Öppna förskolan - en mötesplats

På Ryets öppna förskola finns det plats för ett oändligt antal barn och vårdnadshavare. Det blir en inkörsport till relationer och social gemenskap för både barn och vuxna.

Ryets öppna förskola är belägen i en över 100 år gammal byggnad där Ryetskolan tidigare huserade. På den tiden rymdes fyra klasser i den lilla skolan. Eva-Britt Larsson, förskollärare och Solbritt Lorentz, barnskötare tar idag emot barn 0-6 år och deras vårdnadshavare. Här får de möjlighet att sätta guldkant på föräldraledighetstillvaron genom att möta andra. Ryets öppna förskola är en av fem öppna förskolor i Mölndal som tillsammans bildar ett nätverk för samverkan och kompetensutveckling.

Oppna forskolan 2


Under en vanlig dag i Ryetskolan finns det utrymme för lek, samtal och bus. Det första rummet vi kommer in i fylls av en stor blå matta. Eva-Britt förklarar att mattan möjliggör golvet som mötesplats för både barn och vårdnadshavare. Där har de också en sång- och rytmikstund varje dag.

Pedagogerna ändrar successivt om i miljöerna och puffar för olika saker under olika perioder. De brukar duka fram varierade erbjudanden som inspiration. Det kan vara färger, lera eller byggmaterial. Några besökare kryper upp i soffan i sagorummet och andra väljer att utforska och arbeta kreativt i skaparrummet.

oppnaforskolan3


Materialet till skaparrummet hämtas på Skatan, återanvändningscenter i Mölndal. Att använda återbruksmaterial i skapandet handlar om att erbjuda estetiska och kreativa möjligheter men det bygger också på ett hållbarhetstänk. Ytterligare en hållbarhetsidé har vuxit fram genom ett rum som förvandlats till mini-second hand. En levande bytesmarknad där urvuxna barnkläder kan hitta nya ägare.

oppnaforskolan4

Inbjudna gäster

Varje termin hålls flera miniföreläsningar med inbjudna gäster då vuxna och barn slår sig ner på den blå mattan för att kombinera lek med lyssnande. Det kan vara förskolepsykolog som pratar om små barns utveckling, NTF med information om trafiksäkerhet och dietist kring små barns kost. De har också haft besök av fysioterapeut som pratar om ergonomi och mammamage. Varje termin kommer även någon av Mölndals förskolors rektorer och berättar om förskoleverksamheten i Mölndal.

Öppna förskolan är unik i sin enkelhet

Öppna förskolan erbjuder möjligheter att komma med i en social gemenskap helt kostnadsfritt utan att behöva anmäla sig eller passa en viss tid.
-Det blir ofta lättare att börja i förskolan när barnen först varit i en sådan här verksamhet säger Solbritt.

Många är tacksamma för att Mölndals stad har valt att satsa på öppna förskolor och förstår värdet ur ett folkhälsoperspektiv. Öppna förskolan är ofta inkörsporten till relationer som består och utvecklas vidare. Vårdnadshavare skapar Facebookgrupper och organiserar egna träffar på lekplatser och andra utflyktsmål.

En pappa uttrycker att öppna förskolan är så unik i sin enkelhet. Den erbjuder lokaler, pedagoger och utgör en mötesplats som gör skillnad. Solbritt och Eva-Britt berättar att de får mycket bekräftelse på hur viktig denna verksamhet är. På öppna förskolan finns det inga tider att passa. Alla kommer när de är klara med morgonbestyren och känner sig redo. Kaffe och enklare fika finns på plats och många väljer även att ta med sig lunchen till öppna förskolan. Det finns gott om utrymme och allt som behövs för både barn och vuxna.

oppnaforskolan5


Pedagogerna finns till hands för att ge stöd i kontaktskapandet mellan både barn och vårdnadshavare.
-Det är viktigt att alla känner att de har någon att prata med och att alla nya besökare blir rundvisade menar Eva-Britt och Solbritt.
De har arbetat inom öppna förskolan i många år och har funnits med sedan starten i Ryetskolan, 2013. Vissa dagar i veckan är båda pedagogerna på plats. Då känner de verkligen att de räcker till och kan utföra uppdraget utifrån sin fulla potential. En framtidsförhoppning är att de får vara två pedagoger varje dag för att räcka till för uppdragets alla olika delar. Det är en styrka att Mölndal har fem öppna förskolor som kan samverka och stötta varandra. De öppna förskolorna i Lindome och Åby är familjecentraler och ligger i anslutning till BVC. Där arbetar förskollärare och socionomer tillsammans.   

Kulturellt möte

Det är många nyinflyttade familjer som inte känner någon i Mölndal och öppna förskolan blir då viktig för att bli en del av den nya staden. Pedagogerna samarbetar med BVC för att även nå de familjer som inte hittat till dem.
- Det är många gånger de familjerna som behöver det allra mest berättar Solbritt. Kontakten etableras genom att öppna förskolans pedagoger besöker föräldragrupper på BVC.

Öppna förskolan tar emot många familjer som är nyanlända till Sverige.
-Det blir en så fin introduktion till det svenska samhället i mötet med andra familjer berättar Eva-Britt. Det blir också ett första möte med svensk förskola och den värdegrund som den vilar på.

-Mötet mellan olika kulturer blir så naturligt här förklarar Eva-Britt. Vi pedagoger fungerar i många sammanhang som möjliggörare och kontaktskapare, men många initiativ drivs vidare av vårdnadshavarna själva.
Som exempel berättar Solbritt om hur en grupp föräldrar organiserade en insamling och stöd för att hjälpa en nyanländ familj som kom till öppna förskolan. Med hjälp av samarbete förvandlades en mörk, tom lägenhet till ett hem. Pedagogerna har vid flera tillfällen erfarit hur gemenskapen byggs upp runt att hjälpa och stötta varandra i gruppen.

Språkutvecklande arbete

Ett av öppna förskolans mål handlar om att arbeta språkutvecklande och att inspirera till högläsning. Sagorummet är en del i det arbetet.

oppnaforskolan6


Pedagogerna fungerar som läsande förebilder. De tar ofta fram böcker och pratar om att det inte gör något om barnen inte orkar lyssna på en hel berättelse. Det viktiga är att väcka ett intresse för böcker och läsning. Solbritt och Eva-Britt berättar att de gärna skulle vilja ha bokbussen på besök då och då.
-Tänk vilken möjlighet om föräldrarna skulle kunna skaffa lånekort här som ett första led i att få en vana att besöka biblioteket med barnen.

Engagemanget är stort och visionerna och utvecklingstankarna är många.
-Det finns inget stopp och vi skulle kunna göra så mycket mer. Solbritt och Eva-Britt ser öppna förskolan som möjligheternas plats där människor får känna sig stärkta, bekräftade och lyssnade till.

Marie Eriksson och Anders Eriksson

Är du nyfiken på att veta mer kontakta rektor för öppna förskolan ylva.engvall@molndal.se

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Kommentarer

   Du måste vara inloggad för att få kommentera

   Stängd för fler kommentarer

   300

   Dela på:

   Senast uppdaterad

   Missa inget, prenumerera på våra artiklar

   Hantera prenumeration

   Äldre artiklar