Motivation till matematik på Fässbergsskolan

Eleverna på Fässbergsskolan blev positivt överraskade när projektet Mathivation nyligen introducerades. Syftet är att motivera och öka alla elevers intresse och självförtroende för matematik

Åsa Brundin som är lärare i matematik och NO på Fässbergsskolan hörde talas om ett projekt på Sörgårdsskolan som heter Mathivation. Det följer eleverna från årskurs 7 upp till årskurs 9 och handlar om att öka intresset för matematik. Hon och kollegorna Ramin Nosrati och Kristin Carlson tog kontakt med lärarna på Sörgårdsskolan som delade med sig av positiva erfarenheter från arbetet.
-Finns det metoder för att få igång viljan att lära sig matematik så är det väldigt positivt, säger Åsa.

Att motivera alla elever

Tarek Arnaout är projektledare på Västsvenska Handelskammaren som driver Mathivation. Projektet riktar sig till alla elever oavsett om de haft lätt eller svårt för matematik.
-För att öka intresset för ämnet behöver vi stimulera eleverna där de befinner sig. En elev kan tycka att det är tråkigt med matte för att det är för lätt. En annan kan tycka det är tråkigt för att det är för svårt. Vi vill fånga båda.

Projektet är ett komplement till ordinarie skolundervisning. Det ersätter inte någon annan del i undervisningen utan det ska komplettera och förstärka undervisningen i skolan. Introduktionsdagen är obligatoriskt i projektet men sedan väljer eleverna om de vill fortsätta att gå resterande kurser.

Föreläsare Mathivation Fässbergsskolan

Tarek Arnaout håller i inspirationsföreläsningen för eleverna på Fässbergsskolan.

Kurs i att inte fatta

Eleverna i årskurs 7 får under våren möjlighet att delta i de första matematikkurserna som kallas ”Intefatta”.
-Matte handlar om att inte fatta säger Tarek. De som är bäst på matte är de som är bäst på att inte fatta. Ska du bli bättre i matte måste du vilja ta reda på varför du inte förstår. På det sättet blir du bra på att lösa det du inte fattar.

När eleverna blir utmanade och inspirerade så klarar de nästan vilken uppgift som helst, så länge de kämpar och lägger tid och vågar misslyckas. På frågan om det inte finns en risk att det bara är elever som redan gillar matte som kliver fram och löser talen, svarar Tarek;
-Vi lägger ribban så pass högt så att ingen känner igen materialet. Det handlar om lektioner i gymnasie- och universitetsmatematik. Så plötsligt ligger alla på samma nivå.

Tre pelare

Tarek berättar att det finns tre pelare som är avgörande för att projektet ska lyckas.
Den första handlar om att nå eleverna genom unga handledare som kallas ”Unga förebilder”. Handledarna har nyligen själva gått i skolan vilket gör att eleverna kan relatera till dem på ett annat sätt.

Den andra pelaren är den kravlösa miljön som skapas i klassrummet. En miljö som signalerar att det är ok att misslyckas.
-Misslyckande är något nödvändigt för att kunna lyckas menar Tarek.

Den tredje pelaren handlar om att man kopplar ihop skolan med akademi och näringsliv. Kurserna ”Intefatta” hålls inte bara på skolan utan även på universitet och högskola. Eleverna får sitta på Chalmers och studera deras kurser tillsammans med de unga förebilderna. För att förtydliga hur matematiken faktiskt används i arbetslivet så får eleverna studera matematik hos olika företag.

Unga förebilder i aulan på Fässbergsskolan.

Handledarna ”unga förebilder” Melvin Kjellén, Klara Larsson och Erik Ståhl

Lära genom att leda

Parallellt med kurserna kommer eleverna också få göra skolbesök där de får bli ledare och förebilder på andra skolor. De får åka till mellanstadiet tillsammans med sina ”unga förebilder” där de får hålla mattelektioner för yngre elever.
-Vi jobbar mycket efter ett dynamiskt klassrum där eleverna är med och leder. De förbereds för att lära ut vilket gör att de också lär sig mer, berättar Tarek.

Ung föreläsare vid tavlan i klassrummet

Handledare Erik Ståhl leder en lektion i matematik.

Unga förebilder

Erik Ståhl som tidigare deltog i projektet som elev på en högstadieskola arbetar nu i projektet som ”ung förebild” Han berättar om hur han tänker kring att motivera eleverna till att bli mer intresserade av matematik.
-Det handlar om att skapa en bra relation vilket gör att eleverna vill lyssna på det man har att säga. Istället för att fråga eleverna ”Vad blir det här?” om en uppgift, brukar jag fråga ”Vad kan det här bli?” Då bjuds eleverna in att tänka kring hur de kan räkna istället för att jag bara ber dem om svaret.

Elev räknar i klassrummet

Elevernas tankar om inspirationsdagen

Efter inspirationsdagen som introducerade projektet på Fässbergsskolan fick eleverna säga vad de tyckte om dagen. 85% svarade att de fått ett ökat självförtroende efter inspirationsdagen. 70% har intresseanmält sig till att fortsätta Mathivation.
Här följer några citat:

Jag tyckte den var lärorik för jag fick ett annat tankesätt så jag kan fokusera mer i skolan. Även fast jag inte brukar ha det svårt med matte tyckte jag det blev mycket bättre ändå och gav mig andra sätt att tänka.

Jag lärde mig mycket mer om hur jag skulle kunna få bättre betyg och kämpa.

Jag tyckte dagen var väldigt lärorik och jag lärde mig mycket. Jag gillade att alla fick prata och diskutera. Då fick man se hur alla ens vänner tänkte.

Nu är jag mer motiverad till att ställa mer frågor och lära mig.

Förhoppningar på projektet

Lärarna på Fässbergsskolan har stora förhoppningar på projektet Mathivation.
-Vi vill ju att så många som möjligt hittar motivation till att vilja bli bättre i matematik säger Åsa Brundin. Att eleverna kan upptäcka att problemlösning i matematikuppgifter är en egenskap som är värdefull framåt i livet. Det ska bli roligt att få följa den här processen och få ta del av all kunskap och erfarenhet hos eleverna och att kunna plocka upp delar som vi kan använda i undervisningen.

Text: Anders Eriksson
Bild: Anders Eriksson och Marit Lissdaniels


Fakta om Mathivation:

Mathivation är ett kostnadsfritt projekt som ingår under Västsvenska handelskammaren som driver projektet sedan 2012. Mathivation Mölndal är ett samarbete med Mölndal Stad, Essity, AstraZeneca, Fujirebio Diagnostics, CPAC, Mölndal Energi, Bulten AB.

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Dela på:

  Senast uppdaterad

  Missa inget, prenumerera på våra artiklar

  Hantera prenumeration

  Äldre artiklar