Leda digitalisering

Jag landade i ett rum fyllt av rektorer och förskolechefer. Första stunden, första dagen på storkonferens med ledare vibrerade rummet av förväntan, nyfikenhet och kanske också lite sund utmaningsoro. Vilken riktning är vi på väg mot i Mölndal? Var befinner sig varje rektor och förskolechef när det gäller digitalisering på de enheter där de verkar just nu?

Under två dagar vecka 39 möttes skolförvaltningens chefer för att introduceras in i ett långsiktigt arbete med att: Leda digitalisering, en del i arbetet med fokusområdet digitalisering.

Fredrik Hellsten ledardagar

Första dagen inleddes med ett längre pass lett av Mölndals nya förvaltningschef Fredrik Hellsten.

Det fanns förväntan från alla håll. Fredrik berättade klart och tydligt hur han tänker att vi ska komma framåt tillsammans. Han väckte och problematiserade runt flera viktiga frågeställningar, som vi delar tillsammans med många kommuner i Skolsverige.

 • Vi blir fler. Mölndal växer så det knakar.
 • Vi har många nyanlända som ska integreras och inkluderas på ett klokt sätt.
 • Vi har barn och elever där vårt kompensatoriska uppdrag är viktigt.
 • Vi har elever som inte kommer till skolan.

Fredrik riktade sedan siktet mot vår vision:

Vision 2022: "Mölndal är den hållbara staden där alla får chansen. Med mod och kreativitet förstärker vi Västsverige."

När får ALLA chansen?

Han svarade att hans förväntan och förhoppning är att de förskolor, skolor, kulturskola, särskola, språkcentrum med mera ska vara just de arenor där alla kan få chansen:

 • Vi behöver mod, kreativitet och innovation för att lösa flera komplexa problem.
 • Vi tillsammans behöver bygga en kultur där utveckling står högst på agendan.
 • Vi behöver ”shared practices": att dela insikter är en viktig komponent för att utvecklas tillsammans.
 • Vi tillsammans inom och mellan lyfts flera gånger. Där kan också Pedagog Mölndal vara en del för spridning och delande mellan enheter.
 • Vi behöver synas i sociala medier och sprida våra goda exempel inte minst med tanke på rekrytering.
 • Vi behöver fortsätta samverka med högskolor och universitet.
 • Vi behöver internationella utbyten som gör skillnad.
 • Vi behöver lyssna in varandra i dialog och skapa delaktighet och inflytande. Skolutveckling ska vara lärardriven och drivas av professionen själva. Utveckling sker inte utan engagemang.

Hur bygger vi en skolkultur som kännetecknas av innovation och kreativitet?

Hur vågar vi misslyckas mer?

Han nämnde att utan visst ”misslyckande” kanske vi inte prövat tillräckligt långt utanför trygghetszonen. Det förde honom över till digitalisering och att leda digitalisering där mycket handlar just om att bryta ny mark.

Han berättade att vi nu kommer att välja digitalisering som fokusområde och hänvisade till nationell IT-strategi, EUs åtta nyckelkompetenser och våra förändrade styrdokument. Han pratade också om digital strategi i Mölndals stad.

Fredrik kompletterade med att digitalisering kommer att vara fokus under v 44, den dagen när huvudmannen står för material. Riktningen hade landat i rummet och olika workshops kunde ta vid.

Storyteller Katrice

Vilka berättelser berättar vi om Mölndals skolor och förskolor?

En kvinna vid namn Katrice Horsley drog oss med på en resa in i berättandets konst.

Från hennes olika workshops tog vi alla med oss vikten av att skapa och lyssna på de berättelser som finns om våra verksamheter och i ledarskapet hos ledare i rummet. Hennes berättarglädje och passion smittade oss alla och ett tu, tre började vi alla trevande att tillsammans utforma våra berättelser. Alla deltog engagerat i rummet.

Vilka berättelser berättar jag om Mölndals skolor och förskolor?

Vilka berättelser berättar barn och elever om Mölndals förskolor och skolor?

Om jag vill se en förskola/skola som leder till visionen och vara ambassadör för den, vilken berättelse behöver jag då berätta?

En kvinna som Katrice behöver upplevas på plats för att göras rättvisa, men ett är säkert våra verksamheter och vi själva är alla de berättelser vi berättar. Vi kan alla förändra och förändras genom att berätta nya berättelser. Ordets kraft kan inte nog poängteras. 

www.narrative4change.com

Vikten av omvärldsspaning

Maria Abrahamsson, Lin Education tog oss med på en inspirerade framtids- och omvärldsspaning dag två.

Jag tänkte att hennes framtidsspaning hade landat när en förskolechef i förbigående reflekterade över sitt behov av att mer regelbundet få hjälp med framtids- och omvärldsspaning i en tid av så snabb förändring och hon fortsatte med att reflektera runt hur hon ska få sina medarbetare att ta till sig framtids- och omvärldsspaning liknande den hon just fått.

Hur går en ledare vidare med en ny förståelse?

Hur förmedlas den till hennes medarbetare?

Alla chefer loggade in och påbörjade en skattning av sina enheter i verktyget LIKA. Det kommer att ge Mölndal en bild var vi står någonstans på kommunnivå och på enhetsnivå. Det har vi även gjort tidigare och kan då också jämföra med det.

Anders och Katarina Gullmars strand

Leda digitalisering

Det hade därefter blivit dags för Mölndals rektorer och förskolechefer att arbeta med Skolverkets moduler riktade till ledare och huvudmän: Leda digitalisering. Rektorer och förskolechefer kommer att processledas i fasta lärgrupper under året, med stöd av processledare ifrån Lin Education och ifrån Mölndals stöd- och utvecklingsenhet. Ett kollegialt lärande som leder till aktioner och förändring behöver stödstrukturer.

Det har skapats en medvetenhet runt vikten av professionell processledning vid kollegialt lärande i ett långt samarbete med Göteborgs universitet och SPSM i Mölndal. Dessa erfarenheter tas med in i arbetet för att genomföra ”Leda digitalisering”. Även ledningsgruppen i skolförvaltningen går igenom detta kollegiala lärande. Organisatoriskt har vår IKT-samordnare Anders Karlsson och rektor/verksamhetsutvecklare Katarina Breidning ett övergripande ansvar för att föra arbetet framåt.

Dagarna avslutades med mentimeter, där man kunde utläsa att många var väldigt nöjda med dagarna. Jag ser med spänd förväntan fram emot att följa hur ”Leda Digitalisering” kommer att förändra processer arbetssätt och undervisning i Mölndals skolor och förskolor. Ett är säkert, de kommer att ta steg och göra aktioner tillsammans på sin resa med att Leda digitalisering.

Alla resor börjar med ett första steg, vilket är ditt första eller nästa när det gäller digitalisering?

Camilla Rudevärn
Verksamhetsutvecklare, skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  300

  Kommentarer

   Du måste vara inloggad för att få kommentera

   Stängd för fler kommentarer

   300

   Dela på:

   Senast uppdaterad

   Missa inget, prenumerera på våra artiklar

   Hantera prenumeration

   Äldre artiklar