Förskoleklassnätverket möts runt digitalisering

Många spännande tankar och processer sattes igång när Mölndals förskoleklassnätverk träffades för att komma vidare i arbetet med digitalisering tillsammans med IKT-samordnare Anders Karlsson.

Mölndals förskoleklassnätverk

Förskoleklassnätverket är en arena för att dela, utbyta och lära tillsammans och syftar till att arbeta mot likvärdiga förskoleklasser genom att samla representanter från alla stadens skolor.

Fyra förskollärare fungerar som samordnare för nätverket. Beatrice Samuelsson (Västerbergsskolan), Anette Ström (Skånhällaskolan), Madeleine Stolpe (Sinntorpsskolan) och Jeanette Skarin (Östergårdsskolan.) Ni som ännu inte har hittat till nätverket med en eller flera representanter från er skola är varmt välkomna att höra av er till någon av dem.

Förskoleklass digital 2. Foto: Marie Eriksson

Fokus digitalisering

I februari fick förskoleklassnätverket besök av IKT-samordnare Anders Karlsson från Skolförvaltningens utvecklingsenhet. Han inleder med tankeväckande ord om att digitalisering sker hela tiden och att vårt uppdrag är att se till att skolan hänger med.

”Vi håller inte på med digitalisering av skolan utan skolutveckling i ett digitaliserat samhälle.”

Nästan genast lämnar Anders över bollen till deltagarna som bjuds in till att reflektera och samtala med hjälp av frågeställningar:

 • Vilken var din första kontakt med digital teknik och i vilket sammanhang var det?
 • Vilken digital teknik är mest hjälpsam för dig och varför?

Surret drar genast igång och engagemanget är stort. Vilken digital teknik är det egentligen som är mest hjälpsam? Några resonerar kring att datorn varit och är en viktig del i arbetet. Efter en stund landar de allra flesta i att det ändå är de smarta telefonerna som sammantaget i privatliv och yrkesroll är till allra störst hjälp.

Förskoleklass digital 4. Foto: Marie Eriksson

Mål med digitalisering

I Mölndal är digitalisering ett av skolförvaltningens fokusområden 2018. Ett arbete som nu processas på en rad olika sätt i stadens förskole- och skolverksamheter, ledningsgrupper och nätverk. Digital kompetens är en av EU:s åtta nyckelkompetenser som är grundläggande för alla medborgare i ett kunskapsbaserat samhälle.

Skolförvaltningens chef Fredrik Hellsten berättar i en film om vad det kan innebära när vi digitaliserar processer för att organisera utbildning. Det kan handla om administrativa delar som schemaläggning och närvaro men det rör sig också om digitalisering av undervisning och lärprocesser samt en utveckling av elevernas digitala lärmiljö. Vad ska hända när vi möter våra elever i en tid fylld av appar, You Tube och flippade klassrum?

Målen har satts högt på nationell nivå. Sverige ska vara bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter och regeringen har tagit fram en nationell strategi för digitaliseringen av skolan.

Det är en minst sagt aktuell fråga hur skolans uppdrag påverkas och förändras när vi nu får en stärkt digital kompetens i läroplaner och kursplaner. Tretton kursplaner får nya skrivningar som ska tillämpas senast i juli 2018. Här följer fyra aspekter av digital kompetens så som de finns beskrivna i styrdokumenten:

 • Utveckla förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling.
 • Utveckla förmågan att använda och förstå digitala system och tjänster.
 • Förhålla sig till medier och information på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt
 • Lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med hjälp av digital teknik.

Framtiden är nu

Visst är det hissnande att inse att det redan nu finns självkörande bilar och att vi snart har självkörande lastbilar på våra vägar. Även om tekniken inte är perfekt än så menar forskare att fler självkörande bilar skulle rädda hundratusentals liv bara i USA.

Den som önskar kan också köpa sin egen Pilot language translator, en liten snäcka att stoppa i örat som översätter till mer än 15 språk. Redan 2016 öppnade i Seattle den första butiken med teknologin ”just walk out.” Du bara tar dina matvaror, stoppar dem i väskan och går ut med hjälp av en smart telefon registreras vilka varor du plockar med eller ställer tillbaka.

“Digitalisering är det man i framtiden kommer att kalla det vi håller på med idag.”

Anders visar även en bild på hur det 2027 skulle kunna tänkas se ut på Bergmansgatan mitt i centrala Mölndal. Digital teknik är inbyggt i övergångsställ som samspelar med självkörande bilar och kollektivtrafik. Människorna på väg över gatan sällskapas av en svävande robot. Bilden leder till engagerade samtal både om vad som syns på bilden och utifrån frågeställningen hur skolan kan tänkas se ut 2027 med den digitala utvecklingen som utgångspunkt.

Verktyg för fortbildning

Deltagarna i förskoleklassnätverket konstaterar att det finns många utmaningar att ta sig an och att det är betydelsefullt att ha varandra som stöd. Anders visar på de möjligheter till fortbildningsstöd som Skolverket erbjuder. På Skolverkets hemsida finns Lärportalen med material för att utveckla undervisningen. Där finns bland annat diskussionsunderlaget ”Digital kompetens i förskoleklassen” som kan vara en första hjälp i att arbeta mer systematiskt med digital kompetens.

Förskoleklass digital 5. Foto Marie Eriksson


Anders tipsar även om Skolverkets webkurs: ”Om programmering” som är en praktiknära kurs som går att göra i sin egen takt, antingen ensam eller tillsammans med kollegor. Ett par av deltagarna i nätverket håller på med webbkursen just nu och tycker att den är intressant och givande.

Vad blir nästa steg?

Förmiddagen tillsammans med Anders gav en inblick i vad som är på gång och vad som förväntas både utifrån ett nationellt och ett kommunalt perspektiv. Hur kan skolan hjälpa eleverna att bli goda, källkritiska internetmedborgare med multimodala kompetenser?

Arbetet med digitalisering handlar mycket om mod menar Anders. Att våga testa och att våga göra fel och att lära tillsammans med eleverna är en av nycklarna till framgång.

Avslutningsvis lyfter Anders att det vi behöver lära oss att göra lärs just genom att göra. Det går hand i hand med förskoleklassnätverkets nästa steg som är att planera digitala workshops för nätverkets deltagare. De har tillsammans börjat inventera kompetenser och titta på vilket innehåll som skulle kunna vara hjälpsamt för att komma vidare med digitalisering i praktiken.

Marie Eriksson
Verksamhetsutvecklare


Fler intressanta länkar:
Tydligare om digital kompetens i läroplaner, kursplaner och ämnesplaner Få syn på digitaliseringen på grundskolenivå (kommentarmaterial till läroplanen) På www.stratresearch.se finns en lista där jobb är rankade efter sannolikheten de tas över av datorer inom 20 år. Yrken som maskinoperatör, kassapersonal, försäljare och fotomodeller ligger högt upp på listan.

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  300

  Kommentarer

   Du måste vara inloggad för att få kommentera

   Stängd för fler kommentarer

   300

   Dela på:

   Senast uppdaterad

   Missa inget, prenumerera på våra artiklar

   Hantera prenumeration

   Äldre artiklar