Från modersmål till flerspråkighet

Bosgårdens pedagogiska enhet i Mölndal har utvecklat ett medvetet arbetssätt där flerspråkighet är en rikedom som medför tillgång till fler kulturer och nya möten. Förskollärare Mahroo Khousravi har nu satt deras arbete på pränt i boken Flerspråkighet - Alla barn, alla språk, alla dagar!

Två barn kommer fram till Mahroo med en bok och ber henne läsa. Hon uppmärksammar att boken är på persiska. ”Vi vet, säger barnen, du kan läsa på persiska och berätta på svenska.” För barnen i Bosgårdens förskolor är språkrikedomen en naturlig del av vardagen. Det medvetna arbetet med flerspråkighet har successivt utvecklats och i december 2016 fick Bosgårdens förskolor Europeisk kvalitetsutmärkelse för språkundervisning. Utmärkelsen delades ut av Skolverket för språkprojektet ”Alla barn, alla språk, alla dagar”.

Mölndals arbete med att aktivt stödja flerspråkighet startade 2010 då Modersmålsenheten påbörjade ett målmedvetet arbete tillsammans med alla stadens förskolor. De bildade ett nätverk med en språkutvecklare på varje förskola. De besöker också enheter som behöver stöd, material och inspiration. Förskollärare Mahroo Khousravi som är språkutvecklare på Bosgårdens pedagogiska enhet i Mölndal berättar att de tidigt kom igång med det här arbetet som de från början kallade för modersmålsstöd. De startade väldigt enkelt och med stort engagemang. De inventerade vilka olika språk som fanns representerade i personalgruppen och bildade sen grupper med barn för att stödja dem i sitt modersmål med hjälp av lekar, böcker, aktiviteter och de tog även filmer till hjälp för att få med alla språk.

Fokus på flerspråkighet för alla barn

Redan efter något halvår utvärderade de sina insatser och började se att det fanns fler vägar att gå än att bara stödja. De upptäckte att det fanns fler barn i gruppen som var intresserade av de språkaktiviteterna, det fanns en nyfikenhet kring olika språk. En nyfikenhet som växte i hela barngruppen ju mer de arbetade med modersmål. Pedagogerna upptäckte också att många barn inte ville exkluderas från sin grupp och lekarna tillsammans med kamraterna för att få delta i särskilda modersmålsaktiviteter. Sakta men säkert hittade de inkluderande och främjande sätt att arbeta med olika språk och fokus gick då från modersmålsstöd till flerspråkighet, där alla barn får möta alla språk alla dagar.

Flerspråkighet 2, Foto: Mahroo Khousravi

Med den nya synen på flerspråkighet blev inte heller tiden och organisationen ett hinder. Istället för att skapa ett logistiskt pussel med olika grupper så implementerade de det flerspråkiga arbetet som en naturlig del av vardagen. Mahroo menar att en viktig nyckel till att komma igång är att börja i det enkla. ”Vi kommer långt med papper, penna och nyfikenhet” säger hon och uppmanar till att involvera föräldrarna. ”Hur säger man hej på ert språk?” Pedagogernas och förskolechefens nyfikenhet och engagemang liksom reflektionen över det egna förhållningssättet och synen på lärande är viktiga delar i utvecklingsarbetet.

Den pedagogiska miljöns betydelse

Arbetet med flerspråkighet har lett till att pedagogerna har gått igenom sitt material på förskolan. Böcker och spel finns på olika språk och dockor och nallar har en mångfald av utseenden och är klädda i olika sorters kläder. Mycket av barnlitteraturen har de hittat hos förlagen NDIO och VIVLIO med tvåspråkiga barnböcker samt förlaget OLIKA vars böcker bygger på att utmana begränsande stereotyper och bidra till ett inkluderande samhälle. Material förmedlar normer menar Mahroo och belyser vikten av att arbeta främjande för mötet med olikheter. Förvåningen för olikheter finns hos oss alla och genom att arbeta normkritiskt så kan vi vidga perspektiven och bekantgöra det främmande.

I språkarbetet har lärplattan kommit att bli ett betydelsefullt redskap för Mahroo och hennes kollegor. De använder sig mycket av appar där barnen själva kan påverka, konstruera och kommunicera med hjälp av verktyget. De har valt ut ett flertal appar där barnen själva kan välja mellan olika språk med hjälp av flaggor. Det flerspråkiga arbetet har bidragit till att alla barn har fått en vilja att lära nya språk, de ser att kompisen har en kompetens som de också vill lära sig. ”Jag vill lära mig spanska så att jag också kan arbeta med appen på spanska.” De ser också att barnen växer i synliggörandet och är stolta över sitt hemspråk. Även vårdnadshavarna involveras genom att hjälpa till att spela in ord på hemspråket i appar. ”Det är min mamma som pratar" konstaterar barnen entusiastiskt i mötet med kompisarna runt lärplattan.

Flerspråkighet 3, Foto: Marie Eriksson

Verktyg som underlättar

Den talande pennan PENpal är ett hjälpmedel för att kunna kommunicera med barn och vårdnadshavare men det är också ett verktyg som kan användas för alla barn i gruppen. Pennan är en kombinerad mp3 spelare, scanner och mikrofon som kan läsa upp ljudfiler från böcker och planscher på de språk man har programmerat den för. Ljudfilerna aktiveras med hjälp av så kallade hotspots, som finns intill ordet på den medföljande planschen. Dessa hotspots kan också användas i flerspråkiga böcker eller i ett material som man själv skapar.

På Bosgårdens förskolor ses det som viktigt att barnen utvecklar en förståelse för olika språk och får möjlighet att leva sig in i hur det är att vara i ett annat språk. ”Hur skulle du känna dig om de befann dig på en plats där ingen förstod dig?” Med hjälp av pennan får barnen grepp om att varje ljud har en betydelse, de får då en vana att höra olika språk. Mahroo berättar att ord för känslor på olika språk är betydelsefullt i barnens möte både med varandra och med språken. För att barnen ska kunna hitta och sätta ord på känslor med hjälp av planschen och pennan har de klistrat dit symboler för olika känslouttryck som barnen kan tyda.

Flerspråkighet 4, Foto: Marie Eriksson

Alla barn, alla språk, alla dagar!

Tillsammans med förskolechef Naomi Jonas och chef för modersmålsenheten Tanja Božić har Mahroo föreläst på ett flertal olika platser runt om i landet kring arbetet med flerspråkighet. I samband med en flerspråkighetskonferens i Stockholm fick förlaget Natur och Kultur upp ögonen för deras arbete. Mahroo har nu satt sina erfarenheter på pränt i boken Flerspråkighet - Alla barn, alla språk, alla dagar! Boken beräknas att komma ut i mars. Den innehåller konkreta exempel på arbetssätt som främjar flerspråkighet och även frågor för reflektion och samtal i arbetslaget. Genom boken synliggörs hur flerspråkighet är en rikedom som medför tillgång till fler kulturer och nya möten. Den lyfter förskolan som en mötesplats med en betydande roll för barns flerspråkiga utveckling.

Flerspråkighet 5. Foto: Natur och Kultur

”Att skriva en bok var en stor utmaning för mig, men jag gillar utmaningar” säger Mahroo. När hon kom från Iran till Sverige 1996 stoppade hon lärardrömmarna åt sidan då hon såg språket som ett för stort hinder. Siffror och kod kändes som säkrare mark för henne och hon valde att utbilda sig till programmerare. Efter fyra år på Chalmers tekniska högskola kände Mahroo sig tryggare i det svenska språket och hon valde trots allt att bli lärare. Att hon en dag skulle skriva en bok på svenska kunde hon inte ens föreställa sig då, men nu har hon den snart i sin hand.

Skribent:
Marie Eriksson


Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  300

  Kommentarer

   Du måste vara inloggad för att få kommentera

   Stängd för fler kommentarer

   300

   Dela på:

   Senast uppdaterad

   Missa inget, prenumerera på våra artiklar

   Hantera prenumeration

   Äldre artiklar