Resande i handdockor

Nu har handdockorna Skunken Cecilia och Pappa Roy stått på scen långt uppe i norra Sverige. Under tio års tid har vi föreläst från Gävle i norr till Halmstad i söder om det fantastiska litteraturfrämjande arbetet som görs på våra litteraturprofilerade förskolor i Mölndal. 100 föreläsningar har det blivit och den senaste resan gick till Skellefteå.

Aldrig har vi varit så lång norröver, vi hörde på väderrapporten att vi skulle mötas av 17 minusgrader och vi ovana Mölndalsbor funderade på hur mycket kläder som skulle behöva packas ner. Men i ärlighetens namn, 17 minusgrader i Norrland biter inte på Västkustens västanvind en dag i februari.

Snöbio

Däremot blev vi imponerade av den utomhusbio som staden erbjöd. En snövägg att projicera film på och med sittplatser byggda i snö fick oss att fundera på hur det skulle vara att se filmen ”Jägaren” i den miljön.

Resa Lokal

Vi föreläste på Skellefteå Stadshotell i konferenslokalen med det exotiska namnet Ljusvattnet. Lokalerna var döpta efter byar i omgivningarna, namn som: Villvattnet och Klutmark klingade vackert i våra öron.

Carina

Programmet var späckat och vi har heller aldrig föreläst så tidigt på morgonen. Kl. 08.00 på morgonen riggade vi våra böcker och handdockor och mötte 45 entusiastiska pedagoger från Anderstorps förskolor i Skellefteå.

Vad är en litteraturprofil?

Vad är då en litteraturprofil? Det är ett fördjupat, litterärt samarbete mellan förskolor, familjedaghem och bibliotek som startade i Mölndal 2005 och som vuxit fram ur erfarenheterna av projekten Bulleribok, Alfons, Kotten och alla de andra. Numera ryms arbetet inom verksamheternas ramar.

I arbetet med de litteraturprofilerade förskolorna har vi Gunilla Brodin från Mölndals stadsbibliotek som stöd. Hon inspirerar oss med nya böcker, medverkar på våra nätverksträffar och ibland på föräldramöten ute på förskolorna för att beskriva vikten av att läsa för och tillsammans med barn.

I dagsläget har vi 10 förskolor i Mölndal som är diplomerade och 7 förskolor som arbetar mot att bli det. Det innebär att våren 2018 kommer vi att ha 17 litteraturdiplomerade förskolor vilket betyder att ca 1400 barn, 240 pedagoger och 10 förskolechefer får ta del av det litteraturfrämjande arbetet.

Bokhörna

 

Samtliga arbetar utifrån följande kriterier: På en förskola med litteraturprofil ska personalen genom ett medvetet förhållningssätt:

 • använda litteraturens möjligheter i det dagliga arbetet
 • ge barnen positiva upplevelser av böcker, läsning och berättande
 • ge barnen möjlighet att uttrycka sig med flera språk
  samverka aktivt med biblioteket
 • regelbundet utvärdera och utveckla arbetet med litteraturprofilen

I vardagen innebär det att vi arbetar med lärande i sagans värld under ett helt läsår vilket ger ett lustfyllt, upplevelsebaserat lärande där barn och vuxna möts på lika villkor i fantasin och lekens värld.

En utvärdering gjordes 2014 av litteraturprofilsarbetet. I den framkommer att man kan se att barnen på våra förskolor:

 • Vana att tala om berättelser, litteratur och bilder
 • Kan bibliotek och har större tillgång till bibliotek/bokbuss
 • Läser bättre än riksgenomsnittet i år 3

När det gäller pedagoger så visar utvärderingen att de:

 • Läser med, inte bara för barnen
 • Bearbetar litteratur på fler olika sätt
 • Väljer litteratur från fler källor än vad tidigare forskning visar, lånar mer böcker och från fler genrer

Utvärderingens resultat för bibliotekarier:

 • Ny syn på förskolornas arbete
 • Förändrat arbetssätt och ny struktur
 • Blir utmanade av pedagogerna i sina kunskaper om barnlitteratur
Broschyr Litteraturprofil

 

Vi fortsätter med oförtruten entusiasm att sätta Mölndal på kartan genom att inspirera kollegor runt om i landet om detta roliga arbetssätt för både barn och vuxna.

Anette Eskilsson och Carina Eriksson Verksamhetsutvecklare för förskolan

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  300

  Kommentarer

   Du måste vara inloggad för att få kommentera

   Stängd för fler kommentarer

   300

   Dela på:

   Senast uppdaterad

   Missa inget, prenumerera på våra artiklar

   Hantera prenumeration

   Äldre artiklar