Lyckat chefssamarbete med nya planer

Skolledarna i norra Mölndal har blivit ett riktigt sammansvetsat gäng chefer. Mycket tack vare den gemensamma studiedagen Mölndal delar där de alla, trots tidspress och andra utmaningar, såg det som en stor fördel att de fick jobba tillsammans med ett och samma fokus.

Studiedagen var organiserad för samtliga ca 1500 pedagoger i Mölndals stad, i alla kommundelar och med digitalisering och delande som teman för dagen. Av de drygt hundra programpunkter som erbjöds var bara ett tiotal externa, resten var ledda av våra egna pedagoger i förskola och skola. Norra Mölndals pedagoger och chefer samlades till sina föreläsningar och workshops på Sörgårdsskolan.

- Det blev en riktigt peppande och go dag, med många kompetenta medarbetare som ville ställa upp och hålla workshops, konstaterar Inger Thungren, förskolechef på Känguruns och Sörgårdens förskolor.

Chefsgruppen kallar sig Norra lär och består av förskolecheferna Inger Thungren, Malin Grinneland och Monica Kable, Språkcentrums chef Tanja Bozic, chefen för pedagogisk omsorg Birgitta Gustafsson och rektorerna Fredrik Melleroth och Birgitta Hellquist.

Malin Grinneland är förskolechef på Toltorps förskola och den nyaste i chefsgruppen. Hon är väldigt positiv till hur hon och kollegorna i norra Mölndal arbetar.

- Jag ser ett härligt koncept för samarbete här. Det är super!

Allas barn 1-16

Toltorpsskolans rektor Birgitta Hellquist är också jättenöjd.

- Inför Mölndal delar hade jag en förhoppning om att en gemensam vi-känsla skulle uppstå och att vi skulle få tillfälle att uppleva gemensam utveckling i ett 1-16-perspektiv. Vi chefer träffas med jämna mellanrum just för att diskutera 1-16-perspektivet, men gemenskap kan bara uppstå om alla träffas. Dagen blev fantastiskt härlig!

- Det ger så många ringar på vattnet då man lär känna varandra bättre, menar förskolechef Monica Kable. Det är det ju det här området som allas våra barn kommer ifrån och ska gå i och vårt samarbete stärker den tanken. Hon fortsätter:

- Vi hade när vi började arbetet med planeringen olika tankar om vad verksamheterna vi leder behöver. Jag undersökte på mina förskolor vad pedagogerna behövde fördjupa i digitalisering och vilka önskemål som fanns och de andra gjorde samma på sina skolor.

Fredrik Melleroth, rektor på högstadieskolan Sörgårdsskolan funderar kring att det krävdes lite övertalning att få medarbetare att ställa upp och dela med sig i workshops för kollegor men att han egentligen aldrig var orolig att de skulle lyckas.

- Det handlade om att få några att vilja sprida sina kunskaper kring sånt de trodde att kollegorna kunde behöva. Men det gick och tillslut höll fem lärare av Sörgårdsskolans 35 i tre helt olika typer av workshops under dagen, berättar en nöjd Fredrik.

Ingen tvekan inför ansvaret

Tanja Bozic från Språkcentrum beskriver framgången med gruppens samarbete inför studiedagen med att de aldrig tvekade att hjälpas åt.

- Vi tog tag i uppdraget direkt och funderade inte så mycket kring vilka förutsättningar vi hade fått utan formade dagen tillsammans, med mycket action! Vi fördelade tidigt arbetsuppgifter, gjorde en plan och satte deadlines men kopplade också in skolor och förskolors medarbetare i arbetet.

Malin Grinneland lyfter också fram stoltheten som byggs upp när medarbetare får dela med sig till kollegor.

- Vi ville att de som deltog skulle känna sig stolta över sin verksamhet och det blev de! Det betydde mycket att som pedagog bli tillfrågad utifrån ”du kan ju detta”. Att vi som chefer hade sett att de jobbade på ett sätt och ville sprida det betydde mycket.

- När jag utvärderade med min personal i slutet av dagen hade alla fått med sig något, konstaterar Birgitta Hellquist. Många nämnde exempelvis att dagen hade förmedlat att "alla kan utgå från var de är i sin digitala kunskapsutveckling".

Ny plan växer fram

Att koppla ihop sig och byta idéer och tankar på ett lyhört sätt är något alla kring bordet upplever som en stor vinst både för dem som chefer och för alla pedagoger. Under studiedagen kunde skolpersonal gå på det som förskolan organiserade och tvärtom och på så vis blev Mölndal delar något gemensamt som förenade, menar chefsgruppen. Något de inte vill ska ta slut. Tanja Bozic berättar om hur en framtidsplan föddes.

- Vi kan inte bara tänka att nu har vi gjort det här. Vi kände direkt efter att vi vill se vad vi kan göra vidare kring digitalisering och lärande för alla medarbetare, i Språkcentrum och på förskolor och skolor i norra Mölndal.

Chefsgruppen Norra lär har därför i nya samtal fött idén om ett helt nytt upplägg. Det handlar om att erbjuda alla anställda i skolområdet en fördjupningseftermiddag i månaden med start hösten 2019 och hittills är sju tillfällen inplanerade för nästa läsår. Första mötet för de 240 anställda blir den 25 september 2019 och en inbjudan kommer att komma ut.

- Vi får på det här sättet en bra balans i att alla av oss chefer får ansvar för 2,5 timme en eftermiddag var, konstaterar Inger Thungren och tillägger tvärsäkert: Det här fixar vi utan att behöva bjuda in några externa föreläsare!

Sällan har jag sett så stolta, glada och taggade chefer kring ett och samma bord. Samstämmigt betonar de den tillit de har till medarbetarnas kompetens och att de nu satsar vidare på det kollegiala lärandet som slog så väl ut på studiedagen Mölndal delar. Det här får vi garanterat höra mer av på Pedagog Mölndal 2019.

Madeleine Bergenkull

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Kommentarer

   Du måste vara inloggad för att få kommentera

   Stängd för fler kommentarer

   300
   Error: javax.jcr.PathNotFoundException: #Fortbildning

   Dela på:

   Senast uppdaterad

   Missa inget, prenumerera på våra artiklar

   Hantera prenumeration

   Äldre artiklar