Barns röster lyfts i ny musikförskola

På Stallbackens förskola i Mölndal ska det synas och höras att musik är en av grundpelarna. Musiken finns ständigt närvarande i den pedagogiska miljön som är utformad för att skapa delaktighet och möjlighet för barnen att kunna uttrycka sig med mångfald.

Nu har Stallbackens förskola slagit upp portarna för barn, vårdnadshavare och pedagoger. Delar av verksamheten startade upp i tillfälliga lokaler på Bifrost förskola och Gärdesängens förskola redan i augusti och i slutet av september 2017 fick barn och pedagoger flytta in i de nya lokalerna.

Förskolechef Christina Gyllander har en tydlig tanke med förskolan som hon har fördjupat och arbetat igenom grundligt tillsammans med medarbetarna. Utgångspunkten är uppbyggd på tre grundpelare för verksamheten:

 • Musik
 • Media (informations- och kommunikationsteknik)
 • Mänskliga rättigheter

Alla ska märka att vi arbetar med musik

Musiken finns tillgänglig hela tiden i lärmiljön både på avdelningarna och i förskolans gemensamma ateljéer. Det finns bildcollage med sånger, ljudmiljöer och en stor variation av instrument. Christina understryker hur betydelsefull den här tillgängligheten är ”Det går inte för barnen att låta bli.” Och förhoppningsvis inte för pedagogerna heller.

Genom att musikkort innehåller både bilder, texter och ackord så blir det till musisk inspiration för både barn och pedagoger som kan ta sig an nya utmaningar tillsammans. På Stallbacken används musik som helhetsbegrepp, det innefattar både sång, rytmik och instrumentalt arbete. Sakta men säkert byggs nu miljöerna på förskolan upp där musik finns som tydliga inslag.

Stallbacken 3. FOto: Marie Eriksson

Musikinriktningen ägs av alla

Christina förklarar vikten av att musikinriktningen måste bäras både av henne som ledare och pedagogerna. Vi behöver själva bilda oss kompetens, skapa engagemang och ett driv i detta. Kulturskolan är vår samarbetspartner och utgör ett värdefullt komplement men vi ska också kunna stå på egna ben. En gång i veckan besöks Stallbacken av en musikpedagog från Kulturskolan som har rytmik tillsammans med barnen.

Tillgängligheten av instrument och musikinspirerande material är även betydelsefull för pedagogernas kompetensutveckling, för att de ska våga prova och erövra ny musisk mark tillsammans med barnen. I samarbete med kulturskolan får alla pedagoger utbildning i gitarr och ukulele.

De arbetar också med röstläge. Genom träning går det att komma upp i ett högre röstläge som på ett bättre sätt möter den tonart som barn naturligt väljer. Genom att öva och prova tillsammans på exempelvis arbetsplatsträffar så kan pedagogerna tillsammans vidareutveckla sångteknik och musikkunskaper.

Mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter är en av stallbackens tre grundpelare och finns med i alla led av arbetet. FRAMM är en tvåårig kompetenshöjande insats och starten på ett nytt rättighetsbaserat arbetssätt inom alla verksamhetsområden i Mölndals stad.

”Den 31 december 2018 har Mölndal stad ökat sina kunskaper i mänskliga rättigheter och om hur vi i vardagen kan arbeta med icke-diskriminering, tillgänglighet, deltagande och bemötande”

Emerga leder arbetet med FRAMM och utbildar inom ramen för projektet 230 chefer och 90 nyckelpersoner i mänskliga rättigheter. Stallbacken har ett nära samarbete med Emerga för kompetensutveckling vilket också kommer att ligga som en grund för enhetens plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Delaktighet i alla sammanhang

Tillgänglighet, inflytande och delaktighet utgör grundbulten i hela Stallbackens arbete. Både barn, pedagoger och vårdnadshavare har varit delaktiga i processen med att ta fram möbler och material till den nya förskolan. På hemsidan presenteras arbetet på flera olika språk. Stallbacken är utformad som en internationell miljö där välkomstskyltar finns på varje familjs språk och förstärks  med bilder. Förskolan arbetar med flerspråkighet på en rad olika sätt och med TAKK (Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation.)

Det goda mötet

Christina arbetar för att det kollegiala samarbetet på Stallbacken ska genomsyras av ärlighet, mod och glädje. Det handlar bland annat om att kunna skratta åt det vardagliga, att ha modet att våga ta upp jobbiga saker på ett positivt sätt och att ta upp det direkt. På Stallbacken strävar man efter för en öppenhet till andras idéer och respekt för varandras olikheter i en möteskultur där alla får komma till tals. Christina ser flera viktiga framgångsfaktorer i det här arbetet:

 • Tydliga mål
 • Tydliga processer
 • Tydlig dagordning på möten
 • Lärgrupper för kollegialt utbyte.

Grundpelaren Media

I arbetet med informations- och kommunikationsteknik ser Christina samarbetet med stöd- och utvecklingsenheten i Mölndal som betydelsefullt, både när det gäller kompetensutveckling och för att få vägledning kring vilka digitala verktyg som bäst möter verksamheten. Verktygen och tillgängligheten till dem är givetvis centralt men det handlar också om förhållningssätt och en grundlig förankring i verksamheten. Projektorer, iPads och iPhones är viktiga basverktyg som finns med redan från starten.

På Stallbacken ser man en lång rad möjligheter med ett utvecklat digitalt arbete bland annat med QR-koder, programmering, högtalarsystem, trådlösa mikrofoner och Green screen. Vem vet det kanske blir en musikstudio för barnen i framtiden?

Foto 4 Stallbacken. Foto: Marie Eriksson

Invigning full av musik

På invigningsdagen 25 oktober hänger regnet i luften men det hindrar inte glädjen som finns bland både barn och vuxna. ”Jag spelar trumma” utbrister en treåring i sandlådan och spelar med stor inlevelse med hjälp av hink och spade. Samtidigt riggar ungdomar från Kulturskolan upp sina trummor för att ge alla besökare ett slagkraftigt välkomnande med olika rytmer.

De tre grundpelarna genomsyrade också invigningen genom tal och rika upplevelser med alla sinnen. Stallbackens barn medverkade på olika sätt och på olika språk, Christina avslutade sitt tal med orden: ”Barn ska få ta plats.”

Det nära samarbete med Mölndals kulturskola syntes, hördes och kändes under invigningen. Barn, ungdomar och pedagoger från Kulturskolan bjöd på trumvirvlar, dans, fiolrytmik och allsång. Under rundturen på förskolan bjöds det både på digitalt utforskande och en buffé inspirerad av måltidspedagogik.

Stallbacken 5. Foto: Marie Eriksson

Vetenskaplig grund

Alla som arbetar på Stallbacken behöver ha en fördjupad förståelse för varför det är viktigt med musik. Både musiken för sin egen skull och kopplad till olika områden. Språk, matematik, självkänsla, barns rätt att höras, identitetsutveckling, fantasi och kreativitet är några av de områden som Christina ser att musiken kan bli en viktig del i.

Att arbeta medvetet och tydligt med estetik och musik innebär inte att något annat väljs bort, det blir istället en förutsättning för att arbeta med alla läroplanens delar på ett medvetet sätt i nära samspel med barnens uttryck och delaktighet.

Tillsammans med medarbetarna håller Christina på att förkovra sig i forskning och litteratur kring bland annat musik. Till exempel hur musik kan påverka hjärnans utveckling. Avslutningsvis säger Christina; ”Tänk om vi kunde få till ett samarbete med något universitet och knyta forskning till det arbete vi bedriver.” Hon har redan börjat dra i några trådar och ser med spänning fram emot att fortsätta det arbetet tillsammans med medarbetarna på Stallbacken.

Text och bild:
Marie Eriksson, Verksamhetsutvecklare

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  300

  Kommentarer

   Du måste vara inloggad för att få kommentera

   Stängd för fler kommentarer

   300

   Dela på:

   Senast uppdaterad

   Missa inget, prenumerera på våra artiklar

   Hantera prenumeration

   Äldre artiklar