10 år med barns röster i staden

Barns röster i staden har synliggjorts på olika sätt varje år. I år var det 10-årsjubileum som uppmärksammades med vernissage med barnens uppfinningar på barnkonventionens dag 20 november.

Barnkonventionsveckan i Mölndal inleddes med en vernissage där barnens tankar och uppfinningar fick ta plats på Mölndals stadsbibliotek. De fantastiska skapelserna kan beskådas i fönstren på biblioteket fram till årsskiftet.

Det var tionde året i rad som förskolebarnens uttryck har synliggjorts i det offentliga rummet. Manifestationerna är ett sätt att leva demokrati på våra förskolor och se till att barns rätt att höras, synas och uttrycka sig inte stannar i förskolan, utan att de ges möjlighet till detta på många olika platser i samhället.

Kan robotar gråta?

Årets manifestation gick under titeln Kan robotar gråta och började med en uppmaning till alla förskolebarn att fundera över vad en uppfinning kan vara och vad de skulle vilja uppfinna. Hur skulle den kunna byggas av exempelvis åtebruksmaterial och vad skulle den kunna programmeras att göra? Utgångspunkten var att sätta fart på barnens fria tankar och gränslösa kreativitet med följande rader

Vad är egentligen en uppfinning
och vad skulle du vilja uppfinna?
Kan den snurra lysa eller låta
och tror du att robotar kan gråta?

Det blev en otrolig mångfald av uppfinningar med robotar som kan kramas, dansa och städa. Någon har en hjärna och ett hjärta, någon behöver batteri och någon vill ha el. Allt det hör möjliggjordes med hjälp av barnens fantasi. Men också med digital kreativitet. Genom att skanna QR-koder som ledde till filmer som barnen skapat kunde robotarna ses utföra en rad olika konster. Under vernissagen rullade också en film i bakgrunden med dokumentation från alla tio åren:

Manifestationer genom åren

Genom att ge många röster, perspektiv och tolkningar utrymme så skapas en demokratisk arena där alla kan delta utifrån sina förutsättningar. Tanken är att barnen ska få kommunicera med en rikedom av uttrycksformer och manifestationerna har därför inbjudit till olika typer av skapande. Så här har det sett ut under åren:

2014 Tusentals lyktor: Mölndals förskolebarn bjöds in att göra ljuslyktor som tillsammans skapade en magisk stämning i Mölndals stadspark.

2015 Skulpturnatta: Temat var “Konstigt värre” och förskolorna utgick från ett eget valt konstverk och skapade sedan en skulptur eller en parafras av återbruksmaterial.

2016 En gemensam väv för en hållbar framtid: Detta år funderade barnen i Mölndal på vad som är det bästa med jordklotet? Svaren sammanställdes i ett textilt konstverk där barnen gav oss sina tankar om hållbarhet och hur vi skulle tillvarata jordens resurser,

2017 Vårsalong: Temat för årets synliggörande var “Mönster och färger” med inspiration från konstnären Anu Tuominen som förvandlar bortglömda bruksföremål till finstämd konst.

2018 Projekt identitet: Hur är det att vara jag och hur är det att vara vi? Projektet handlade om att lyfta olikheter som en tillgång och erbjuda en mångfald av uttrycksmöjligheter.

2019 Att vara i rörelse: I en lärande organisation befinner vi oss ständigt i rörelse. Genom att vara lyhörda kan vi främja barns livslånga lust att lära genom nyfikenhet, variation och lekfullhet.

2020 På resa mot en hållbar framtid: År 2020 ställde vi oss frågan: Vad är viktigt att packa i en resväska inför framtiden? Ett sätt att bidra till att alla barn får med sig en positiv framtidstro och ett växande intresse och ansvar för att aktivt delta i samhället och för en hållbar utveckling.

2021 Tusentals lyktor: Mölndals alla förskolor deltog åter i den nationella manifestationen 1000-tals lyktor. En manifestation som sker på många förskolor i vårt land just på barnkonventionsdagen för att synliggöra barnen och ge dem en röst i det offentliga rummet.

2022 Tårtkalas Mölndal 100 år: Mölndal fyller 100 år. Det uppmärksammades med ett stort tårtkalas under hela Barnkonventionsveckan. Alla förskolor i staden tillverkade fantasifulla tårtor av återbruksmaterial.

2023 Kan robotar gråta: Förskolebarnen fick fundera över vad en uppfinning kan vara och vad de skulle vilja uppfinna. Hur skulle den kunna byggas av exempelvis åtebruksmaterial och vad skulle den kunna programmeras att göra?

verksamhetsutvecklare förskolan

Verksamhetsutvecklare Carina Eriksson och Tina Harjula har arrangerat årets version av barns röster i staden.

10 år av stort engagemang

Grattis till tioårsjubileumet och grattis till alla förskolebarn som har fått möjlighet att göra sina röster hörda genom åren. Ett stort tack riktas till alla som engagerat sig för att göra detta möjligt. Redan nu har tankarna börjat spira kring vad nästa års projekt kan tänkas innehålla.

Sammanställt av
Anders Eriksson och Marie Eriksson

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Dela på:

  Senast uppdaterad

  Missa inget, prenumerera på våra artiklar

  Hantera prenumeration

  Äldre artiklar