En ny förskola växer fram

Hållbarhet, utomhuspedagogik och miljön som den tredje pedagogen är viktiga delar på förskolan Kängurun. Här finns en tro på att barn kan och de pedagogiska miljöerna är utformade i ett nära samspel med barnen.

Kängurun är en av Mölndals nyöppnade förskolor som ligger i Krokslättsområdet vid foten av Safjället. Förskolan har en utomhuspedagogisk inriktning med en bas i Reggio Emilia filosofins intentioner. Känguruns gård är anpassad till den urbana miljön och därför ganska liten. I direkt anslutning till gården finns en gångväg som leder upp till naturmiljön som är en del av förskolans pedagogiska rum.

Kängurun 2, 2. Foto: Marie Eriksson


Miljön rymmer allt det naturen har att erbjuda, men också ett nybyggt vindskydd, samlingsplats och en motorikbana av naturmaterial. Platsen andas också historik med gamla stentrappor och fruktträd som väcker nyfikenhet kring vilka som kan ha levt här förr i tiden.

Hållbarhet

Förskolan Kängurun är placerad i de två understa våningarna av ett modernt och miljöanpassat bostadshus. Stadsdelen kallas Nya Krokslätt ”ett hållbart samhälle i miniatyr med klimatsmarta lösningar.”

Hållbarhet i alla sammanhang är också Känguruns ledord berättar förskolechef Inger Thungren. När Inger rekryterar medarbetare till Kängurun ligger fokus på: Intresse för att arbeta hållbart och utomhuspedagogiskt, tron på att barn kan och att utnyttja miljön som den tredje pedagogen.

Kängurun 2, 3. Foto Marie Eriksson

Förskolechef Inger Thungren.

Basmiljöer och tillägg

Förskollärare Emilie Larsson är en av pedagogerna som varit med och utformat miljöerna på Känguruns förskola. Hon berättar att de tillsammans börjat med att diskuterat vad som ingår i en basmiljö för att hitta en gemensam förståelse. Utifrån det har de kunnat skapa grunden till miljöerna på alla avdelningar. En basmiljö behöver exempelvis innefatta en plats för läsning och en byggstation, men den behöver inte se likadan ut överallt.

Kängurun 2, 4. Foto: Marie Eriksson


Basmiljöerna utgör grunden i det pedagogiska rummet men de förstärks och förändras successivt utifrån barnens intressen och pågående projekt. ”Vad kan vi lägga till för nytt material utifrån pågående processer?”

Miljöerna utformas utifrån tanken att följa barnens naturliga rörelse, ett lugnt flow där barnen är i rörelse men det sker i harmoni. Ibland tenderar vi inom förskolan att skapa miljöer som vill rikta in barn mot att sitta stilla på en plats menar Emilie. ”Barn vill inte sitta stilla utan de har en naturlig lust att röra sig som vi kan tillvarata.”

Emilie visar hur byggstationen med fördel kan placeras i centrum på avdelningen, där också andra delar kan plockas in och mötas. Byggstationen är utformad så att konstruktionerna kan ske i olika höjdnivåer där golv, låga bord och hyllor kan utnyttjas. På väggar och golv finns inspirationsbilder med byggnader från Mölndal, Sverige och hela världen som kommunicerar med de olika byggmaterialen.

Kängurun 2, 5. Foto Marie Eriksson

Foton på väggen inspirerar till byggnader med geometriska former. Här besöker ett gosedjur byggleken.

Runt byggstationen, som utgör navet på avdelningen Bärnstenen, finns för tillfället bland annat; läkarstation, naturhörna, fordonsstation, musikverkstad och ett litet kök. Just den här dagen har barnen låtit äggmaracasarna besöka köksleken, de är placerade i en kastrull på spisen.

Stärka miljön med böcker

Varje avdelning har en omsorgsfullt inredd läsvrå med tillgång till böcker i lugn och ro. Men pedagogerna låter också böckerna stärka övriga miljöer. Vid läkarstationen finns böcker om kroppen och flera böcker om fordon är placerade i fönstret vid bilmattan. I naturhörnan finns både bilder och böcker om djur, natur och naturvetenskapliga fenomen som ger inspiration och impulser till lek, utforskande och kommunikation.

Kängurun 2, 6. Foto: Marie Eriksson

Ute möter inne

Ett genomgående inslag på kängurun är mötet mellan rummen inne och utomhusmiljöer. I ateljéns fönster ligger kikare tillsammans med bilder på fåglar som finns i närmiljön. På så sätt skapas förbindelse mellan det som sker på skogsutflykterna med verksamheten inomhus. Vilken lycka när fågeln barnen sett i skogen också kan siktas genom kikaren på gården.

Kängurun 2, 7. Foto Marie Eriksson

Ateljé

Mötet mellan omvärlden och förskolemiljön är också tydligt i Känguruns ateljéer. På väggarna finns inspirationsbilder från olika länder, för att stärka hela världens kulturer. Bilderna är från olika tidsepoker där konstnärerna är både män och kvinnor.

I den stora ateljén på övervåningen finns det mycket att upptäcka och en hel del små skrymslen och vrår som lockar till olika former av utforskande, skapande och kommunikation genom olika estetiska uttrycksformer.

Kängurun 2. 8 Foto: Marie Eriksson

Digitalt ateljéarbete

Ett litet förråd i ateljén är helt inklätt i grönt tyg där barn och pedagoger kan arbeta med green screen. Med hjälp av portabla projektorer kan också det digitala få möta skapande uttryck på olika sätt genom bild, film och ljud.

Kängurun 2, 9. Foto: Marie Erikssson

Inspiratörer

För att möjliggöra utformningen och utveckling av ateljén liksom av andra gemensamma miljöer och områden så har Känguruns förskola inspiratörer med huvudansvar för olika delar i verksamheten. Varje medarbetare är inspiratör inom minst ett område:

 • Skapande
 • Rörelse och hälsa
 • Språk och kultur
 • Dokumentation och teknik
 • Lek och lärmiljö
 • Drama och berättande
 • Musik och IKT

Många av områdena rör olika uttrycksformer och förskolechef Inger Thungren belyser att en stor del av innehållet i läroplanen fokuserar just på att stärka barns olika ”språk” och uttrycksformer. Systemet med inspiratörer ger utvecklingsmöjligheter inom varje område och möjliggör att varje medarbetare får känna engagemang och delaktighet. Inger lyfter vikten av att ständigt fokusera på samarbete och att arbeta som ett helt team i en verksamhet där ”vi gör varandra bra.”

Marie Eriksson
Verksamhetsutvecklare

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  300

  Kommentarer

   Du måste vara inloggad för att få kommentera

   Stängd för fler kommentarer

   300

   Dela på:

   Senast uppdaterad

   Missa inget, prenumerera på våra artiklar

   Hantera prenumeration

   Äldre artiklar