MakerMölndal - nya lärmiljöer och ny teknik

Mölndals medverkan i det riksomfattande projektet Makerskola har bidragit till att nya kreativa stigar trampats upp i arbetet med digitalisering i förskola och skola.

Ett innovationsprojekt som stödjer digitalisering låter oerhört spännande- det måste vi vara med i!” Detta tyckte både vi samordnare och två rektorer i Östra Mölndal som utan att känna till varandras vetskap sökte till projektet Makerskola våren 2015. Engagemanget från de båda rektorerna landade i ett samarbete med en gemensam ansökan där alla Östra Mölndals förskolor, skolor och grundsärskola involverades i projektet Makerskola.

Makeravslut 2. Foto: Anna Olsson

Sofia Knüppel och Anders Karlsson, samordnare för projektet MakerMölndal.

Nya lärmiljöer och ny teknik

Makerskola stöds av innovationsmyndigheten Vinnova och har pågått åren 2015-2018. Syftet med projektet har varit att bidra till att utveckla nya metoder som bygger på att:

 • utforska nya lärmiljöer
 • introducera programmering och kodning
 • använda ny teknik kreativt.

Östra Mölndal är en av 30 parter i hela Sverige (huvudmän, lokala utbildningsmyndigheter, företag och forskningsinstitut) som haft den stora förmånen att utforska modern teknik, innovation och maker inom ramen för projektet Makerskola. I Mölndal valde vi att kalla projektet MakerMölndal.

Digitalt möter analogt

Projektet har framförallt utmanat oss i Mölndal att utforska kombinationen av analoga och digitala resurser och att skapa med digital teknik men framförallt fått fart på processerna med programmering på flera enheter.

Makeravslut 3. Foto Makergruppen

Nya stigar mot digitalisering

Pedagoger som deltagit i projektet MakerMölndal uttrycker att det varit spännande att få vara en del av ett projekt där vi inte riktigt visste i vad det skulle sluta. Men att det är så viktigt att vi vågar oss ut på dom här resorna och lär med och av varandra på vägen.

När vi startade projektet befann vi oss i en annan situation i relation till vad styrdokumenten beskrev gällande digitalisering. När vi nu efter tre år avslutar projektet har våra styrdokument tydligt kompletteras med digitalisering i nästan samtliga ämnen. Digitalisering är prioriterat både nationellt och i vår egen verksamhetsplan. Vi fick alltså, tack vare projektet trampa upp lite stigar gällande ny teknik, vilket var värdefullt för projektets medlemmar. Vi fick bara gasa på och åka med.

Nyckelpersoner som nav i nätverkande

“Man behöver både de som gasar och bromsar” De som vågar gå före är lika viktiga som de som stannar upp och reflekterar. Citatet fick vi till oss på Vetenskapsfestivalen med fokus på digitalisering under våren 2018 och det har varit en viktig del i arbetet med nätverkande.

Östra Mölndal omfattar många pedagoger och elever så i projektstarten valde vi som skulle hålla i projektet att verka genom nyckelpersoner som cheferna fick utse på varje enhet. Dessa nyckelpersoner och chefer träffade vi regelbundet för att via kollegialt lärande utbyta idéer för projektet och bära projektet framåt med ny kunskap och inspiration.

Nyckelpersonerna var väldigt viktiga och har varit en framgångsfaktor för projektet. Inom denna grupp fanns det många “varma experter” som vår följeforskare valde att kalla dem. En varm expert kunde på ett lättsamt och generöst sätt dela med sig av kunskap och lärande till sin kollega/kollegor. Nyckelpersonerna testade och utforskade ny teknik mellan varje gång och delade generöst med sig i vår Facebookgrupp för de som inte var på plats och för enheter som inte deltog i projektet men ändå var nyfikna på Maker och programmering.

Makeravslut 4.. Foto: makergruppen

Lära genom att göra

Vi har haft workshops på nästan alla enheter för att öka kunskapen och skapa medvetenhet om programmering och maker. Vi samordnare har också träffat chefer regelbundet under projektets gång och genom ett centralt utlåningssystem av robotar och programmeringsverktyg låtit alla enheter få möjlighet att låna ny teknik till sina klasser.

Våra Blue-bots har varit flitigt utlånade och använts på olika kreativa sätt av likväl förskolans allra yngsta barn som de äldre skolbarnen. Även Lego WeDO 2.0 har varit populärt och bidragit till kluriga utmaningar i våra förskolor och skolor.

Makeravslut 6. Foto Hagåkers förskola

Influenser och delat lärande

Ytterligare en viktig sak i projektet var att vi hela tiden ville ha kontinuerlig omvärldsspaning,få influenser samt samarbete med andra samarbetspartners. Detta har varit betydelsefullt för att se digitaliseringens möjligheter med strävan att lära mer av och tillsammans med andra. Vi ordnade nätverksträffar med andra parter utanför Mölndal och flera pedagoger deltog i inspirationsdagarna Makerdays. Vi har också sökt och haft internationella projekt på tema programmering och kodning.

Makeravslut 7. Foto Makergruppen

Full aktivitet på Makerdays.

Vad har projektet lett till?

Vi har sett att projektet bidragit till ökad användning av digitalisering vilket i sig är en viktig motor i arbetet vi har framför oss med att digitalisera förskola och skola.

De enheter som varit med i projektet vittnar om att många pedagoger lyfter fram vikten av det kollegiala lärandet och att det getts möjlighet att våga utforska och pröva ny teknik. Detta har lett till nya metoder och främjar barnens digitala kompetens.

Pedagogerna har skapat nya nätverk mellan enheter och samverkan mellan olika stadier, både digitala och IRL för att få fart på processer. Programmering och kodning har för en del enheter nu blivit ett naturligt inslag i verksamheten och fler pedagoger har fått ett intresse vilket har skapat fortsatt lärande och ökad nyfikenhet.

Några framgångssagor som vi kan se är arbetet med programmering som har fått full fart, utökad användning av green screen i arbetet med barnen, mod att pröva ny teknik i arbetet med barnen och att det börjar etableras lokala makerspace runt om i Mölndal. Konkreta exempel finns att hitta i digitala bloggen.

Resan fortsätter

Vi fick en fantastisk möjlighet att vara med i Makerskola. Nu när det projektet officiellt är slut känns det som att Maker Mölndal kommer fortsätta. Vi kommer att fortsätta utforska digitaliseringens alla möjligheter. Med tydligare skrivningar kring digitalisering i våra styrdokument känns det som vår resa bara ha börjat...

Anders Karlsson och Sofia Knüppel
Samordnare för projektet MakerMölndal

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  300

  Kommentarer

   Du måste vara inloggad för att få kommentera

   Stängd för fler kommentarer

   300

   Dela på:

   Senast uppdaterad

   Missa inget, prenumerera på våra artiklar

   Hantera prenumeration

   Äldre artiklar