Äldreboende

När dina behov av vård och omsorg är så stora att du inte längre kan bo kvar hemma kan du ansöka om att få flytta till ett äldreboende. På ett äldreboende har du en egen lägenhet och tillgång till personal dygnet runt.

Boendemiljö

Alla äldreboenden består av ett antal bostäder i form av mindre lägenheter. Din bostad är utrustad med  säng och madrass. Alla övriga möbler tar du med dig när du flyttar in. På boendet har du tillgång till gemensamma utrymmen som matsal, vardagsrum och uteplatser för måltider, social samvaro och andra aktiviteter.

På de flesta boenden finns särskilda demensenheter och vissa boenden erbjuder parboende. Mer information om de olika äldreboendenas inriktning och utbud hittar du i vänstermenyn.

Vårdhund

På de äldreboenden som drivs av kommunen jobbar vårdhundarna Sigge och Alvin och deras hundförare. Du som bor på ett äldreboende kan boka in ett besök. Vårdhunden kan bidra till att lugna oro och tillsammans med vårdhundarna kan du bland annat träna upp motorik, koncentration och minne. Läs mer om Vårdhund i Mölndal.

Sigge, Alvin och deras hundförare är ett utbildat vårdhundsteam och finns även på facebooksidan Vårdhund i Mölndal.

Önskemål om boende

Du har möjlighet att lämna önskemål om vilket boende du vill bo på. Lägenheterna fördelas i första hand efter omvårdnadsbehov, men vi försöker ta hänsyn till ditt önskemål så långt det går.

Om det inte är möjligt att tillgodose ditt önskemål, kan du under tiden få plats på ett annat boende. När det sedan blir en plats ledig på ditt önskade boende betalar du för flyttkostnaden.

Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvården i Mölndals stad har ett övergripande ansvar för dig som bor på äldreboende. Insatserna utformas utifrån att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt och sker i samarbete med personal, primärvård och sjukhus.

Vad kostar det?

Avgiften för att bo på äldreboende består av olika delar:

  • Hyra för lägenheten: Hyran påverkas bland annat av boytan. Du kan ansöka om bostadstillägg för pensionärer (BTP). Ålderspensionärer ansöker genom Pensionsmyndigheten och övriga genom Försäkringskassan.
  • Avgift för omvårdnads- och serviceinsatser: Avgiften varierar beroende på din inkomst och hur mycket stöd du behöver.
  • Matkostnad: Du betalar per månad för maten i äldreboendet. Du får då helpension som innefattar frukost, lunch, middag och mellanmål.

I broschyren Avgifter för omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning Pdf, 2 MB. kan du se aktuella avgifter och maxtaxor.

Så ansöker du

Du kontaktar en biståndshandläggare för att göra en ansökan. Ansökan kan göras muntligt via telefon, skriftligt på blankett eller via vår e-tjänst:

Vad händer sedan?

Du träffar en biståndshandläggare och ni går tillsammans igenom din situation. Därefter fattar handläggaren ett beslut som utgår från dina möjligheter och behov.

Stödet får du om dina behov inte kan tillgodoses på annat sätt. Du får ett skriftligt beslut från handläggaren där det står vilken hjälp du har rätt till eller varför du fått avslag på din ansökan.

Att överklaga

Om du inte beviljats det du ansökt om, har du rätt att överklaga. Din handläggare kan hjälpa dig att överklaga. Överklagan ska vara inlämnad senast tre veckor efter att du fått det skriftliga beslutet.

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
Post: Göteborgsvägen 7, 431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Patient- och anhörigtelefon
för kontakt med sjuksköterska
på äldreboende
0704-67 73 75
Telefonsvarare

Dela på:

Senast uppdaterad