Ansök om barnomsorg, besvara platser­bjudande, ändra schema, säg upp plats

Med barnomsorg menar vi förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg hos dagbarnvårdare. Plats i barnomsorg erbjuds inom fyra månader från det att vårdnadshavaren anmält behov.

Ansök

Du som är vårdnadshavare kan ansöka om plats till ditt barn sex månader innan du har behov av barnomsorg. Barn som behöver särskilt stöd i form av förskola turordnas först. Därefter turordnas barn efter anmälningsdatum. Du kan ange tre olika valalternativ i din ansökan. Om inget av önskade alternativ kan erbjudas till den tidpunkt du anmält behov erbjuds annan plats i kommunen.

Avgifter och regler

Besvara platserbjudande, ändra schema, ändra uppgifter eller säg upp plats

Här besvarar du platserbjudande, ändrar telefonnummer, e-postuppgifter, tidsschema och inkomstuppgift eller avslutar din plats i barnomsorgen.

Fritidsschema i Skola24

Från och med 1 maj 2020 kommer samtliga fritidshem i Mölndals stad att begära in närvaro/frånvaro i systemet Skola24.

Vi gör det för att det är viktigt att veta vilka barn som förväntas komma under dagen (säkerhet) och vilka tider de kommer att vistas i verksamheten (resursplanering) samt att kökspersonal har god nytta av att veta hur många barn som kommer till måltiderna (antal portioner/specialkost).

Ni loggar in i portalen ovan (OBS ej i appen) och väljer förskola/fritids och vistelsetid för att registrera detta. Frågor om schemaregistrering för fritidsbarn besvaras av skoladministratör på aktuell skola.

Uppsägningstid

Uppsägningstiden är en månad. Avgift debiteras under uppsägningstiden. Vid flytt från kommunen får barnet behålla sin plats i högst två månader.

Förtur

Ett syskon till ett redan placerat barn kan få förtur till samma förskola/familjedaghem även om det finns barn som stått anmälda längre tid. Men villkoret är att barnet med längre anmälningstid ska kunna erbjudas plats på en annan förskola/familjedaghem.

Från annan kommun?

Är du folkbokförd i annan kommun och avser att flytta till Mölndal kan du anmäla ditt barn när du har en bostad i kommunen. Det är möjligt att anmäla önskemål om plats i Mölndal även om du inte tänkt bosätta dig här men då turordnas ditt barn efter de barn som är folkbokförda i Mölndal.

Allmän förskola

Vill du att ditt barn ska delta i den allmänna förskolan kontaktar du barnomsorgsenheten för anmälan och mer information. Se Kontakt längst ner på sidan.

Omsorg på obekväm arbetstid

Normalt öppethållande på förskola/pedagogisk omsorg/fritidshem är 06.30-18.30 måndag-fredag.  Lokala skillnader mellan enheter kan förekomma. Kvällsomsorg kan erbjudas måndag-fredag 18.30-22.00 efter individuell prövning. Kontakta Barnomsorgsenheten för ansökningsblankett och information.

Skollagens 8 kapitel §3, andra stycket, reglerar kommunens ansvar gällande omsorg på obekväm tid.

Support

Får du problem eller har funderingar på någon funktion inne i programmet finns det bra vägledning i hjälptexterna. Klicka på frågetecknet på den sida som du befinner dig på.

Vid andra problem eller frågor kontakta Barnomsorgsenheten.

Kontakt

Barnomsorgsenheten
Nämndemansgatan 3, 4 tr
431 33 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Erica Goding
Chef Enheten för myndighetsutövning

Dela på:

Senast uppdaterad