Profilen Ann-Sofie Mellerot

Här möter du Ann-Sofie Mellerot som nu är biträdande rektor på Almåsskolan och Valåsskolan efter många år som fritidspedagog i Mölndal. Att vara tillgänglig och att lyssna öppet och nyfiket är viktiga utgångspunkter för Ann-Sofie i båda yrkesrollerna.

Vem är du?

Jag började arbeta i Mölndal 2001, som fritidspedagog på Krokslättsskolan. Jag har alltid haft stor glöd för fritidsverksamheter och har även varit engagerad Mölndals fritidsnätverk där vi delat kunskaper och erfarenheter mellan skolor. Jag har under åren arbetat på flera olika skolor i Mölndal och sedan 2.5 år tillbaka är jag biträdande rektor på Valåsskolan och Almåsskolan tillsammans med mina kollegor biträdande rektor Mattias Strömberg och rektor Linda Svensson. Jag har huvudansvar F-6.

Som biträdande rektor, med huvudansvar för F-6, är det viktigt för mig att vara en del i verksamheten på båda skolorna. Spontana möten med medarbetare och elever är betydelsefulla och jag vill ta tag i frågor innan det går för långt. Min utgångspunkt att vara tillgänglig och jag arbetar alltid med öppen dörr i så stor utsträckning som möjligt just för att fånga upp frågor, reflektioner och funderingar. Det ska vara lätt att kunna nå mig, fysiskt eller digitalt eller via telefon.

Mitt uppdrag är komplext, vilket gör att det är så intressant. En del handlar om hur vi tillsammans på skolan samarbetar kring skolutveckling. Jag tänker att vi tillsammans gör varandra bra och att det är viktigt att vi tar tillvara på varandras styrkor. Det är så spännande att få arbeta två skolor tillsammans och gemensamt arbeta med perspektivet F-9. En viktig del handlar om att få till bra överlämningar där vi byggt upp goda kontakter och ser till att det finns en tanke och röd tråd mellan skolorna.

Hur ser en riktigt bra dag på jobbet ut?

Jag startar gärna morgonen med att gå runt i klasserna och hälsa på alla. Det är för elevernas skull jag är här. En riktigt bra dag är alla på plats och alla har det bra och mår bra. Mitt arbete är som bäst när jag får arbeta hälsofrämjande och förebyggande snarare än åtgärdande.

En sån enkel sak som att mina möten som är planerade blir av är också en betydelsefull del av en bra dag. Det behöver också finnas en systematik i mötena så att de kan göra skillnad i exempelvis frågor som hälsofrämjande arbete.

Att få återkoppling från en elev, en pedagog eller en vårdnadshavare bidrar också till en bra dag för mig. Eftersom vi är här för elevernas skull är det så betydelsefullt att få ett kvitto på att vi gör skillnad. Det handlar ofta om ganska små saker, att få fatt i guldkornen i det vardagliga arbetet. Det kan exempelvis röra sig om att hitta en liten nyckel som leder framåt för en elev eller grupp.

Har du något bra yrkestips?

Att vara så närvarande som möjligt och att lyssna öppet. Ska jag kunna ta in olika perspektiv kan jag inte leta efter mitt svar utan jag måste lyssna nyfiket och verkligen ta hand om det jag får till mig.

Vad är ”bästa möjliga Mölndal varje dag” för dig?

Att vi alla lyfter blicken och tar tillvara det som finns i Mölndal. Det kan handla om stödfunktioner, nätverk och andra resurser men också att vi tillvaratar varandras idéer, styrkor och kompetenser.

Kan du skicka med en utmanande fråga till oss alla?

Vad gör du för att din dag ska bli en ”tia”? Alla dagar behöver inte vara toppdagar men vi behöver bli medvetna om hur vi strävar efter det.

Text: Marie Eriksson
Foto: Catherine Borg

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Dela på:

    Senast uppdaterad