Sinnesträdgård

Sinnesträdgården på Gastorps förskola är en plats fylld av intryck som lockar till att vara här och nu. Det är en samlingspunkt för lärande i en ständigt föränderlig miljö.

Ett grönskande rum

Den gröna miljön på Gastorps förskola har vuxit fram under flera år. Tillsammans har barn och pedagoger gjort en resa från tom äng till grönskande gård. Det började med små enkla odlingar som successivt utvecklades till ett gediget odlingsland med majs, tomater, potatis, pumpor och mycket mer. Det gröna rummet har kompletterats och utvecklats i takt med att barnens intresse, nyfikenhet och lust att lära har ökat.

Syftet är att låta barnen känna odlarglädje och att väcka deras nyfikenhet för hur man genom enkla medel kan utforma och påverka sin närmiljö. Barnen får konkreta upplevelser av naturens kretslopp och hur naturresurser kan tillvaratas. Det lägger grunden för ett ekologiskt förhållningssätt och kan bidra till en positiv framtidstro med ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö. På det här sättet får barnen möjlighet att förstå hur de själva kan bidra till en bättre miljö både nu och i framtiden. 

Att börja med det lilla

Pedagoger och barn började bygga upp sinnesträdgården med små enkla medel med hjälp av saker de hittade i naturen eller kunde få tag i kostnadsfritt. De tillvaratog perenner och lökar som människor i förskolans närmiljö ändå skulle gräva upp och slänga.

Den första processen var att följa huruvida dessa ärvda perenner skulle klara sig på sin nya plats. Barnens lycka var stor då påskliljor, kaprifoler, och löjtnantshjärtan började knoppa efter en vinter av väntan. Det skapade mer inspiration att tillsammans fortsätta att fylla den nya platsen med det som barnen önskade.

Pedagogerna ser trädgården som en föränderlig miljö som ser olika ut beroende på väder och årstid men som ändå har barnet i fokus och upptäckarlusten nära till hands. Variationen i trädgården syftar till att kunna locka fram nya sinnen hos barnen genom att dofta, smaka, känna och lyssna på naturen. Både pedagoger och barn har fått erfara att det går att göra mycket med liten budget och stort engagemang.

Utvecklingen av trädgården pågår ständigt och i år har förskolan fått stipendium från Stina Haglund minnesfond, Gunnebo slott och trädgårdar för fortsatt arbete i sinnesträdgården.

Barnens delaktighet

Barnen är delaktig och medverkande i planteringen, omvårdnaden av odlingarna. De får känna spänningen i att se plantorna växa från dag till dag.

Deras önskemål har bland annat rört sig om höga växter att kunna gömma sig bakom och växter som lavendel som doftar när man gnuggar dem mellan fingrarna. På det här sättet har trädgården blivit en plats som lockar till upplevelse, lek och äventyr där barnen kan lära, inspireras, utforska och där kreativiteten kan flöda.

Insektshotell. Foto: Veronica Gartman

Insektshotellet

Barnen på Gastorps förskola önskade att det skulle finnas mer fjärilar och insekter på den tomma ängen. Det inspirerade dem till att forska om hur man skulle kunna göra för att locka tills sig dessa. Genom att söka på internet fann de bilder på insektshotell och ville försöka bygga ett tillsammans.

Barnen och pedagogerna byggde hotellet av en lastpall, brädstumpar och material som samlats i skogen. Hotellbygget inspirerade barnen till att forska vidare om vad djur som kanske flyttade in i ett insektshotell behövde. De landade först i att insekterna behövde vatten vilket blev upptakten till ett betongprojekt där stora rabarberblad från trädgården användes för att gjuta vattenbad.

Utifrån ett barns teorier om att -"fjärilar och humlor gillar gula blommor" tillvaratogs överblivna påskliljelökar som planterades nära hotellet. Projektet växte sig större och man planterade fler doftande, färgstarka växter som lockade fjärilar och småkryp till förskolan.

Skapande förskola på besök

Nätverket skapande förskola i Mölndal startade våren 2014 och idag har nästan alla förskolor en eller flera representanter i nätverket som består av närmare 60 pedagoger. Grundtanken är att lyfta mångfalden av estetiska språk genom att utmana, inspirera och utveckla och att arbeta för att hitta fler och nya samarbetsformer mellan förskolorna och konstinstitutionerna i Mölndal. Nätverket har allt mer börjat se vinsterna med att besöka varandras förskolor och på plats få ta del av det som sker i stadens olika verksamheter. Vid besöket i sinnesträdgården gavs deltagarna möjlighet att verkligen öppna upp sina sinnen för en rikedom av intryck. Efter att ha fått inblick i trädgårdens bakgrund och uppbyggnad fick de en utmanade uppgift:

”Lyssna in vad en plats säger till oss.”

Varje person fick hitta sin plats för att ta sig an uppgiften att blunda och lyssna vad det är som hörs och vilken känsla det inger. Nästa steg handlade om att lukta och vidare om att känna och betrakta. Deltagarna fick sen delge varandra associationer, intryck och upplevelser av platsen. Slutligen gavs det möjlighet att uttrycka upplevelsen på papper med hjälp av vattenfärger. Uppgiften kompletterades med reflektioner kring hur man som pedagog kan ge förutsättningar för barnen att skapa en känsla för en plats.

Sinnesmålning. Foto: Anette Eskilsson

Sinnespromenad

Förutom upplevelserna i stunden tog deltagarna i nätverket med sig tankar om att det går att göra mycket med engagemang och enkla medel. Kanske också reflektioner om vikten av att involvera barnen i det gemensamma arbetet med att bygga en förskolegård som kan utvecklas vidare på den egna förskolan.

Besöket avslutades med en sinnespromenad där deltagarna själva fick uppleva den rofyllda känslan av att stanna upp och vara här och nu för en stund.

 

Marie Eriksson
Förskoleutvecklare

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Dela på:

  Senast uppdaterad

  Missa inget, prenumerera på våra artiklar

  Hantera prenumeration

  Äldre artiklar