Det hållbara arbetslaget

Samspelet i förskolans arbetslag är avgörande för kvaliteten på verksamheten och för pedagogernas inre hälsa. Camilla Vahlberg har skrivit en bok med konkreta verktyg för att utveckla ett positivt samarbetsklimat i förskolan.

Camilla Vahlberg har en bakgrund som förskollärare, specialpedagog, förskolechef och hälsocoach. Hon har skrivit boken ”Det hållbara arbetslaget - Samspel och självledarskap i förskolan”. I boken ger hon konkreta redskap för att utveckla ett positivt samarbetsklimat i förskolans arbetslag.

Författaren lyfter att när vi som individer får insikt om vår egen makt att påverka den sociala och organisatoriska arbetsmiljön kan vi även utveckla friska och hållbara arbetslag i förskolan. Genom att arbeta systematiskt med samtalskompetens i arbetslagen kan vi skapa en större arbetsglädje, ett bättre samarbete och lägre sjuktal. Camilla belyser hur det här kan gynna både pedagogerna och förskolan som organisation.

Konkreta och symboliska exempel

Exemplen i boken är uppbyggda på två fiktiva arbetslag, som ger en konkret inblick i vanliga fallgropar och lösningar i förskolans arbetslag. Det gör det lätt för läsaren att hitta igenkänning och att reflektera vidare utifrån de olika situationerna som beskrivs i boken.

Camilla beskriver hur ett arbetslag symboliskt kan jämföras med ett fotbollslag. Hon uppmanar till att föreställa sig en match där spelarna inte vet sina roller eller struntar i rollernas innerbörd. Eller där några spelare går på sparlåga för att de haft en dålig natt och en dålig start på dagen. I den här symboliska matchen är inte heller målvakten insatt i sin roll och vet inte om att hen får ta bollen med händerna och så vidare. Den här symboliken gör det väldigt tydligt att det behövs en ledare för att få ihop lagets individer till en helhet. En ledare med ett strategiskt ansvar som säkerställer att laget erbjuds de allra bästa förutsättningarna.

En hjälpsam bok med många delar

Boken är förankrad i teori och forskning och lyfter många olika delar som: grupputveckling, professionell kommunikation, dialogens kraft, självkännedom, stress och psykisk ohälsa, konfliktlösning, feedback som redskap för utveckling och att skapa en känsla av sammanhang vid förändring. Extra intressant är avsnittet om värderingar - vilka vi har, hur vi synliggör dem och hur de påverkar våra handlingar, åsikter, vår motivation och vår självkänsla. Även avsnitten om stress och etisk stress är mycket läsvärda. De ger en grund att vila på den i förskolevardag som för många kantas av ett pressat läge som kan leda till stress och påverka samspelsförmågan. Författaren ger en hjälp i att förstå det som sker inom oss men också hur vi kan hantera det på olika sätt.

Efter varje kapitel finns det också frågor att reflektera över både riktade till individen och till arbetslaget. Boken ger mycket igenkänning och bidrar till tankar om utveckling hos mig som läsare. Jag landade bland annat i eftertanke kring stycket som handlar om vad som påverkar arbetslagets kommunikation. Även om vi tror att vi pratar om samma sak kan det visa sig att vi använt samma ord men tolkat ordens betydelse på helt olika sätt.

Kommunikation är som en dans. Om vi finslipar vår förmåga att lyssna, blir vi som kollegor mer samspelta i vårt arbetslags kommunikationsdans. (s. 46)

Det här är en bok som kan vara hjälpsam för rektorer, utvecklingsledare och andra roller i och runt förskolan men framförallt för alla som arbetar i ett arbetslag och vill hitta ett positivt samarbetsklimat.


Marie Eriksson

Det hållbara arbetslaget - Samspel och självledarskap i förskolan av Camilla Vahlberg, Lärarförlaget 2023


Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Dela på:

    Senast uppdaterad