Den digitala resan

Nyfikenhet, stöd, samarbete och modet att våga testa är några av framgångsfaktorerna i Pedagogisk omsorgs digitala utvecklingsarbete i Mölndal.

Dela och lära tillsammans

I augusti 2014 började Birgitta Gustafsson arbeta som chef för pedagogisk omsorg i Mölndal. Det blev början på ett engagerat samarbete och starten på en digital resa. Kartongerna med iPads som varit lite bortglömda öppnades upp och det öppnade då också upp för
nya utmaningar.

Under studiedagen i augusti 2017 blickade Birgitta och hennes medarbetare tillbaka på sin egen digitala resa som även varit och är en mental resa där nätverkande och samarbete är nyckelord. Dagbarnvårdarna är organiserade utifrån geografiska områden i grupper med 4-7 medarbetare som arbetar tillsammans både i den vardagliga verksamheten och kring utvecklingsarbete.

Under våren påbörjades arbetet med att dokumentera verksamhetsutveckling i levande verksamhetsplaner. På vårens sista studiedag möttes alla dagbarnvårdarna i kommunen och presenterade sitt arbete för varandra. För detta arbete gjordes en Keynote. Det var en del i processarbetet med att lära bildhantering och presentationerna blev också ett sätt för att med digitala verktyg kunna visa och inspirera varandra.

Digitalisering DBV 2. Foto: Marie Erikssson

Ingen presentation var den andra lik, men en gemensam nämnare är ett glödande engagemang, arbetsglädje och en lust att lära hos både barn och pedagoger. Presentationerna visar på undersökande av vatten i olika former, arbete med barns inflytande och delaktighet och utforskande av färg och form med hjälp av närmiljön. Vidare visades arbete med hållbar utveckling och naturvetenskap i möte med närmiljön.

Med bilder och berättelser förflyttades deltagarna till Änggårdsbergens magiska natur och grodäggen i dammen. Balltorpgruppen som precis blivit färdiga med Mölndals stads egen TAKK-utbildning (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation) inspirerade med en sång kompletterad med tecken som de använt i sitt temaarbete.

Digitalisering DBV 3. Foto: Marie Eriksson.

Att våga

Birgitta beskriver det digitala utvecklingsarbetet som en tågresa som tar dem mot nya destinationer steg för steg. Från början handlade det om att komma igång med mail på iPaden och att få tillgång till stadens Intranät och alla möjligheter som det ger. ”Alla börjar resan någonstans och tillsammans har vi tagit oss över både små och stora hinder för att hitta digitala vägar som förenklar vårt arbete” berättar Birgitta. En utmanande tröskel var att komma igång med stadens lärplattform Unikum. Det gäller att skynda långsamt så att alla är med på tåget menar Birgitta. Det handlar mycket om att våga pröva och peppa och hjälpa varandra och att ta sikte mot målbilden:

”Unikum är ett levande verktyg där vi formulerar oss professionellt och
marknadsför vår verksamhet.”

Nätverk underlättar

Unikumresan började med att medarbetarsamtalen förbereddes och genomfördes med stöd av verktyget. Nästa steg var att utforma en blogg där barn och vårdnadshavare kan ta del av verksamheten och att utvecklingssamtalen med vårdnadshavare genomfördes med hjälp av Unikum. Samarbetet och samtalen i nätverk har underlättat i arbetet med att tillsammans finna vägar för gruppdokumentationer och hur man skriver positivt.

I sina bildspelspresentationer på studiedagen visade pedagogerna varandra exempel på hur de testat att blogga i Unikum kring olika delar i verksamheten. En del i att utveckla bloggandet har varit att mötas runt både dilemman och framgångar bland annat med fördjupningsarbete på arbetsplatsträffar:
”Ta med ett inlägg som du är stolt över och ett som du behöver hjälp med.”
Tillsammans har de resonerat runt vad bilden och texten berättar och vad de ser för lärande i bilden.

Nya utmaningar

Nu processas utmaningen med levande verksamhetsplaner i Unikum vidare. Verksamhetsutvecklare Anette Eskilsson och Kristofer Skogholm har gett stöd i utvecklingsarbetet och Kristofer fanns på plats under studiedagen i augusti. Med hjälp av en tidslinje gav han en tillbakablick på de olika stegen som erövrats under året som gått. Fokus riktades även mot kommande utmaningar och förändringar. ”Förändring händer inte då och då, det sker hela tiden” säger Kristofer och visar med konkreta exempel hur systematiskt kvalitetsarbete är ett ständigt förbättringsarbete i process. Han ger några ord på vägen innan dagen fortsätter med arbete i grupper.
”Vilka områden fungerar redan och vilka behöver vi lägga extra krut på?”
”Vilken process har mest effekt för barnen här och nu – börja där!”

Digitalisering DBV 4. Foto: Marie Eriksson.

Tanken är att Unikum ska bli ett verktyg för att: planera, genomföra, blogga, lärlogga och analysera. Med hjälp av dokumentation i Unikum kan pedagogerna få syn på sitt eget förändringsarbete. Ett projekt kan exempelvis starta med ett planerat skogsbesök för att lyssna efter ljud, vilket då beskrivs inledningsvis i verksamhetsplanen.

En av grupperna som planerat att arbeta med just ljud upptäckte i mötet med barnen att projektet tog en annan väg då barnen istället blev mer nyfikna på dofterna i skogen. Vändningen synliggjordes sedan i nästa inlägg i verksamhetsplanen. Inlägg i blogg, lärlogg och verksamhetsplan blir då en hjälp i att kunna ta ett steg tillbaka och titta på den verksamhetsutveckling som pågår.

Under studiedagen diskuterades det engagerat i områdesgrupperna, både kring verksamhetsplanens innehåll, utvecklingsmöjligheter och praktiska frågor som hur planeringstiden kan systematiseras genom samarbete för att underlätta dokumentationsarbetet. Digitaliseringståget tuffar vidare med nya erfarenheter och kunskaper men också nya frågor.

Marie Eriksson

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  300

  Kommentarer

   Du måste vara inloggad för att få kommentera

   Stängd för fler kommentarer

   300

   Dela på:

   Senast uppdaterad

   Missa inget, prenumerera på våra artiklar

   Hantera prenumeration

   Äldre artiklar