Sinkadusen

Sinkadusen är namnet på förskolans kreativa resurscenter i Mölndal. En mötesplats mellan människor, material och miljö i ett hus för kreativitet, kompetensutveckling och digitala verktyg.

Sökandet efter ett hus

28 januari 2016 slog Sinkadusen upp sina portar för Mölndals pedagoger och barn. Det hela började med en idé om ett kreativt återanvändningscenter i Mölndal. Efter en omvärldsspaning på bland annat Idéan i Umeå utvecklades tankarna till att också erbjuda en fysisk plats för kompetensutveckling och möten.

Vi såg framför oss ett kreativt center där pedagoger skulle kunna komma för kompetensutveckling och inspiration och med möjlighet att hämta miljökontrollerat rest- och spillmaterial från företag i staden. En grundidé i huset är att ta tillvara på återbrukat material på flera plan, alla möbler kommer därför från verksamheter som skulle byggas om eller avyttras.

Huset vi hittade var MAIK - Mölndals AIK:s gamla klubbstuga. Det var tillräckligt stort för att rymma både ett kompetensutvecklings- och återanvändningscenter. Namnet Sinkadusen kommer från ett franskt tärningsspel med mål att få fem (cinq) och två (deux) vilket då betyder ”Lyckoträff”. Det var så vi kände när vi hittade huset - här fanns det utrymme vi letat efter.

Mosaik. Foto: Marie Eriksson

Materialet i centrum

Vår målbild lyder: Genom estetiken bjuder vi in till möten mellan människor, material och miljö. Med hjälp av flera språk utmanas vi att tänka innovativt. Det är i mellanrummet det händer. På Sinkadusen skapas relationer mellan människor, rum och material i centrum. Vi tänker att rest- och spillmaterial är ett material med massor av kreativa möjligheter. Det lockar till undersökande eftersom det inte finns några ”rätt eller fel” inbyggda i materialet.

Pedagogernas förhållningssätt till materialet spelar stor roll för hur barnen möter materialet. Det sätt vi presenterar materialet sätter spår i verksamheten. Därför erbjuder Sinkadusen många möjligheter då pedagogerna själva får lära känna materialet innan det tas ut till stadens förskolor. Det kan vara genom utbildningar, nätverksträffar, workshops och Skatan café.

Ljusbord. Foto: Marie Eriksson

En tvärprofessionell mötesplats

På Sinkadusen finns ett rum som kallas Mellanrummet. Vårt ”mellanrum” är ett genomgångsrum där vi tänker att oförutsägbara och oplanerade möten kan ske och där skapas nya innovativa sammanhang. Detta är ett förhållningssätt, att våga prova, att släppa kontrollen och se utmaningar som möjligheter.

På Sinkadusen praktiserar vi skolförvaltningens motto: ”Mölndal delar” utifrån tanken om en likvärdig förskola och skola. Återvinning och återbruk görs inte bara av material – här delar och återvinner vi också kompetens mellan personal i förskola och grundskola genom att lära med och av varandra.

Språkoteket. Foto: Marie Eriksson

I ett av Sinkadusens rum återfinns Språkoteket. Dit kan pedagoger komma för att få inspiration till språk- och kommunikationsutvecklande arbete verksamheten. Här finns tillfälle att mötas, få nya tankar och samtala med det specialpedagogiska förskoleteamet om språkutvecklande arbetssätt. Det finns även möjlighet att låna material.

Skapande förskola är ett nätverk som arbetar med estetisk kompetensutveckling för pedagoger i Mölndals stad. Tanken är att lyfta mångfalden av estetiska språk genom att utmana, inspirera och utveckla bland annat genom att hitta fler och nya samarbetsformer mellan förskolor och konstinstitutioner i staden. Våra styrdokument betonar vikten av att få uttrycka sig med många olika språk;

 • bild
 • rörelse
 • dans
 • musik.

Det är en demokratisk rättighet att få uttrycka sig på olika sätt och det ger en möjlighet att utveckla vår identitet.

MakerMölndal är en fysisk och virtuell lärmiljö där kunskap, verktyg och idéer smälter samman. Med hjälp av kreativt material och digital teknik kan barn och vuxna tillsammans utforska gränslandet mellan programmering, konst och hantverk. Vi kan skapa, utforma, experimentera, bygga och uppfinna ny kunskap inom naturvetenskap, teknik och skapande ämnen.

Koda. Foto: Sofia Knüppel

Skatan

I bottenvåningen huserar Skatan. Det är ett kreativt och pedagogiskt återanvändningscenter för barn och pedagoger i Mölndal. Centret har ett samarbete med företag i staden för att tillvarata spillmaterial. Skatan har öppet varje vecka för att pedagoger ska kunna hämta miljögranskat material som sedan kan berika arbetet och lärmiljöerna på förskolorna i staden.

Samtalsprocess. Foto: Marie Eriksson

Processer tar form

Mitt i Skatans kreativa miljö sitter sex förskollärare och samtalar engagerat. Det är en av grupperna i Mölndals förskolenätverk som möts i fördjupande reflektioner kring den processtödjarutbildningen de deltar i.

Framför sig har de stora papper och färgglada pennor för att kunna få sina tankar och processer på pränt med hjälp av texter och skisser.

Förskolenätverket har deltagare från alla Mölndals förskoleområden och målet med nätverket är att tillsammans arbeta fram en systematisk förskoleutveckling genom kollegialt lärande. Skatans rika materialutbud finns tillgängligt både för att sätta igång tankar och processer och för att dokumentera dem på en mångfald av olika sätt.

Sinkadusen ligger på Torallastigen 5, intill Bosgårdsskolan, i centrala Mölndal. sinkadusen@molndal.se

Carina Eriksson
Kreativ ledare

Anette Eskilsson
Förskoleutvecklare

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300
  Error: javax.jcr.PathNotFoundException: #Övrigt

  Dela på:

  Senast uppdaterad

  Missa inget, prenumerera på våra artiklar

  Hantera prenumeration

  Äldre artiklar