Så ändras kollektivtrafiken vid tidtabellskiftet i december

Västtrafik ändrar sina tidtabeller den 10 december och gör då anpassningar av trafiken. Bland annat utökas linje 25 till Peppareds torg.

Nya resmöjligheter till Åbroområdet!

Linje 25 får ny körväg och förlängs från Mölndals Innerstad till Peppareds Torg via GoCo.

  • Den nya körvägen blir Mölndals Innerstad - Katrinebergsgatan - AstraZeneca - GoCo - Gamla tingshuset - Peppareds torg. Observera att hållplats GoCo endast trafikeras i riktning mot Mölndals innerstad på grund av vägarbete som pågår till juni 2024. I andra riktningen är närmsta hållplatserna Gamla Tingshuset och Astra Zeneca.

Det här kommer öka möjligheterna för de som arbetar i Åbro att resa hållbart och ger boende i Balltorp utökad kollektivtrafik.

Övriga justeringar

Det blir några ändringar i tidtabellerna på linje 755, 757, 759 och 760.

Turer med linje 765 som kör från Mölndals Resecentrum blir linje 764. Övriga turer med 765 är oförändrade.

Kom ihåg färdtjänsten inför jul

Från 1 december kan du som har färdtjänst boka dina resor under julhelgen.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad