Kvarnbyskolan satsar på Sociala medier

En decemberdag. Erik gör en snabb spurt mellan lektionerna ifrån Kvarnbyskolan, till ett kontor i närheten. Ett möte blir till mellan Erik Frennberg, förstelärare Kvarnbyskolan och delar av redaktionen på Pedagog Mölndal.

En förstelärare med marknadsföringsansvar

Jag har på en förstelärarträff fått höra att Erik Frennberg, lärare idrott och hälsa och musik, som en del av sitt försteläraruppdrag arbetar med marknadsföring av Kvarnbyskolan i olika sociala mediekanaler.

Den ende jag hört ifrån träffarna, som har det uppdraget i sin roll som förstelärare. Ungefär samtidigt har jag läst om att arbetsplatser runt om i Sverige i allt högre grad skaffar sig lokala mindre redaktioner, för att möta behovet av att verka i sociala medier på ett mer nära sätt.

Hur gör vi i skolvärlden? Jag blir nyfiken och frågar Erik om han kan komma och berätta om hur Kvarnbyskolan gör och har gjort och varför de har tagit det här greppet?

Vem är Erik?

Erik beskriver sig själv, sina ämnesval och sitt ledarskap i klassrummet. Ledarskap i klassrummet är också något Mölndals förstelärarare arbetat med och vid flera tillfällen berättar Erik saker som synliggör ledarskapet på ett medryckande sätt.
”Det du vill att eleven ska göra behöver du också göra själv.”

Få pedagoger var på Facebook i början, nu är många där. Hur många är på Snapchat? Vilka sociala medier behöver du närma dig mer framåt? Där eleverna finns behöver vi såklart också finnas.

Elever på kö nu

Hans arbete med musikprofilen på skolan fick honom att närma sig olika typer av sociala medier naturligt. Det fanns från början ett behov av att ta in fler elever. Nu har de elever på kö.

Samarbete med bibliotekarien

Erik fortsätter att berätta om hur han och bibliotekarien på skolan målmedvetet utifrån tidigare erfarenheter arbetat med att bygga upp sin närvaro på sociala medier. De har ett Instagramkonto med bilder, text och video som vänder sig såväl utåt som inåt. Ett konto med målsättning att nå alla ämnen och att få med alla. Skolans hashtag är #vidkvarnbyskolan. Hur fick de med sig personalen?

Marknadsföring på Sociala medier

Vem följer en skola eller verksamhet på Instagram?

Publicistiska arbetssätt

På Kvarnby använder de Youtube för att synliggöra elevernas musik och videoskapande, men också till filmer som har direkt med undervisnings-situation att göra. De använder också Spotify och flera andra kanaler. Det är inte alltid så svårt att finnas i alla kanaler, det finns tjänster som samordnar. Att publicera sig i etablerade kanaler ökar värdet för att göra något bra för eleverna.

Youtube, Spotify och andra kanaler

Vad betyder det för elever på sikt att ha lärare som har hög digital kompetens i kombination med med estetiska lärprocesser och publicistiska arbetssätt?

Jag är nyfiken på hur Erik lärt sig det han behöver för sitt uppdrag och han framhåller att det inte har kommit till honom av sig självt. Det finns inga genvägar. Övning ger färdighet.

Hur lär man sig sociala medier?

Vad kan andra skolor göra som vill agera som dig Erik?

Erik beskriver vikten av att finnas där eleverna finns. Själv brottas han nu med Snapchat-tankar. Alla kanaler kanske inte blir de skolan vill verka i, han fortsätter med att vi behöver förstå dem och möta eleverna där de finns. Hans råd är absolut att starta med Instagram, där många elever är dagligen.

I vilka forum finns eleverna?

Vilka skolor finns på Snapchat? Stället där våra tonåringar i stor utsträckning hänger dagligen ofta väldigt många gånger per dag? Är du där?

Vad ser du framåt?

I Eriks huvud börjar tankar om en skola där man inte alltid som lärare behöver vara fysiskt på plats ta form.

Måste läraren alltid vara på plats?

Tekniken finns på plats. Vad hindrar?
För att föra utvecklingen framåt har han nu insett vikten av att dela med sig och det är vi här på Pedagog Mölndal glada för.

Viktigt att dela med sig

Hur många lärare i Skolsverige behärskar sociala medier på det här sättet?
Skiljer det mycket mellan olika ämnen?
Har någon undersökt skillnaden mellan ämnen närmare? Vad är egentligen digital kompetens för en lärare idag mer exakt? Ämnesspecifikt?

Hur påverkar det här sättet som Kvarnbyskolan arbetar med eleverna i sociala medier elevernas egen kompetens framåt? Det är självklart att ha modeller i genrepedagogik, jag tänker att det här också är en annan sorts modeller. Kommer fler elever ifrån den här skolan själva välja att producera på nätet framåt än de som inte fått lära sig publicera målmedvetet i sociala medier? Hur ser det ut med likvärdighet mellan skolor och mellan klassrum?

Mina tankar går också till värdeskapande pedagogik. Jag blir också nyfiken på hur motivationen påverkas hos eleverna, kanske finns det anledning att återkomma till eleverna själva på Kvarnbyskolan.

Innan intervjun tar slut frågar vi Erik vad det bästa med att var lärare är.

Det bästa med att vara lärare

Ett stort tack Erik och Kvarnbyskolan

I den här artikeln har vi valt ett lite annat grepp. Vi testar att mixa filmklipp och text och skapade en Filmartikel. Hur fungerade den att läsa/se för dig? Kommentera om du vill innehåll eller hur du upplevde en artikel med film och text blandat.

Skribent och intervju Camilla Rudevärn
Filmare Anders Eriksson

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  300

  Kommentarer

   Du måste vara inloggad för att få kommentera

   Stängd för fler kommentarer

   300

   Dela på:

   Senast uppdaterad

   Missa inget, prenumerera på våra artiklar

   Hantera prenumeration

   Äldre artiklar