Stor förskola med stora möjligheter

I en stor förskola ryms en mångfald av människor och en rikedom av kompetenser. Med hjälp av tydlig struktur och målmedvetet arbete tas de stora möjligheterna tillvara på Bifrost förskola.

Samlad kompetens och mångfald

Bifrost Byggdes 1975 och hade då 8 avdelningar. De senaste 10 åren har de växlat mellan 9-11 avdelningar. Både pedagoger och chefer på Bifrost förskola beskriver att det finns en speciell atmosfär där, något utöver det vanliga.

Ylva Engvall har lång erfarenhet som förskolechef och sökte sig till Bifrost 2013, just för att det är en stor förskola. Vid sin sida har hon Malin Grinneland som har en del av sin förskolechefstjänst på Bifrost. Båda är slående överens om att förskolans storlek erbjuder en mångfald av människor, kompetenser och möjligheter.
-Det finns en själsfrände att hitta för alla förklarar Ylva. Du kan hitta någon som delar dina intressen och ditt sätt att arbeta.

Malin har en gedigen bakgrund på Bifrost förskola som barnskötare, förskollärare och nu som förskolechef. Och historien sträcker sig faktiskt ännu längre tillbaka, Malin har även själv gått på Bifrost förskola som sexåring.
-Det finns en gemenskap, en dynamik och en vilja att driva tillsammans på Bifrost som jag inte upplevt någon annan stans, berättar Malin. Det finns också en stor dos och humor och arbetsglädje.

Precis när Malin uttalat dessa ord knackar det på dörren. In i rummet kommer det en tiger som bara vill säga hej i förbifarten. Tigern är på väg ut på gården för att delta i sen sopsorteringsaktivitet med barnen som en del i arbetet med Mölndals hållbarhetsvecka.
- Det är så här det är på Bifrost, skrattar Malin och Ylva.

bifrost2. Foto: Bifrost förskola.

”Vännerna i Kungaskogen” var sagotema på Bifrost förskola under förra läsåret.

Med skogen och sagan som fond

Fantasin har i många år funnits med i Bifrosts teman som har kunnat handla om allt ifrån Astrid Lindgren till Ostindiefararen. Sedan fyra år tillbaka arbetar de med sagoteman och är på väg att bli en av Mölndals många litteraturdiplomerade förskolor. Ett annat viktigt inslag i verksamheten är utomhusmiljön och skogen.
- När barnen öppnar dörren så gör de det mot naturen och där föds också mycket av fantasin och kreativiteten hos barnen, förklarar Malin.

Är allting guld och gröna skogar?

Vinsterna är många och de två förskolecheferna är överens om att det handlar om att ta vara på möjligheterna. Men visst finns det också utmaningar.
-Den stora utmaningen på en stor förskola är att få alla att dra åt hyfsat samma håll menar Ylva. Det kräver en hel del arbete med struktur och målmedvetenhet.
-Det är därför det är så viktigt med våra olika gruppindelningar. Vuxna behöver samma sak som barnen i våra grupper, ett mindre sammanhang i det stora förklarar Malin och Ylva.

Grupper och ansvarsområden

Precis som många andra förskolor har Bifrost partnerarbetslag som samarbetar lite extra. De har även olika gruppindelningar utifrån intressen och ansvarsområden som exempelvis miljö och drama. Grupperna kring språk, litteratur, IKT, skapande och utvecklingsgruppen är dessutom knutna till stadens gemensamma nätverk inom dessa områden. Grupperna blir på så sätt en del i det kollegiala lärandet både internt och med övriga förskolor i Mölndal. På Bifrost är ambitionen att alla medarbetare ska finnas med i minst en ansvarsgrupp.

Förutom gruppmöten som är förlagda på onsdagar så finns det en öppen timme för kollegialt lärande varje fredag som används till aktuella frågor. Det kan röra sig om att gå igenom medarbetarenkäten, att alla medarbetare ska få ta del av ett skapande innehåll eller att alla iPads i huset ska uppdateras. Om Ylva exempelvis behöver gå igenom något med alla medarbetare så kan hon förlägga det över tre fredagar då hon möter ett pass i taget.

På Bifrost har man även ett husmöte varje vecka med en pedagog från varje avdelning och förskolechef, som är mer praktiskt betonat kring vardagsstrukturen. Som komplement används appen ”Whatsup” som är ett ovärderligt verktyg för de mer snabba vardagliga lösningarna kring bemanning och praktiskt samarbete mellan avdelningarna. Alla hjälper alla!

Uppdragsdialog

Med hela 33 medarbetare så är det ett stort pussel som ska läggas för att få strukturen att gå ihop och att allas kompetenser tas tillvara. I början av höstterminen har Ylva alltid en uppdragsdialog med varje arbetslag. De går då igenom tre viktiga A: Arbetstid, Arbetsinnehåll och Ansvar. Tillsammans pratar de igenom vem som ska vara med i vilken ansvarsgrupp, vilka ytterligare ansvarsområden som finns, behov i barngruppen och hur den pedagogiska utvecklingstiden ska fördelas i arbetslaget.

Bifrost 4. Foto: Marie Eriksson

Vad är unikt med Bifrost struktur?

Utöver de mer klassiska gruppindelningarna har Bifrost en tydlig indelning efter pass. Måndagar, tisdagar och torsdagar går alla på rullande schema med tidig, mellan och sent pass. De som tillhör samma pass har rast samtidigt, ingår i samma processgrupp och har även pedagogisk utvecklingstid vid samma tillfälle i veckan.

Strax före 10.30 anar jag kaffedoft och allt fler röster börjar höras från personalrummet vägg i vägg med konferensrummet.
-Lyssna, nu kommer gröna passet på sin rast, de har tidigt skift idag, säger Malin.
Ylva och Malin förklarar hur den här indelningen i pass stärker samhörighetskänslan och gemenskapen i hela huset. Vi sluter upp tillsammans med pedagogerna en stund och det finns gott om plats i soffan som är av modell extra, extra large. Samtalen växlar mellan allvar och humor och med glimten i ögat berättar pedagogerna att det gröna passet är det bästa passet.

bifrost3. Foto: Marie Eriksson


Gröna passet, precis som de andra två passen, har alltid rast tillsammans. Det ger en gemenskap, ett sammanhang men också en trygghet och en god grund för kommunikation. När alla med sent skift har rast samtidigt ger det möjlighet till en kort avstämning om någon behöver stöd under eftermiddagen. Och framförallt, den som är borta är saknad.

Framgångsfaktorer med strukturen

Hela strukturen med grupper och passgemenskapen ger också effekter på verksamheten förklarar Ylva och Malin. Det gör att orken finns på ett annat sätt. Mod och kreativitet föds i det här sättet att strukturera verksamheten. Det gör att vi har en hög nivå, utvecklingsbenägen personal och en öppenhet utåt som välkomnar andras blick på verksamheten.

De båda förskolecheferna är överens om att vinsterna med en stor förskola är många. Några av de viktigaste framgångsfaktorerna är:

 • social hållbarhet
 • arbetsmiljö
 • kompetensutveckling
 • stärkt professionen
 • kollegialt lärande
 • trygghet
 • arbetsglädje, humor och krydda i tillvaron.
bifrost5. Foto: Marie Eriksson

Framåtblick och nybyggnation

Framöver är det spännande saker på gång. Bifrost förskola står inför en stor ombyggnad och tillbyggnad där också vissa delar ska rivas. De nya delarna kommer att kroka i de gamla och dessutom knytas ihop med Västerbergsskolan som ligger precis intill och står inför en stor ombyggnation.

Närheten till skogen utgör hjärtat i Bifrost förskola och det kommer att tas tillvara i det nya bygget både på gården och i inomhusmiljöerna. Naturen finns med i den pedagogiska tanken, i färgval och i inredning och material. Den nya förskolan kommer också att ha fler gemensamma ytor att mötas på. En möjlighet för gemenskapen att stärkas än mer.

Marie Eriksson
Verksamhetsutvecklare

Förskolechef Ylva Engvall kan kontaktas via:
ylva.engvall@molndal.se

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Kommentarer

   Du måste vara inloggad för att få kommentera

   Stängd för fler kommentarer

   300

   Dela på:

   Senast uppdaterad

   Missa inget, prenumerera på våra artiklar

   Hantera prenumeration

   Äldre artiklar