Delaktighet för unga i Mölndal och Georgien

Vad kan skolan göra för att unga ska känna att de kan påverka samhället? Det tar Toltorpsskolans lärare reda på tillsammans med georgiska kollegor och stadens politiker.

I det treåriga projektet Education for all är pedagoger, chefer och politiker från de båda länderna med på flera resor med studiebesök, inspiration och lärande samtal. Projektets syfte är att stötta utarbetningen av nya metoder och arenor för ungas inkludering och delaktighet i beslutsprocesserna och då är förstås både politiker och lärare särskilt viktiga.

Skola och politik tillsammans

Lärarkollegorna Ingrid Ahlén, Frida Källmén och Rebecka Wilhelmsson reste i höstas till Zugdidi i Georgien tillsammans med bland andra skolförvaltningens chef Fredrik Hellsten och flera Mölndalspolitiker. 

Ett viktigt projektmål är att genom utbildning skapa aktiva och ansvarsfulla unga människor, som känner sig fullt inkluderade och som värdefulla medborgare i våra städer. För att nå dit vill projektet ge politiker och skolelever nya instrument för att föra en meningsfull dialog med varandra.

Toltorpslärarna Ingrid, Frida och Rebecka, som hemma i Mölndal undervisar i årskurserna 2 och 5, hoppade på projektet när en annan skolan avslutat och satte snabbt upp egna aktionsplaner. De formulerade hur just deras skola och undervisning skulle kunna tillämpa nya insikter från utbytet och känner stor entusiasm för vad projektet kan leda till.

Delande och dialoger

För Frida, som är nyutexaminerad lärare, var det första utlandsresan i tjänsten.

- Till det yttre stämde mina förväntningar väl på hur det skulle vara i Georgien, med slitna miljöer och sånt, berättar Frida. Men pedagogiken överraskade och det var inte så strikt och så stora klasser som jag trott att det skulle vara i ett gammalt Sovjetland. Samtalet mellan elever och lärare var mjukt men tydligt och de interagerade mer än vi trott.

Allt det upplevda, stort som smått, diskuterades under resans gång med resten av den svenska delegationen alldeles oavsett om man var chef, politiker eller pedagog.

- Det är ett nätverkande som i sig är oerhört viktigt, menar Frida. Att ingen gör skillnad på vem man är och alla är genuint intresserade av varandra. Det ger så mycket. Man knyter kontakter och det blir lättare att jobba vidare hemma sen.

Toltorpsskolans lärare har sedan flera år tillbaka haft skolledningens stöd för internationella utbyten. För också i klassrummet med eleverna gör upplevelserna skillnad menar Ingrid:

 - Att som lärare komma hem med förstahandsinformation till klassrummen gör att vi kan förmedla en äkta känsla och därför på ett bättre sätt väcka intresse för frågorna hos eleverna.

Stolta elever tog plats

Den svenska delegationen var på besök i två georgiska skolor under resan, en kommunal och en privat ortodox. De fick se hur arbetet fungerade i klassrummen och hur skolmiljöerna var organiserade.

Ingrid blev glatt överraskad av hur långt Georgien kommit i arbetet för elevinflytande i skolorna. De hade väl fungerande elevråd och valda klassrepresentanter i ett särskilt ungdomsfullmäktige där eleverna fick lära sig hur skolpolitiken fungerar och göra sina egna röster hörda. Detta uppfattades av de georgiska tonåringarna som väldigt viktigt och en stor ära. En av resans höjdpunkter var utan tvekan besöket på elevrådet där de unga var mycket frimodiga och en flicka klart deklarerade att hon tänkte bli president.

- Det skulle kunna handla om att det i Georgien fortfarande pågår en kamp och en förändringsprocess i samhället , funderar Ingrid. En känsla av att vi måste bli starka och bygga upp Georgien tillsammans.

Plan for action

- Det var på många sätt bättre kunskap om politik och möjlighet till medbestämmande hos eleverna i Georgien än här i Sverige, menar Frida och Ingrid som tillsammans med kollegan Rebecka har gjort upp planer för hur de ska omsätta sina nya lärdomar i praktiskt arbete med eleverna på Toltorpsskolan. Here some of it, in English:

 • What: Meeting with politicians at school
  Who: Grade 2 and 5 + politicians
  How: Politicians introduce themselves and present what they do a normal day at work. Do an outdoor activity/game together with the pupils.
 • What: Pupils prepare questions for the politicians.
  Who: Grade 2 and 5
  How: The pupils write down the questions on their ipad and the teacher send the questions to the politicians.
 • What: New visit from the politicians at school
  Who: Grade 2 and 5 + politicians
  How: The pupils ask their questions and the politicians answer them. Politicians bring some question for the pupils to discuss in groups. The questions should be relatable for the children and also valuable for the politicians to know about.
 • What: Follow up the questions + prepare pupils for the study visit at the municipality council.
  Who: Grade 2 and 5 + politicians
  How: Discuss in class about the previous meeting. Teachers prepare pupils for the upcoming visit at municipality council.
 • What: Study visit at the municipality council.
  Who: Grade 2 and 5 + politicians
  How: The same politicians meet the pupils and show them the municipality council.

Lärande möten fortsätter

Under våren kommer georgierna tillbaka till Mölndal för fortsatt arbete i projektet, men också i klassrummen följer nästa steg - mötena mellan politiken och de unga samhällsmedborgarna på Toltorpsskolan.

- Det är viktigt att vi fortsätter att titta utanför Sveriges gränser eftersom vi får fler och fler influenser idag. Vi har mycket som är bra här men kan också lära oss mycket av andras idéer, avslutar Ingrid Ahlén.

/Madeleine Bergenkull

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  300

  Kommentarer

   Du måste vara inloggad för att få kommentera

   Stängd för fler kommentarer

   300
   Error: javax.jcr.PathNotFoundException: #Fortbildning

   Dela på:

   Senast uppdaterad

   Missa inget, prenumerera på våra artiklar

   Hantera prenumeration

   Äldre artiklar