Profilen Liselotte Svensson Bitsch

Liselotte Svensson Bitsch har arbetat sitt första läsår som förskolechef på förskolorna Glasberget och Ryet. Hon lyfter värdet av reflektion och en ständig strävan efter att försöka förstå varandras perspektiv.

Profilen Lotta B. Foto: Marie Eriksson

Berätta kort vem du är som förskolechef
Jag är mitt i processen att hitta och skapa mig själv i rollen som förskolechef. Jag har stor nytta av mina 17 års erfarenhet som förskollärare i Mölndals stad men jag står också inför många helt nya utmaningar.

En riktigt bra dag på jobbet vad händer då?
Då börjar dagen med en morgonrunda för att möta pedagoger och barn. De här verkliga mötena är betydelsefulla för mig. Där bygger jag relationer och fångar jag upp saker som inte kommer fram i mer formella sammanhang. Det ger mig en uppfattning om hur alla har det och vad vi tillsammans behöver förfina och utveckla. I vardagliga möten kan det subtila fångas och värdegrundsfrågor kommer i fokus.

Morgonrundan kan efterföljas av exempelvis veckomöte tillsammans med en pedagog från varje avdelning. Det är ett forum där vi tillsammans kan tolka uppdraget och skapa en fördjupad förståelse.

Förhoppningsvis får jag också möjlighet att äta lunch tillsammans med barn och pedagoger. Jag prioriterar närvaron i verksamheten och mötet med barnen hjälper mig att hålla fokus på vad mitt uppdrag i grund och botten handlar om.

En bra dag rymmer också formellt eller informellt nätverkande tillsammans med andra förskolechefer i både mindre och större sammanhang. Jag har ett nära samarbete med Petra Dahlén som är chef för Rävekärrs förskola. Vi går mot ett delat ledarskap för våra enheter.

Vilket är ditt bästa yrkestips?
Att värna om reflektionen – min egen och medarbetarnas. Det finns en kraft i att skriva ner det tänkta ordet och genom reflektionen kan vi skapa oss våra yrkestips. För mig handlar det om att stanna upp och vara medveten i valet att prioritera reflektion och informella möten, även om mailboxen är full.

För mig är bästa möjliga Mölndal varje dag
När vi kan mötas i en vilja att försöka förstå varandra. Det blir hjälpsamt i varje vardagligt möte med vuxna som barn. Om vi alltid utgår ifrån att alla vill väl så är det lättare att mötas.

Skicka med en utmanande fråga till oss alla
Hur lyfter du människor i din omgivning och hur hjälper du andra att få fram sitt bästa jag?


Marie Eriksson
Verksamhetsutvecklare

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Dela på:

    Senast uppdaterad