Maker Mölndal

Det har varit ett minst sagt positivt och händelserikt år vad gäller Maker/programmering i Mölndal. Engagerade pedagoger har modigt och nyfiket testat nya saker tillsammans med barn och elever på olika förskolor och skolor i Mölndal. Att iaktta dem som banar väg för nya arbetssätt, förhållningssätt och metoder är alltid intressant. Ett rejält projektstöd har hjälpt till på vägen.

Genom att tidigt gå med i ett projekt har Mölndals skolförvaltning på flera håll fått erfarenheter, som framåt kan förvandlas till beprövad erfarenhet och underlätta inför implementeringen av nya delar i kursplanerna.

Makerskola är ett treårigt innovationsprojekt som startade 2015 under ledning av Carl Heath och Lars Glimbert i Sollentuna kommun, med cirka 30 parter runtom i Sverige inom ramen för Vinnova. Mölndal sökte och är nu en av dem som fick delta, vilket vi är glada över.

I Mölndal har vi valt att kalla vår projektdel för Maker Mölndal och huvudsaklig projektgrupp är: Alla verksamheter inom förskola, skola och grundsärskola i Östra Mölndal. Målbilden med projektet för Mölndals del är att höja den digitala kompetensen för barn och pedagoger, samt att skapa nya innovativa lärmiljöer och arbeta med kreativt skapande med IT och programmering.

Anders Karlsson Maker

Inspirerande projektledare

Stöd och utvecklingsenheten har två projektledare, IKT-samordnare Anders Karlsson och miljösamordnare Sofia Knüppel, som stöttar arbetet med projektet både i Östra Mölndal genom nyckelpersoner på varje enhet, men även genom att ge alla i skolförvaltningen stöd i processen med miniworkshops, föreläsningar med mera. Under läsåret har många skolor och förskolor fått besök och inspirerats och utmanats att testa själva av Anders och Sofia. Det finns ett centralt utlåningssystem där man som pedagog kan låna digital utrustning ett par veckor till sin enhet innan man inhandlar något själv. Allt för att bidra till att öka användandet och beställarkompetensen.

Projektet finns som resurs för alla förskolor, grundsärskolor, skolor i Mölndal som vill komma igång med arbeten som till exempel:

 • att föra in digital teknik i slöjdsalen
 • skapa med 3D-printer
 • ha workshops med robotar
 • skapa musik med programmering och mycket mer.

Så här en bit in i projektet kan vi se att det runtom i Mölndal skapas små lokala Makerspaces, nya lärmiljöer där det analoga materialet möter det digitala och uppgifter löses på ett nytt sätt med ny teknik. Vi kan också se att användandet av digital teknik, har fått en ökad skjuts.

I framtiden kommer det att finnas en stor brist på programmerare. Att vara med i Makerskola-projektet kan absolut stötta och locka fram framtidens förmågor genom att de tillåts arbeta kreativt digitalt på ett innovativt sätt. Pedagoger ger också barnen möjlighet att bättre förstå den komplexa värld vi lever i där mycket faktiskt är uppbyggt på just programmering.

Fler viktiga insatser

JDaysjunior:
Under två halvdagar i mars höll jDays, Solid Beans och Digitalverkstan en workshop där elever ifrån skolor i Mölndal tillsammans med sina lärare fick se och testa på programmering, men även inspirerades att bygga spel. På plats på dagen kunde man konstatera att eleverna var oerhört engagerade och arbetssättet byggde också oerhört mycket på att arbeta, undersöka och lära tillsammans och att våga göra fel i sin iver att lära sig bli bättre på att programmera. Lämnade den förmiddagen med ett brett leende, elevernas engagemang var inte att ta miste på.

En regntung marseftermiddag var TK/ma pedagoger i Mölndal inbjudna till Möllan, Folkets hus för att lyssna på en föreläsning. Föreläsare Elisabeth Settergren NT-utvecklare och förstelärare i Kungsbacka var inbjuden. Detta skedde i samverkan mellan Kungsbacka, Mölndal och Göteborgs center för skolutveckling.
Innehållet i hennes föreläsning berörde frågor som:
Hur kan man förändra i sitt ämne för att möta framtida behov av kunskap inom datalogiskt tänkande?
Vilka förmågor behöver eleverna få med sig inför framtiden?
Handlar allt om att programmera? Var börjar man?
Det fanns också tid att testa och samverka med andra pedagoger i en mer praktisk workshop.

Nätverket med IKT-handledare har också på olika sätt fått inspiration. På Krokslättsskolan i Mölndal tog två IKT-handledare steget att föra ut Maker till alla elever och de har haft en MAKER-dag med alla klasser. IKT-handledarna Vincent Brattin och Linda Blom höll tillsammans med ordinarie klasslärare workshops i olika klasser under ett antal dagar. På så sätt fick pedagogerna pröva på plats i klassrummet, i trygghet tillsammans med IKT-handledarna.

Alla rektorer inom skola och förskola har också deltagit i inspirationsworkshop på temat.

Maker Mölndal på Facebook

Intressant också är att Maker Mölndals egen Facebookgrupp för deltagare i projektet har fungerat så bra. Här har pedagoger verkligen delat med sig av vad de gjort men också stöttat varandra i många frågor. Som en av deltagarna i gruppen, blir jag oerhört imponerad av hur mycket vilja och engagemang det finns hos de pedagoger som deltar i projektet att just dela med sig, även om det ibland inte riktigt är helt perfekt än. Hur ska vi annars våga ta nya steg i den snabba digitaliseringstakt vi nu står inför? Sharing is caring gäller i gruppen. En viktig framgångsfaktor för att få detta att fungera kan också vara att Anders och Sofia systematiskt påpekat att om du lånar utrustning delar du det i Facebookgruppen. Tipsen i Maker Mölndal har Anders och Sofia sedan delat med sig av till den nationella gruppen Makerskola, där också flera av deltagarna i Mölndal är medlemmar och i snabb takt kan få inspiration och lära sig mer om vad som händer på fler ställen.
Makerskola har också en webbplats: http://makerskola.se

Helt klart är att en blandning av projektlett stöd och innovativt lekande har satt Maker på förskole-skolkartan på många håll i Mölndal under det här läsåret, även om vi i Mölndal har mycket mer att utveckla och lära oss.

Viktiga steg framåt

Under tredje året ska det bli ett uppstartsmöte med nyckelpersoner och chefer, då Mölndal tittar framåt och sätter agendan för nästa läsår. Målet är en expansion och metoder behöver hittas för att också nå ut till andra enheter med hjälp av dem som ingått i projektet åren innan. Frågan är än mer aktuell nu med förändringar i våra kursplaner. Det är nu allas angelägenhet.

Tack!
Ett stort tack till alla engagerade pedagoger inom skola och förskola när det gäller att införa och testa maker/programmering som en del av sin praktik på enheterna. Det kan vara lite utmanande att vara stigfinnare, men tillsammans gör vi vägen bredare.

Pedagog Mölndal lär återkomma mer till hösten i ämnet.

Camilla Rudevärn och Sofia Knüppel

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  300

  Kommentarer

   Du måste vara inloggad för att få kommentera

   Stängd för fler kommentarer

   300
   Error: javax.jcr.PathNotFoundException: #Fortbildning

   Dela på:

   Senast uppdaterad

   Missa inget, prenumerera på våra artiklar

   Hantera prenumeration

   Äldre artiklar