Gärdesängens nya förskola - hållbarhet och framtidstro

I januari 2022 slog nya Gärdesängen upp portarna. Rörelse och hälsa står i fokus tillsammans med måltidspedagogik och mänskliga rättigheter. En hållbar profilering där barnen ges möjlighet att tillägna sig ett ekologisk och varsamt förhållningssätt och en positiv framtidstro.

I Åbyområdet står nu nya Gärdesängen klar på precis samma plats där den tidigare förskolan låg. Rektor Christina Gyllander har funnits med i hela processen tillsammans med flera pedagoger. Det har varit intensiva år med rivning, nybyggnation och evakuering i tillfälliga lokaler men nu står den nya förskolan klar med 8 avdelningar fördelat på två plan.

Det gör mycket att vi har varit med i alla processer att vi har blivit lyssnade på berättar Christina. Det är en otroligt fin byggnad med en inbjudande entré som signalerar respekt för barn direkt när man kliver in genom dörren, den visar att barn är viktiga i den här staden och det känns så fint att Mölndal satsar på det här sättet på barn.

Gård Gärdesängens förskola

Det lilla i det stora

Det finns fyra ateljéer i förskolan som blir länken mellan avdelningsparen och sedan mynnar allt ut i ett gemensamt torg. Åtta avdelningar kan för en del upplevas som stort men Christina beskriver hur de har satsat på det lilla i det stora där varje enskilt barn har sin vrå med den egna avdelningen som en trygg punkt. Vidare in i lokalerna så öppnar mötesplatserna upp sig för möten både inom och över avdelningarna.

-Vad vi gör och när styrs av barnens behov och av varje sammanhang. Vi har byggt upp rum i rummen och hela förskolan genomsyras av lugna färgsättningar där det är barnens alster som får framträda och sätta färg.

Överblick gården på Gärdesängens förskola

Gård som stimulerar fantasin

Även gården utgår ifrån samma tänk med det lilla i det stora. Mölndal stads utgångspunkt är att bygga förskolegårdar med höga lekvärdesfaktorer fördelat på tre zoner. Närmast byggnaden finns den trygga zonen med fokus på lugn och skapande, utanför det den öppna och fartfyllda som övergår i den vilda och naturlika.

-Det är en lustfylld och rolig gård som stimulerar fantasin säger Christina. Det finns en bredd av miljöer som kan locka till olika lekar bara av att de är där.

Tipis, sjöbodar, båtar och en späckhuggare blir början till en fantasiresa. De sätter igång något med en öppenhet för att barnen sedan kan fylla miljöerna med sitt innehåll och utveckla dem vidare. Det finns också odlingslådor och en liten grillplats som kan bli ett nav för måltidspedagogiken även utomhus.

Kollage utebilder förskola

Hållbar profilering

Även om den gamla förskolebyggnaden har rivits så finns det en robust kärna kvar där barns inflytande och lek spelar en central roll. På Gärdesängen ses barn som kompetenta och deras frågor och nyfikenhet ligger till grund för verksamhetens utformning. Det här arbetssättet skapar en lugn, harmonisk och avstressande miljö vilket gagnar både barn och vuxna. Det utgör också en betydelsefull del av den nya profilen som bygger på tre inriktningar:

 • Rörelse och hälsa
 • Måltidspedagogik
 • Mänskliga rättigheter

Det finns en verksamhetsplan och en lärgrupp kopplad till varje del i förskolans inriktning. Grupperna startades upp redan ett år innan den nya förskolan var klar för att skapa en riktning och något att förhålla sig till berättar Christina. En pedagog per avdelning deltar i de olika lärgrupperna som alternerar var tredje vecka och djupdyker inom respektive område med forskning, reflektioner och analys kring det som uppnåtts.
-Vi behöver rikta ljuset mot "vad det vi gör ger barnen." Vid varje lärgrupp ringar vi också in nästa steg - en aktion.

Arbetet med hälsa, måltidspedagogik och mänskliga rättigheter handlar inte bara om vad det ger barnen här och nu. Det är också en del i ett hållbarhetsperspektiv där barnen ges möjlighet att tillägna sig ett ekologisk och varsamt förhållningssätt och inte minst en positiv framtidstro.

Fönster på tipi på gården på förskolan

Mänskliga rättigheter

Barnen på Gärdesängens förskola möts av personal med ett förhållningssätt där barns rättigheter, medbestämmande och inflytande genomsyrar den pedagogiska verksamheten.

Gärdesängens förskola existerar, precis som alla andra, i en global värld där det blir allt viktigare att måna om varandra och vara medvetna om våra gemensamma skyldigheter och rättigheter.

Att flytta in i en ny förskola med allt vad det innebär är både roligt och utmanande. En av de viktigaste delarna är att skapa trygga miljöer med mänskliga rättigheter i fokus menar Christina.
-Det handlar om en ökad förståelse för sina egna och andras känslor, att värna om sin egen och andras integritet och att bygga en gemensamhetskänsla. Vi skapar en helhet med alla människor och yrkesgrupper i och runt förskolan.

Rörelseglädje

Rörelseglädje och rörelse i vardagen är grundläggande både för hälsa och lärande. Det är också en uttrycksform och en del i det språkliga arbetet. Christina berättar att det här arbetet är under uppbyggnad och att det finns många intressanta vägar att gå.
-Vi har registrerat oss i Generation Pep där vi redan börjat prova på nya rörelseutmaningar. Vår förskola är också så nära Idrottsvägen med allt vad det innebär. Vi hoppas kunna knyta värdefulla kontakter framöver på olika sätt med den mångfald av idrottsklubbar som finns här.

Måltidspedagogik

Även arbetet med måltidspedagogik på Gärdesängen bottnar i att barn ska få ta plats och göra sina röster hörda på olika sätt förklarar Christina. Det handlar också om att utveckla barnens smakpreferenser.
-De ska få använda alla sina sinnen och bli inspirerade att våga smaka men också få en förståelse för vad maten kommer ifrån för att på sikt bli medvetna konsumenter. Barnen ska få en helhet ”från jord till bord” bland annat med hjälp av odling. Vi tänker också sockersmart med naturliga alternativ till sötning.

Stor innetrappa i hallen på förskolan

Husets möjligheter tillvaratas

Nästa steg är att göra en liten tidsresa och en tidsaxel med pedagoger, verksamhetsutvecklare och andra som varit med under skapandet av den nya förskolan berättar Christina.
-Vi ska tillsammans titta på hela processen, var i den man själv kom in och vad man upplevde då. Det ger en större insikt om helheten och de diskussioner som förts under vägens gång.

Det har funnits ramar men alla involverade har varit med och påverkat på olika sätt - vi är alla en del av huset Gärdesängen.

Att få mötas runt de här sakerna ger huset liv på ett nytt sätt menar Christina. Det finns tankar bakom byggnationen som nu vävs ihop med förskolans inriktningar.
-Kommunikation är A och O och den här byggnaden kommunicerar något som vi tillsammans kan tillvarata. När vi tittar tillbaka på processerna och de intentioner som ligger bakom kan huset kommunicera än mer till oss. Det här har varit en spännande resa som nu fortsätter - jag är otroligt stolt över den här förskolan och pedagogerna, de är fantastiska.

Text: Marie Eriksson
Foto: Anders Eriksson

Är du nyfiken på att veta mer om Gärdesängens nya förskola så kontakta: christina.gyllander@molndal.se

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Kommentarer

   Du måste vara inloggad för att få kommentera

   Stängd för fler kommentarer

   300

   Dela på:

   Senast uppdaterad

   Missa inget, prenumerera på våra artiklar

   Hantera prenumeration

   Äldre artiklar