skall. Vi måste självklart också problematisera och våga möta de dilemman eller hinder som kommer dyka upp längs vägen. Vi måste alla äga processen med digitalisering och ta ansvar för att utveckla vår egen digitala kompetens är tankar jag suger vidare på. Fler frågor än svar efteråt kännetecknar en bra föreläsare för mig och jag fick sannerligen med mig fler frågor än svar från de olika konferenser jag deltog i.

Vad innebär digitalisering för dig i ditt liv? I ditt yrkesliv? Vilka processer i ditt liv har du digitaliserat? Vad behöver du lära dig mer om när det gäller digitalisering av lärande och kommunikation? Vad behöver vi samtala om framåt? Vilka innovationer drömmer du om att förverkliga inom Skolförvaltningen?

Jag säger som Bo Dahlbom: Vilken fantastisk tid vi har framför oss, vilken spännande tid att leva i. Med största säkerhet kommer digitalisering att stötas och blötas på Pedagog Mölndal på olika sätt under 2018. Har du något du vill att vi ska ta upp eller vill du bidra med en berättelse ifrån din vardag så kontakta oss gärna.

Camilla Rudevärn verksamhetsutvecklare
Redaktion Pedagog Mölndal

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  300

  Kommentarer

   Du måste vara inloggad för att få kommentera

   Stängd för fler kommentarer

   300

   Dela på:

   Senast uppdaterad

   Missa inget, prenumerera på våra artiklar

   Hantera prenumeration

   Äldre artiklar