Profilen Matilda Åhall

Möt läraren Matilda Åhall på Fässbergsskolan som brinner för att eleverna ska behärska det visuella språket. Hennes engagemang för bildlärarens roll har resulterat i läromedel, lärarhandledningar och en egen blogg.

Bildläraren Matilda Åhall Fässbergsgymnasiet


Vem är du?

Jag är lärare i bild i årskurs 7-9 på Fässbergsskolan. Jag undervisar även i SO i årskurs 5. I min lärarroll så är jag ganska energisk och engagerad i mitt ämne, vilket jag tror påverkar mina elevers engagemang. Jag ser bildämnet som lika mycket ett språkämne som ett praktiskt ämne. Vi tränar eleverna i visuell litteracitet. Det är oerhört viktigt att eleverna lär sig att behärska det språket. Att både förstå och att kunna genomskåda den massiva bildkommunikation som finns idag. Samtidigt behöver de lära sig att med hjälp av visuell kommunikation kunna föra fram sina egna åsikter.

Nu när vi undervisat på distans så har jag och min kollega Agnes Edvardsson tagit fram en lektionsuppgift som vi kallar fotoparafras som handlar om att eleverna fick i uppgift att göra en imitation av ett känt konstverk. De fick återskapa konstverket med hjälp av saker som de har hemma. En elev gjorde sin version av ett konstverk av Roy Lichtenstein med hjälp av tops. En annan gjorde imiterade en målning av Georgia O'Keeffe med hjälp av olika frukter. En elev klädde ut sig till Frida Kahlo. Det var roligt att se att vi med uppgiften kunde få eleverna att skapa på egen hand hemifrån.

Jag bloggar sedan fler år tillbaka om min lärarroll och om att skapa bildlektioner. Det här har gjort att mina elever har kunnat använda min blogg som källa för sina uppgifter. Redan 2011 började jag lägga upp mina lektioner digitalt. Det här var innan det fanns lärplattformar. Än idag ser jag på sociala medier hur andra lärare använder mina lektioner från den tiden. Det känns väldigt roligt att kunna bidra till en delakultur bland lärare. Det här med att sätta ord på det jag gör som lärare har påverkat mig mycket i min lärarroll. Jag har skrivit en lärarhandledning i bild för årskurs 4-6. Nu till hösten kommer ett läromedel som jag tagit fram för årskurs 7-9. På fritiden skriver jag krönikor i ämnet bild i lärarförbundets tidning.

Hur ser en riktigt bra dag på jobbet ut?
På morgonen på tisdagar har vi något som kallas spårpass där mina elever arbetar med att göra spelfilm, väggmålningar och stop motion. Det är en kreativ och mysig start på dagen där man får en väldigt bra kontakt med eleverna i samtal och intressanta resonemang. Så just mötet med eleverna på lektionerna är det roligaste med jobbet.

Har du något bra yrkestips?
Att alltid starta lektionernas på samma sätt.
Det finns en tydlighet och en trygghet i rutiner och ramar. Det handlar om att eleverna tydligt förstår att du är den som leder dem och bestämmer förutsättningarna. För sedan när man skapat en trygg klassrumssituation så finns det möjlighet till kreativitet och dialog. Utan en tydlig uppgift och ett tydligt krav så är det svårt för eleverna att utveckla sin kreativitet.

Vad är ”bästa möjliga Mölndal varje dag” för dig?
Varje gång man kan få en elev att gå mot ett bättre självförtroende och en ljusare syn på framtiden så blir Mölndal en bättre plats för den eleven att leva på.

Kan du skicka med en utmanande fråga till oss alla?
Hur kan vi i Mölndal utveckla ungdomars visuella litteracitet?

Anders Eriksson
Verksamhetsutvecklare

Foto: Pelle Hällje

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Dela på:

    Senast uppdaterad