Mentorsgrupp som stöd för förskollärare

Nyblivna förskollärare som anställs i Mölndal erbjuds ett introduktionsår i grupp tillsammans med en mentor. Det är ett stöd i förskollärarnas erövrande av yrkesrollen och ett forum för att växa tillsammans.

Fem förskollärare har samlats för månadens möte tillsammans med mentor Anja Sundell. Idag är det två nya medlemmar som just blivit anställda i Mölndal och två har precis lämnat gruppen efter avslutat introduktionsår. Den här träffen är förlagd på Lackarebäcks förskola och Katarina som arbetar där visar runt övriga deltagare. Hon bjuder på inspiration och idéer genom att visa olika miljöer. Men hon vill också ha hjälp av gruppen med att titta på ett rum som för tillfället upplevs som en utmaning att få till.

Inför träffen har Anja mailat ut en inbjudan med innehåll och en liten uppdatering kring vad som avhandlades på föregående träff. Just nu handlar det om ledarskap som är en central del i yrkesrollen och något som alla har ett förhållande till. Det här är ambulerande sammankomster där gruppen besöker varandras förskolor och gör lärmiljöpromenader som grund för efterföljande samtal utifrån frågorna:

Vad ser jag?
Vad gillar jag?
Vad undrar jag?

Mentorsträff, Foto: Marie Eriksson

Mentorsorganisationen

I Mölndals stad finns fyra mentorer för nyanställda som gått mentorsutbildning och samarbetar runt introduktionsverksamheten. Deras uppgift är att vara en samtalspartner och ett stöd i förskollärarnas erövrande av yrkesrollen. De fungerar som ett komplement till mentorn/faddern som nyanställda har på den egna arbetsplatsen.

Varje grupp består av cirka sex nyblivna förskollärare som har nio samtalsträffar under året varav två storträffar då alla grupperna möts på Sinkadusen- Mölndals kreativa resurscenter. Som inledning och avslutning av introduktionsåret får varje förskollärare enskilda samtal där det är fokus på förväntningar och utvärdering. Under året erbjuds även fler enskilda samtal där deras resa står i centrum.

Mentorerna, Foto: Marie Eriksson

Mentorerna Leonardo Contreras, Anette Eskilsson, Lena Hammarberg och Anja Sundell

Varför introduktionsår?

Det här blir en övergång från studier till yrkesverksam, ett sätt att stärka både yrkesrollen och självkänslan berättar Anja och gruppen jag besöker. De ser en styrka i att det är ett forum där man vågar fråga och där det finns tid till att vrida, vända och problematisera. Vilket sen kan leda till att man vågar lyfta även lite svårare frågor på sin arbetsplats.

Träffarna utgår ifrån Skolverkets stödmaterial: Introduktionsperiod för lärare och förskollärare (2015) som finns både som PDF och i tryckt version. Som kompletterande litteratur används även förskollärarnas examensarbeten som en kompetensbank. 

Stödmaterial, Foto Marie Eriksson

Gruppcoaching

Gruppen coachar varandra i att hantera olika dilemman från vardagen. Under mentorsåret får de prova olika verktyg för kollegialt lärande. De får också bekanta sig med trippelloggen som är ett verktyg för självreflektion. Genom modellen ”EPA: Enskilt – Par – Alla” kan en viss frågeställning belysas utifrån olika perspektiv. Exempelvis ”Vad innebär begreppet ledarskap för mig?” Ett annat exempel är GROW-modellen med kraftfulla coachande frågor som ger mycket ansvar till den som får dem. Betydelsefullt är att Anja och gruppen finns som stöd även mellan träffarna när deltagarna ska förvalta det som de arbetat med i gruppen.

Fylla på verktygslådan

Introduktionsåret blir ett sätt att fylla på den pedagogiska verktygslådan genom att lära känna olika metoder och didaktiska funderingar i mötet med andra. Men det blir också ett forum för att mötas kring vilket verktyg som passar i vilket sammanhang. Förskollärarna lyfter hur betydelsefullt de här sammanhangen är för dem, hur det gör att de inte känner sig ensamma i sina utmaningar och att de kan växa tillsammans.

Anja uttrycker att hon känner sig ödmjuk inför hur mycket hon själv lär sig i mötet med de nyblivna förskollärarna. Hon ser att mentorsträffarna är ett forum för att lyfta både det som är lätt och svårt. ”Någons utmaning kan vara en annans styrka” avslutar Anja.

Marie Eriksson
Verksamhetsutvecklare

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  300

  Kommentarer

   Du måste vara inloggad för att få kommentera

   Stängd för fler kommentarer

   300

   Dela på:

   Senast uppdaterad

   Missa inget, prenumerera på våra artiklar

   Hantera prenumeration

   Äldre artiklar