Stationsarbete i förskoleklass

Det kan vara utmanande att skapa tid för den obligatoriska kartläggningen i förskoleklass. Förskollärare Jenny Sandh på Balltorpsskolan förenar den med en engagerande undervisning genom stationsarbete.

Sedan 2019 anger skollagen en ”Läsa, skriva, räkna - garanti” för tidiga stödinsatser. Som en del i det genomför alla landets förskoleklasser en kartläggning varje hösttermin för att kunna ombesörja att elever tidigt får rätt stöd.

Jenny Sandh arbetar i förskoleklass på Balltorpsskolan och har hittat en modell där kartläggningen utgör en naturlig del av undervisningen. Inspirationen till arbetssättet fick Jenny inledningsvis från sociala medier. För ett år sedan började hon testa i liten skala genom att organisera stationsarbete med enkla uppgifter och lekar för eleverna.

Jenny introducerade först stationsarbetet med innehåll som barnen redan kände till som Uno, memory och byggutmaningar med lego och kaplastavar så att de fick de fick de chans att testa på strukturen. En del av uppgifterna utförs vid borden och andra passar bättre på den stora runda mattan.
-Det tog lite tid för eleverna att komma in i arbetssättet men när de väl vant sig vid strukturen så blev de väldigt självgående och jag kunde bygga på med fler moment. Jag använder uppgifter som passar det som vi arbetar med under lektionerna. Arbetar vi med rim så kan till exempel en vara rimmemory och arbetar vi med antalsuppfattning så kan det vara en station där eleverna färglägger siffran de får på en tärning.

Eleverna är nu vana vid det här upplägget och hjälper varandra med att förstå uppgifterna och samtalar om hur de kan lösas på bästa sätt.

Jenny är noga med att lyssna in vad som fungerar för eleverna och hur hon kan skruva på olika moment för att det ska bli bättre. En riktigt utmanande uppgift som Jenny nyligen introducerat för eleverna är trissmemory. Det bygger på att tre kort som visar antal på olika sätt ska kopplas samman.

Elev lägger trissmemory

Kartläggning genom stationsarbete

En av de som inspirerat till arbetssättet i sociala medier är. Nathalie Lindgren. I somras släppte hon också boken ”Stationsarbete för undervisning och kartläggning i förskoleklass” vilket gav Jenny ytterligare idéer till fördjupning i arbetssättet.
-Jag blev väldigt glad när jag såg boken och det var precis vad jag behövde för att komma vidare i arbetet. Det gav mig en puff att våga testa på kartläggningen i form av stationsarbete.

Vid stationsarbete delar Jenny in klassen i grupper med 4-5 elever i varje grupp. När hon arbetar med kartläggningen leds en av stationerna av henne utifrån kartläggningsmaterialet. Övriga stationer består då av uppgifter som eleverna är bekanta med och där de kan vara självgående. Det kan exempelvis vara spel, bygguppgifter eller skapande. Innan arbetet startar upp så går Jenny noga igenom uppgiften för varje station.
- Jag skapar alltid slumpmässiga grupper för att eleverna ska få erfara att arbeta i olika grupperingar. Vi arbetar cirka 15 minuter vid varje station, då orkar de flesta elever vara med hela tiden. Jag ringer i en klocka när det är dags att byta och då förflyttar sig varje grupp till nästa station.

Elev bygger med Lego

Upplägget vid kartläggningen

Den gruppen som arbetar tillsammans med Jenny utifrån kartläggningsmaterialet sitter lite avskilt men ändå så att hon har uppsikt över klassen. Jenny brukar få in arbetet med kartläggningen ungefär en gång i veckan under september - oktober. Det räcker för att täcka in alla delarna i både språkdelen och matematikdelen.
-Att ha 4-5 elever i varje grupp har varit ett bra antal för att hinna lyssna in varje elevs resonemang. Det kan exempelvis handla om antal, mönster som är delar i kartläggningen. Jag använder mig också av bildstöd från Widget för att tydliggöra uppgifterna.

Strukturen och upplägget på kartläggningen kommer från Natalie Lindgrens bok där Jenny också hittar en del inspiration till uppgifterna. I kartläggningsmaterialet finns en del uppgifter där barnen ska prata i grupp. De brukar Jenny spara till en bit in på terminen när barnen har blivit lite mer vana vid arbetssättet.
-Det här är väldigt roligt men kräver lite kreativitet och påhittighet. Jag hittar en hel del inspiration till uppgifter på Skolplus men också på olika sidor på sociala medier. Det kan vara utmanande att få in i allt som ska göras men tack vara stationsarbetet så får jag med det på ett väldigt naturligt sätt.jag ser fram emot att utveckla det här vidare.

Jenny ser att stationsarbetet har gjort skillnad på många sätt. Det är ett lustfyllt och varierat arbetssätt som eleverna uppskattar. Hon arbetar med stationer minst en gång i veckan och försöker att få in det mer och mer i undervisningen. Som nästa steg involveras nu eleverna i planeringen så och får själva komma med förslag på aktiviteter till de olika stationerna, vilket de är väldigt positiva till.

Text: Marie Eriksson
Foto: Anders Eriksson

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Dela på:

  Senast uppdaterad

  Missa inget, prenumerera på våra artiklar

  Hantera prenumeration

  Äldre artiklar