Dörrar öppnas i Mölndals förskoleklasser

Sexårsboken är navet för Mölndals förskoleklasser i ett litterärt samarbete mellan skolförvaltningen, stadsbiblioteket och kulturskolan. Boken blir en mötesplats både för barnen och för kollegialt lärande.

En kall vinterkväll knackar en flicka på dörren till en enslig stuga. Den Gråa som bor där inne vill inte släppa in flickan, men bestämmer sig för att ändå öppna dörren. Flickans besök väcker något inom henne, en önskan om att höra till och en längtan om att få skratta tillsammans med andra.

”Flickan från långt borta” är en bilderbok om att höra till och om att hitta det man inte visste att man saknade. Kan det faktiskt vara så att en öppnad dörr kan förändra någons liv?

I september startade samarbetet runt sexårsboken på upp på Mölndals stadsmuseum, där det också fanns en utställning om boken. På plats var pedagoger från förskoleklass, rektorer, bibliotekarier och skaparna av boken; författaren Annika Thor och illustratören Maria Jönsson.

Författare sexårsbok. Foto: Marie eriksson

Varje förskoleklass kommer under året att fördjupa arbetet tillsammans med bibliotekarier genom besök på det bibliotek som de tillhör. En dramapedagog från kulturskolan kommer ut till alla förskoleklasser som en del i Kulturgarantin. Alla förskoleklasser kommer också att besöka Kulturskolan och få ta del av en teaterföreställning.

Sinntorpskolan

Några veckor efter uppstarten av sexårsboken besöker jag Kattis Dahlin som är förskollärare på Sinntorpskolan. Hon och hennes kollegor har börjat läsa ”Flickan långt borta” tillsammans med barnen i förskoleklasserna. Vid första mötet med boken tittade de på framsidan och reflekterade tillsammans; ”vad kan den här handla om?”

I nästa steg kopierade Kattis bilderna från första delen i boken, satte upp dem på väggen och utgick tillsammans med barnen ifrån frågorna; ”Vad ser vi? Vad tror vi händer?” Bilderna gav också möjlighet att tillsammans med barnen återkomma till boken och i olika sammanhang samtala kring handlingen och tankar som den väcker.

Vid det tredje tillfället läste de hela boken med hjälp av dokumentkamera och smartboard för att få storbild. Efter läsningen samtalade Kattis tillsammans med barnen kring bokens handling; ”hände det som vi trodde?” Nästa steg blir att låta boken inspirera till skapande och andra processer i undervisningen.

Kattis, Sinntorp. Foto: Marie Eriksson

Kollegialt lärande

Kattis har ambitionen att bli bättre på att dela med sig av sitt och kollegornas arbete i den digitala mötesplats Mölndals förskoleklasspedagoger har på Facebook. ”Tänk om vi kan spinna vidare och fördjupa samtalen som vi startar upp varje höst när vi möts runt sexårsboken, både digitalt och på andra sätt.” Hon funderar kring vänklasser med utbyte och hur stadens förskoleklasspedagoger skulle kunna göra lärande besök hos varandra.

Kattis ser att det skulle vara betydelsefullt att mötas runt även de lite svårare frågorna. Hur man kan systematisera reflektion, kommunikation och kvalitetsarbete både i det egna arbetslaget och över gränserna. Genom att börja arbeta mer transparent med delande i fokus så grundar vi bra för utveckling menar Kattis. Sexårsboken är en bra början, där vi kan dela med oss av det mer konkreta. Förhoppningsvis så blir det en inkörsport till att kunna dela och mötas kring även andra delar av uppdraget.

Förskoleklassnätverket

Strax efter mitt möte med Kattis besöker jag också förskoleklassnätverket som syftar till att samla representanter från alla stadens skolor. Det är en arena för att dela, utbyta och lära tillsammans.

Nätverket har många punkter på agendan denna dag med besök både från Universeum och Pedagog Mölndal. Sista delen på träffen används till reflektion och diskussion och då kommer sexårsboken i fokus. Den blir något gemensamt att mötas runt där också olikheter kan lyftas fram och där skilda synvinklar kan berika verksamhetsutvecklingen i förskoleklasserna.

Beatrice Samuelsson (Västerbergsskolan), Anette Ström (Skånhällaskolan) och Madeleine Stolpe (Sinntorpsskolan) fungerar som samordnare för förskoleklassnätverket och du som ännu inte har hittat dit med en representant från din skola är varmt välkommen att höra av dig till någon av dem.

Synliggöra och dela

Det finns en tydlig önskan och ambition som lyser igenom både i mitt möte med Kattis och under besöket i förskoleklassnätverket: ”Hur kan vi tillsammans lyfta och synliggöra förskoleklassens viktiga roll?” Flera pedagoger på nätverksträffen börjar spåna kring bloggidéer utifrån arbetet med sexårsboken och andra delar av verksamheten. De pratar om att fatta mod och våga försöka.  Att, precis som den Gråa i sexårsboken, våga öppna dörren. Dörren till att dela och synas.

Marie Eriksson, verksamhetsutvecklare

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  300

  Kommentarer

   Du måste vara inloggad för att få kommentera

   Stängd för fler kommentarer

   300

   Dela på:

   Senast uppdaterad

   Missa inget, prenumerera på våra artiklar

   Hantera prenumeration

   Äldre artiklar