Hållbart språkarbete växer

Flerspråkighet är framtidens kompetens. Det menar Språkcentrum som startat samarbete med Campus Mölndal i ny yrkesutbildning.

Utbildningen till specialiserad studiehandledare startade nu i augusti. På vuxenutbildningen i Mölndal läser tjugo studenter en ettårig yrkesutbildning där praktikplatserna erbjuds i Mölndals grundskolor och på Krokslättsgymnasiet. De specialiserade studiehandledarna kan, då de fullföljt studierna, bli en viktig länk mellan elever, föräldrar och lärare i skolan.

Språkstöd i skolan

- Studiehandledning kan ges till barn som behöver det utifrån skolans bedömning och rektors beslut, berättar Språkcentrums chef Tanja Bozic. Men det är också ett stöd som alla nyanlända ska ha och för handledningen är modersmålet självklart ett verktyg.

- Har inte eleven ett välutvecklat skolspråk, med ord vi använder i undervisningen, kan det bli svårt. Det finns barn som har ett modersmål men inte ett bra skolspråk på sitt modersmål och då behöver de studiehandledning i det.

Men Språkcentrum Mölndal är mycket mer än den nya utbildningen - det är ett språkarbete hållbart över tid.

Tanja Bozic, chef för Språkcentrum Mölndal på Bokmässan 2018.

Tanja Bozic har varit chef för Språkcentrum Mölndals verksamhet i många år och brinner fortfarande för sitt uppdrag.

- Det som är så spännande i Mölndal är att vi har möjligheten att jobba med flerspråkighet från förskolan och nu ända till vuxenutbildningen, berättar Tanja.

Börjar i förskolan

 - Min första riktiga utmaning var att jobba med flerspråkighet i förskolan och läsa vad det egentligen står i läroplanen. 2011 startade vi en grupp med några förskolechefer och några pedagoger där vi försökte spana på hur vi skulle kunna skapa ett hållbart arbete för flerspråkighet i förskolan, som inte påverkas av olika beslut eller särskilda ekonomiska insatser, menar Tanja.

Med stöd från skolförvaltningen formades sedan fyra arbetsmodeller som idag finns etablerade för alla barn i Mölndals förskolor:

Inskolningsstöd på modersmålet

Språkcentrums lärare i modersmål, eller en pedagog som talar modersmålet, är med under inskolningen så att alla kan göra sig förstådda. Föräldrar, barn och förskollärare får ett så bra första möte med skolsystemet som möjligt.

Sagoläsning på modersmålet

Sagostunder på Modersmålsbiblioteket på stadsbiblioteket i Mölndal, där det finns en avdelning för flerspråkiga barn skapad med stöd av statens kulturråd.

Bokkasse från Modersmålsbiblioteket på Mölndals stadsbibliotek och Språkcentrums Språk-o-lekväskor.

Språk-o-lek-väskor

170 väskor med språkutvecklande material på olika språk cirkulerar på alla förskolor och förskoleklasser. Genom ett digitalt forum i G-Suit tar pedagogerna själva kontakt med varandra, efterlyser och bokar olika väskor, vilket gör systemet självgående.

Aktiv flerspråkighet i förskolan

- Genom att jobba med insikten och förståelsen av att det är alla pedagogers uppdrag och ansvar blir det inte heller kopplat till vad vi har för olika resurser, menar Tanja. Det är ju inte något valbart, att man kan säga att nej, jag jobbar inte med motorik eller matte. Detsamma gäller flerspråkighet.

Språkutvecklare

Varje förskola i Mölndals stad har minst en språkutvecklare. Språkutvecklarna träffas regelbundet och arbetar däremellan digitalt sedan många år tillbaka. Idag är de en grupp på 60 stycken som har digitala verktyg i form av i-Pads, tillgång till litteratur, får utbildningar och input från Språkcentrum kring aktuell forskning. 

- Alla förskolechefer väljer om de vill ha en eller flera representanter. Vi har valt begreppet språkutvecklare för att inte koppla det enbart till barn från andra länder. Det handlar om språkutveckling på alla språk, inklusive svenska och tecken, berättar Tanja.

Språkutvecklarträff under ledning av verksamhetsutvecklare Lena Bourghesi.

Nätverk och samarbete

På skolorna har Mölndals skickliga modersmålslärare, pedagoger och chefer stöd av Språkcentrums verksamhetsutvecklare som bland annat  leder nätverket för lärare i SVA, svenska som andraspråk. De hjälper skolorna med att sätta igång processer kring flerspråkighet, omvärldsspanar, tar del av aktuell forskning och planerar kompetensutveckling för lärarna. Tanja Bozic är stolt:

- Vi har ett otroligt fint samarbete med alla skolor. Det finns en känsla av att det här gör vi tillsammans, för att vi behöver det. Rektorer och förskolechefer i Mölndal är fantastiska!

Tanja Bozic med Linda Stein, verksamhetsutvecklare.

Tankar om framtiden

Tanja ser Språkcentrums arbete som viktigt inte bara för den kommunala verksamheten utan också för näringslivet, där hon tror att flerspråkig kompetens kommer att efterfrågas mer och mer i framtiden.

- Vår verksamhetsidé är ju Flerspråkighet - framtidens kompetens och om fem år har vi förhoppningsvis flyttat in flerspråkighet ännu mer i våra verksamheters vardag. Det handlar om alla barns språkutveckling. Att se eleven som en elev och inte i första hand se en elev utifrån var den kommer ifrån. Kartläggning av elevens tidigare kunskaper och färdigheter skulle till exempel kunna göras på alla barn som börjar i skolan i Mölndal, funderar Tanja.

Madeleine Bergenkull

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  300

  Kommentarer

   Du måste vara inloggad för att få kommentera

   Stängd för fler kommentarer

   300

   Dela på:

   Senast uppdaterad

   Missa inget, prenumerera på våra artiklar

   Hantera prenumeration

   Äldre artiklar