Idag uppmärksammar vi Orange Day

Flera av våra verksamheter har idag uppmärksammat Orange Day på olika sätt. Dessutom lyses under kvällen en stor byggnad i centrala Mölndal upp i orange. Den här dagen, som instiftats av FN, har väckt alltmer uppmärksamhet de senaste åren.

Den stora byggnaden till höger på bilden, vid Mölndals bro, lyses symboliskt upp i orange på kvällen den 25 november.

Våld i nära relationer är alltid aktuellt. Men den 25 november varje år är ett av de tillfällen då frågan hamnar extra tydligt i strålkastarljuset eftersom Orange Day infaller.

Dagen, som de senaste åren blivit alltmer känd, instiftades av FN för drygt tjugo år sedan för att uppmärksamma den viktiga frågan om avskaffande av våld mot flickor och kvinnor.

Så har vi uppmärksammat frågan idag

Förebyggandeenheten inom vård- och omsorgsförvaltningen, fältgruppen (som jobbar gentemot ungdomar) och familjefridsteamet (som arbetar mot våld i nära relationer) är några exempel på team inom Mölndals stad som har genomfört olika insatser för att informera om ämnet och sprida budskapet om att ingen ska behöva leva med våld och att det finns hjälp att få.

Aktiviteterna ägde rum i olika sammanhang, däribland inom ramen för Svenska kyrkans program i Fässbergskyrkan där både fältgruppen och familjefridsteamet bidrog. Familjefridsteamet höll även ett föredrag för anställda på Mölndalsbostäder.

Internt i kommunen har en ny digital kurs om våld i nära relationer lanserats, som vänder sig till anställda och förtroendevalda. Många av stadens anställda valde också att symboliskt bära något orange.

Och under kvällen lyses en stor byggnad intill Mölndals bro i centrum upp i orange.

Vem som helst kan drabbas

Våld i nära relationer kan drabba vem som helst. Det kan vara svårt att upptäcka våldet, och för den som drabbas kan det vara svårt att inse att det handlar om våld. Om detta kan du läsa mer i den här intervjun med Maria i familjefridsteamet som gjordes i samband med Orange Day för två år sedan, men som är lika aktuell idag.

En grupp som är mycket utsatt på detta område är ungdomar och unga vuxna, något som fältgruppen satte ljuset på i projektet #ärduokej? som avslutades tidigare i år.

Om du eller någon annan behöver stöd

Kontakt

Familjefridsteamet
031-315 28 10
031-315 10 00 (kontaktcenter)
vinr@molndal.se

VID AKUT SITUATION
Om du är i behov av ett skyddat boende för att snabbt komma bort från våld och hot, ska du kontakta socialtjänsten via Mölndals stad 031-315 10 00. Kvällstid och helger kontaktar du socialjouren031-365 87 00.

Dela på:

Senast uppdaterad