Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate

Play

På Play får du möta personer i skolförvaltningens verksamheter som berättar om lärande och utveckling. Du kan hitta fler filmer i rullgardinsmenyn på vänster sida i YouTube-spelaren.

Filmer | Poddar

Miljöhjälte 2018

Mölndals stad har som ambition att bli Sveriges mest skräpfria
kommun.
Inför Hållbarhetsveckan, 21-28 april så gjordes en film som
vänder sig till stadens förskolor med uppmaningen att plocka
skräp i närområdena. Möjligheter finns också att få besök av
Miljöhjältarna på Tekniska förvaltningen, som kommer farande
i sina mantlar och källsorteringsbilar för att hämta och sortera
skräp tillsammans med barnen på plats.

Pedagog Mölndals FikaPodd Avsnitt 2 Hälsoarbete i skolan

I det här avsnittet får ni lyssna på Christer Bengtsson som
är lärare i idrott och hälsa på Brattåsskolan.
Han pratar om sitt uppdrag som samordnare för lärarnas hälsoarbetet på skolorna
i Mölndals stad.
Vad betyder begreppet hälsa? Hur kan vi främja hälsa i skolan och skapa bra
relationer?
Hur mår eleverna i Mölndals skolor?
Det här och lite till får ni höra om i podden.

Välkomna att lyssna!

Glädjande nyheter i Mölndals Skolförvaltning

Förvaltningschef Fredrik Hellsten berättar bland annat om att resultaten för
elever i årskurs 6 går uppåt, och det rejält.
Också om att regeringskansliet har visat stort intresse för Mölndals arbete
med inflytande och delaktighet i skola och förskola.
Hör fler glädjande nyheter i filmen.

Kulturgaranti Mölndal läsåret 2017-2018

Inom Kulturgarantin får alla barn och elever i Mölndal, 4-16 år, kulturupplevelser och aktiviteter med eget skapande.

Källsortera Mera

En film som fem elever på Skånhällaskolan har arbetat med under våren 2017.
De har själva gjort manus, tillsammans med fritidspedagog Denice Olsson.
Filmen handlar om klassens/skolans arbete med källsortering.
Förutom eleverna som spelar flera olika roller, så medverkar:
mentor Annika, fritidspedagogen Denice, rektor Annica och vaktmästare Minna

VEGA Toltorpsskolan

Mer vegetariskt och mindre matsvinn i skolor genom samarbete och elevinflytande.

Lackarebäcks förskolor I sagans- och fantasins värld

Förskollärare på Lackarebäcks förskolor berättar om hur sagor och handdockor inspirerar barnens lärande.

Fredrik Filmar januari 2018

Förvaltningschef Fredrik Hellsten berättar om Skolnämndens nya verksamhetsplan 2018-2020. Du får också höra om arbetet med mänskliga rättigheter i FRAMM projektet, samt hur Skolförvaltningen kommer att gå vidare med digitaliseringen