Kriget i Ukraina

Rysslands invasion av Ukraina har lett till ett försämrat säkerhetsläge i vår omvärld. Här berättar vi vad Mölndals stad gör, tipsar om hur du kan hantera din och andras oro och hur du kan vara med och hjälpa till.

Sidan senast granskad 31 maj 2022

Människor på flykt

Många människor i Ukraina har flytt från sina hem på grund av kriget. Av dessa har många även lämnat landet, och några kommer till Sverige.

Migrationsverket ansvarar för och samordnar flyktingmottagandet i Sverige. De ansvarar för de olika boendeformerna som ska finnas, och bedömer hur många boendeplatser som behövs. Mölndals stad var en av de kommuner som till en början hjälpte den statliga myndigheten med att se till att människor har tak över huvudet i form av evakueringsplatser. På dessa boenden ska människor kunna bo under en kortare tid, något till några dygn.

En lagändring träder i kraft den 1 juli som förändrar förutsättningarna när det gäller mottagande av skyddsbehövande från Ukraina. Då kommer personerna att kunna anvisas till kommuner. När en person anvisas till Mölndal innebär det att staden har ansvar för att ordna boende.

Vi vet ännu inte hur många skyddsbehövande från Ukraina som kommer att komma till Mölndal under 2022 (antingen genom anvisning eller för att de ordnar privat boende här). Staden förbereder utifrån det vi vet, håller koll på informationen från statliga myndigheter, och har en dialog med Migrationsverket.

Hjälp med bostad

Många Mölndalsbor hör av sig och erbjuder hjälp med bostäder. Varken Migrationsverket eller Mölndals stad har i nuläget möjlighet att förmedla boende för flyktingar hos privatpersoner. Anledningen är bland annat att vi ska garantera säkra och trygga boenden för de människor som flytt och som kommit hit.

Du kan lämna en intresseanmälan för att hyra ut lägenheter till Migrationsverket.

Om det skulle bli aktuellt för kommunen att hyra bostäder av privatpersoner, kommer tydlig information att publiceras här.

Om du vill hjälpa till

Det är många som vill engagera sig och hjälpa de som drabbats av kriget i Ukraina. Nu samlar vi alla goda krafter och idéer som finns i vår kommun. Vi har samlat information om hur du kan hjälpa människor på flykt.

Om du tagit emot skyddsbehövande i ditt hem

Det finns en del saker som är bra att känna till för dig som tagit emot skyddsbehövande från Ukraina i ditt hem.

Nyheter på ukrainska

Sveriges Radio sänder nyheter på ukrainska. Du hittar programmen via webben och appen Sveriges Radio Play. Sändningarna innehåller både nyheter och samhällsinformation med tips på saker som kan vara bra att veta som ny i Sverige.

Skola och förskola för nyanlända

Barn och ungdomar från Ukraina som har fått uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller som söker asyl har rätt att gå i skolan i Sverige. Det gäller till och med gymnasiet, förutsatt att gymnasieutbildningen påbörjats innan de har fyllt 18 år.

För att ha ett barn ska ha rätt till förskola eller skola i Mölndal ska familjen ha sökt asyl eller fått uppehållstillstånd enligt EU:s massflyktsdirektiv hos Migrationsverket.

Förskola

Rätten till förskola och fritidshem gäller sedan på samma villkor som för svenska medborgare. Barn som är mellan 3-5 år har rätt till allmän förskola. 

Anmäl barn till skolan

För att ansöka om skolstart för barn som är 6-15 år anmäl dig för ett introduktionssamtal med Språkcentrum Mölndal. Språkcentrum informerar om det svenska skolsystemet och rätten att välja skola. Tolk bokas vid behov och teamet gör också en första kartläggning av elevens språkkunskaper och tidigare skolerfarenhet.

Öppna förskolan välkomnar barn och vuxna

I Mölndal finns fem öppna förskolor. Öppna förskolan erbjuder lek, sång och umgänge, vilket kan vara betydelsefullt för både barn och vuxna. Öppna förskolan är en avgiftsfri pedagogisk gruppverksamhet för barn som inte är inskrivna i förskola.

Om du eller någon i din närhet är orolig

Det många som känner sig oroliga över säkerhets­situationen i vår omvärld. Om du eller någon i din närhet är orolig finns det stöd att få.

Prata med barn och unga om oro

För dig som har barn i din närhet finns det information som är anpassad för barn på krisinformation.se.

Förbered dig och var redo om krisen kommer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps, MSB, broschyr ”Om kriget eller krisen kommer” handlar om hur vi ska bli bättre förbereda på till exempel allvarliga olyckor, extremt väder, it-attacker eller militära konflikter.

Skyddsrum

I förebyggande syfte ser vi nu över de skyddsrum som finns i byggnader som ägs av kommunen. Om du vill veta vart ditt närmaste skyddsrum ligger kan du titta på en karta över Sveriges skyddsrum på krisinformation.se.

Var källkritisk

När du läser information om kriget och säkerhetsläget i vår omvärld är det viktigt att du är källkritisk och väljer dina källor med omsorg. Fundera på:

  • Vem ligger bakom informationen?
  • Varför finns informationen?
  • Hur fick du tag på informationen?
  • Hur gammal är informationen? Är den fortfarande relevant?

På krisinformation.se kan du hitta uppdaterad information om kriget i Ukraina.

Kontakt

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad