Spadtag Bifrost 2023

Det första spadtaget är taget för Bifrost förskola och Västerbergsskolan. På plats var rektorerna Annelie Andersson och Ulrika Björk som höll tal. Under spadtaget deltog också personal, barn och elever. Västerbergsskolan förväntas bli klar till sommaren 2025 och Bifrost förskola till vårterminens start 2025.