Digitala tips delas digitalt

Pedagoger i Mölndal vill enkelt kunna dela digitala tips med varandra. Men hur görs det bäst? På studiedagen Mölndal delar höll en grupp förstelärare med särskilt digitaliserings­uppdrag workshops för att presentera sitt förslag.

Den nationella digitaliseringsstrategin säger att alla barn och elever ska ges förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens. Nio av Mölndals förstelärare fick därför hösten 2017 skolförvaltningens uppdrag att arbeta med hur de nya kursplanernas skrivningar påverkar oss och att fungera som ett stöd i det digitala utvecklingsarbetet på skolor och förskolor. Förstelärargruppen lyfter särskilt upp Skolverkets fokus på fyra aspekter av digital kompetens:

 • Förstå digitaliseringens påverkan på samhället
 • Kunna använda och förstå digitala verktyg och medier
 • Ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt
 • Kunna lösa problem och omsätta idéer i handling

Gruppen vill få det som står i styrdokumenten att synas i klassrummet och visa på möjligheterna med digitaliseringen. De har arbetat med bland annat kompetenshöjning, perspektivinsamling och omvärldsspaning för att på bästa sätt hitta fram till hur Mölndals pedagoger ska kunna utveckla sin digitala kompetens.

Våga dela mer

Det kollegiala lärandet är ett viktigt redskap för att lyckas med digitalt utvecklingsarbete, menar förstelärargruppen med Pär Ivarsson, Rakel Cedersjö, Fredrik Andersson, Maria Bitsch, Anders O Bäckner, Ulrika Molde Olausson, Sören Andersson, Dan Gillgard och Anders Karlsson.

- Vi önskar att pedagogerna ska våga dela idéer och få så stor spridning på dem som möjligt, berättar Dan Gillgard.

På Pedagog Mölndal och andra öppna arenor delar vi med oss av goda exempel i våra verksamheter till alla intresserade. Men vi behöver också snabbt och lätt sprida tips och idéer internt, till våra kollegor i Mölndal, så hur gör vi det? Gruppens förslag är en Google site som heter Digitalisering Skola och som de presenterade på sina tio workshops, över hela Mölndal, under studiedagen vecka 44.

Lärare till lärare

Det tjugotal pedagoger som samlats på workshopen i Sörgårdsskolan kom från många olika delar av våra verksamheter. Fritidspedagoger, grundskollärare, lärare i modersmål och många fler satt i skolbänkarna för att lyssna till förstelärarna Anders O Bäckner och Dan Gillgard när de berättade om gruppens arbete. Efter en inledning om bakgrunden och hur gruppen arbetat med uppdraget, gick Anders och Dan snart ut på nätet och började visa rent praktiskt hur det går till att dela med sig på Digitalisering Skola som pedagogerna kan nå enkelt via Edu.

D1 Workshop klassrum

Deltagarna hade en positiv förväntan och en nyfikenhet på webbplatsens konkreta förslag på hur man kan arbeta digitalt i olika ämnen. Möjligheten för varje pedagog att dela med sig till kollegor med sina digitala tips från det egna arbetet lockade och nu fick de möjlighet att konkret bli guidade i hur det skulle kunna gå till och testa själva.

- Det blev mer delande och mer action än vad vi hade vågat hoppas på alla våra workshops, konstaterar Dan.

Anders O Bäckner berättar också om hur de valt att presentera resursverktyget utan anspråk på att det redan ska vara komplett och att det därför successivt kommer att byggas på med fler kursplaner och fler rubriker att dela tips under, så att alla ämnen till slut ska finnas representerade. En pågående förändring och förbättring.

- Det var väldigt roligt att få ta del av flera duktiga pedagogers bra tips och vi ser efter det här egentligen inga hinder, vi ser utmaningar och möjligheter tillägger Dan och stryker under att han talar för hela digitaliseringsgruppen.

Röster från deltagarna

När de tio workshoptillfällena var slut fick de som deltagit dela med sig av tankar kring att jobba på det här sättet, med att lära om digitalisering genom att dela med sig digitalt. Här är några röster:

 • Att kunna dela material är viktigt i framtiden. Vi gör detta redan i privatlivet.
 • Ger konkreta tips och förslag att jobba med för att utveckla min kompetens inom digitalisering.
 • Tycker själva idén med delningen i kommunen är positiv. Alla behöver inte uppfinna hjulet.
 • Det var fokus på förskolan och inte bara skolan vilket uppskattas.
 • En enorm idébank att hämta tips ifrån. Önskar att detta skulle finnas i alla ämnen och inte bara digitaliseringen.
 • Tydligt fokus att siten ska vara dynamisk och levande. Önskar öppenhet från gruppen att ändra efter de behov som kommer upp.

Det digitala delandet fortsätter

När pedagogerna i Mölndal stad delar tips internt på Google hoppas förstelärargruppen att där skapas en stor och levande flora av idéer plocka från. Sen kan i nästa steg Pedagog Mölndal och andra som jobbar med extern spridning inspireras till artiklar, filmer eller blogginlägg för att digitalt dela Bästa möjliga digitala Mölndal. Anders Karlsson, samordnare av gruppen:

- Nu när mottagandet blev så positivt hoppas vi att vi kan fortsätta vårt arbete, dels med att komplettera de ämnen och verksamheter som idag inte är tillräckligt utvecklade, men också att komma ut i våra verksamheter för att stötta på plats till exempel genom att tillsammans med arbetslag och ämnesgrupper använda webbresursen vi skapat.

Engagemanget hos pedagogerna är stort, den digitala resans lärande genom delande verkar ha fått ett nytt bränsle och det blir allt tydligare att det är tillsammans vi gör det möjligt.

Madeleine Bergenkull

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Kommentarer

   Du måste vara inloggad för att få kommentera

   Stängd för fler kommentarer

   300
   Error: javax.jcr.PathNotFoundException: #Fortbildning

   Dela på:

   Senast uppdaterad

   Missa inget, prenumerera på våra artiklar

   Hantera prenumeration

   Äldre artiklar