Startskott för att omvandla Forsåker till en modern stadsdel

Forsåkers första detaljplan har vunnit laga kraft. Äntligen kan visionen och de ambitiösa planerna bli verklighet. Stadsdelen ska förvandlas till en energigivande livsmiljö och ett spännande besöksmål, som binder samman Mölndals stadskärna.

Visionsbild över Forsåkers norra del, med bland annat stråket av de historiska byggnaderna och den nya stadsgatan.

Visionsbild över Forsåkers norra del med bland annat stråket av de historiska byggnaderna och den nya stadsgatan. Foto: Mölndala Fastighets AB

I maj 2023 antog kommunfullmäktige den första detaljplanen för Forsåker, för den nordöstra delen, och den 23 november 2023 vann planen laga kraft.

Beskedet innebär startskottet för omvandlingen av Forsåker. Från att ha varit pappersbruk i över 300 år kan nu platsen öppnas upp och bli en helt ny stadsdel.

De historiska byggnaderna ska kompletteras med modern arkitektur och fyllas med nytt liv. Med restauranger, handel, kultur, utbildning och unika miljöer kommer platsen åter att blomstra.

Det känns jättebra att detaljplanen har vunnit laga kraft. Nu har vi nått den riktigt stora milstolpen, att äntligen kunna låta Forsåker börja växa fram. Genom att göra vattnet tillgängligt, bygga nya bostadskvarter och skapa ett nytt besöksmål, kommer detta att stärka hela regionen, säger Bjarne Fjellanger, VD, Mölndala Fastighets AB.

Forsåker är Mölndals stads största stadsutvecklingsprojekt någonsin, sett till projektets omfattning.

Den aktuella detaljplanen för Forsåkers nordöstra del innehåller parker, skola och förskola, cirka 1 900 bostäder och 60 000 kvm kommersiell yta för handel, kulturverksamhet och arbetsplatser.

I områdets stråk av industrihistoriska byggnader kommer ett besöksmål med nytänkande och upplevelserika miljöer att skapas som ska förstärka Mölndals och Västsveriges utbud.

Det känns helt fantastiskt! Att Forsåker nu kan börja förverkligas är ett stort kliv framåt i Mölndals utveckling och stärker vårt varumärke. Forsåker är ett unikt projekt med höga ambitioner och den nya stadsdelen kommer att knyta samman stadskärnan på ett mycket bra sätt, säger Björn Marklund, stadsbyggnadschef, Mölndals stad.

Ett av de första stegen i att förverkliga planerna är ge Kvarnbygatan en rakare sträckning. Gatan ska bli ett livfullt stadsstråk som länkar samman den nya stadsdelen, Innerstaden och Kvarnbyn till en gemensam stadskärna.

I takt med ombyggnationen av Kvarnbygatan kommer projektets byggaktörer Aspelin Ramm Fastigheter, ByggVesta, Peab, Nordr, Trollängen och Wallenstam att påbörja sitt arbete med att forma områdets framtida bostadskvarter.

Vi är förväntansfulla på att få stätta spaden i marken och det är med stolthet vi nu kan påbörja omvandlingen. Alla inblandade har gjort ett riktigt bra jobb och vi är väl förberedda inför genomförandet. Tillsammans kommer vi skapa nya förutsättningar för Mölndal att fortsätta vara en av landets bästa kommuner, säger Bjarne Fjellanger.

Fakta om Forsåker

  • Forsåker utvecklas och byggs av Mölndals stad och det kommunala bolaget MölnDala Fastighets AB, som ansvarar för planering, utveckling och exploatering av Forsåker tillsammans med byggaktörerna Aspelin Ramm Fastigheter, ByggVesta, Peab, Nordr, Trollängen och Wallenstam.
  • I detaljplanen för den nordöstra delen ska ca 1 900 bostäder ska byggas. När hela Forsåker är utbyggt kommer det att finnas upp till 3 000 bostäder, 5 000 kontorsplatser, dagligvaruhandel och service. Omkring 18 000 kvm historiska byggnader får nytt liv.
  • Optimalt läge vid E6 och Mölndals resecentrum
  • 8 minuter från Göteborgs centralstation med pendel
  • Järnväg mellan Göteborg och Borås, med station i Mölndal och vid Landvetter flygplats (planläggningsarbetet för sträckan pågår)
  • Forsen i området lyfts fram och stadsmiljöer utmed vattnet
  • Egen vattenkraft från forsen

Relaterad information

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Björn Marklund
Samhällsbyggnadschef
031-315 13 81
bjorn.marklund@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad