Stöd för hörselanpassade lärmiljöer

Skolförvaltningen har en kontaktperson som ger stöd och råd för att skapa tillgängliga lärmiljöer för barn och elever med hörselnedsättning.

Christina Hallhagen Aydin arbetar med tal-, språk- och kommunikationsutveckling och är kontaktperson Hörsel för våra förskole- och skolverksamheter i Mölndal.
-Det är en del i det förebyggande och hälsofrämjande barn-och elevhälsoarbetet då uppdraget går ut på att undanröja hinder för inlärning och utveckling till följd av en funktionsnedsättning. Förskolan och skolan har ett särskilt ansvar för barn och elever med funktionsnedsättning för att göra lärmiljön tillgänglig, berättar Christina.

Förskolans rektorer och skolans Skolsköterskor är de som får information från Hörselverksamheten inom VGR när ett barn eller en elev har en hörselnedsättning och de behöver i sin tur kontakta Christina. Vid stadieövergångar och byte av lärarlag är det också viktigt att ta kontakt igen så att den nya lärargruppen kan få rätt information och stöd.
-Arbetsgången brukar vara att rektor eller specialpedagog kontaktar mig via e-post direkt när det framkommer att ett barn eller en elev har en hörselnedsättning. Jag tar då kontakt med aktuellt arbetslag och bokar in ett möte. Tidigare fick jag information om nya barn och elever med hörselnedsättning direkt skickad till mig, men så är det inte längre, så nu är det extra viktigt att förskolan/skolan tar kontakt med mig.

Christina träffar personalen och samtalar om pedagogiska strategier samt går tillsammans med dem igenom de lokaler där barnet/eleven kommer att få sin undervisning för att anpassa den pedagogiska och fysiska lärmiljön. Efter rådgivningen kan Christina sammanställa ett dokument med förslag på de fysiska anpassningar som kan göras.
-Jag ger råd om anpassningar av lokaler, till exempel ljuddämpade ytskikt, tassar på stolar eller ljudabsorbenter på väggar. Vi resonerar också runt hur läraren kan placera sig för att eleven ska kunna se lärarens munrörelser eller förtydliga genom att upprepa det som andra personer har sagt i rummet.

Hörselrådgivningen som Christina erbjuder är till för att kunna undanröja hinder och ge alla barn och elever goda förutsättningar till utveckling och lärande.
-Det är många gånger små förändringar som gör stor skillnad. Vi pratar alltid utifrån den specifika elevens förutsättningar och hur anpassningar kan göras för att underlätta så långt som möjligt avslutar Christina.

Marie Eriksson

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Dela på:

  Senast uppdaterad

  Missa inget, prenumerera på våra artiklar

  Hantera prenumeration

  Äldre artiklar