Rörelsesatsning för trygghet i skolan

Rävekärrsskolan fokuserar på fysisk aktivitet som en naturlig del i vardagen. Genom enkla rörelser varje dag vill skolans rörelsegrupp bidra till bättre hälsa och trygghet för både elever och personal.

Rävekärrsskolan deltar sedan början av förra läsåret i ett projekt som heter Rörelsesatsning i skolan som anordnas av studie- och utbildningsorganisationen SISU Idrottsutbildarna.

Rörelsegrupp

På skolan har en rörelsegrupp bildats som består av; Elisabeth Holmberg (idrott- och engelskalärare), Adam Billger (idrottslärare(, Helena Hellberg (lärare fritidshem) och Maria Amb (skolsköterska).
Satsningen innebär att rörelsegruppen har fått tid i sina tjänster att utveckla en sätt att få in rörelsen som en naturlig del i skolans vardag. Startskottet blev en idrottsdag med olika rörelsestationer på skolan.

Fokus på rörelseförståelse

-Det jag gillar är fokuset på rörelseförståelse som går ut på att alla ska kunna och vilja delta i fysisk aktivitet. Berättar Elisabeth.
Adam som i början av projektet var ny idrottslärare på skolan såg uppenbara fördelar.
-Jag tyckte att det var bra att vår mötestid skulle prioriteras i våra scheman, vilket den har gjort. Jag har alltid arbetat med rörelse i någon form så jag tyckte det lät jättekul.

Maria ser en tydlig koppling till sitt arbete som skolsköterska.
-Det känns naturligt att vara med eftersom jag pratar mycket om fysisk aktivitet med eleverna. Satsningen blir också en del av vårt trygghetsskapande på skolan.

Att utmana till aktivitet

Gruppen bestämde tidigt att aktiviteterna inte får vara för svåra.
Eller att de blir en belastning. Det ska vara rimligt och funka i vardagen. Adam berättar att ett av målen är att rörelsepauserna ska bli en naturlig del av verksamheten.
-Vi vill ju att det ska bli en kultur att röra på sig under lektionen. Lärarna bestämmer sedan själva när aktiviteten passar bäst under dagen.

Veckoutmaningar som mailas ut till klasserna kan bestå av en klappdans som klassen gör utifrån en instruktionsvideo.
-I påskas så var utmaningen att dansa Fågeldansen. Säger Helena.
Andra utmaningar har handlat om hjärngympa och bokstavsrörelse där eleverna fått skriva sitt namn med rörelser.

Rörelsegruppen står på skolgården på Rävekärrsskolan

Trygghetsskapande arbete

Ett långsiktigt mål handlar om rörelse som ett sätt att arbeta med likabehandlingsplanen. Där blir rörelse och aktivitet ett sätt att skapa trygghet för eleverna. På skolan har man haft en provvecka för att titta på hur man skulle kunna förändra rasterna för att undvika konflikter. Personalen får ägna mycket tid åt konflikthantering när eleverna kommer in till lektionen igen.

Hjälpande handen

Det är också ett önskemål från elevrådet att man vill se fler vuxna ute på rasterna.
-Vi ska börja med något som vi kallar för Hjälpande handen som ska vara ett komplement till skolans rastvärdar. Vi vill upptäcka de barn som är ensamma på rasterna. Att se till att de kommer in i en rastaktivitet med andra elever. Eller att man hittar en spontan aktivitet just för den eleven. Berättar Helena.

Positiv respons

Responsen från skolans personal har varit enbart positiv.
-Det är roligt att fler och fler vill hålla i rastaktiviteterna. Då växer det vi vill göra. Berättar Adam.
-När eleverna kommer och vill visa det som de lärt sig på rörelsepausen så blir man glad. Säger Elisabeth.
Elisabeth upplever att lärare och elever tycker det är roligt att röra på sig tillsammans.
-Det blir en fin klasskänsla. Det är extra kul att se när en lärare lägger in en extra dans till rörelsepausen.

Önskat resultat

Rörelsegruppen ser fram emot att få se resultatet efter förändringarna av rasterna. Målet är färre konflikter och att fler mår bra efter en rast.
-Kan vi skapa ett bättre klimat på skolgården så kan vi förebygga istället för att släcka bränder hela tiden. Menar Maria. Adam fyller i.
-Vi har investerat mycket tid i det här så förhoppningen är att det ska betala sig i att alla på skolan lägger mindre tid på konflikthantering och mer på saker som ger energi istället för att ta energi.

Text och foto: Anders Eriksson

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Dela på:

    Senast uppdaterad

    Missa inget, prenumerera på våra artiklar

    Hantera prenumeration

    Äldre artiklar