Delta i undersökning om fysisk aktivitet!

I dagarna påbörjar vi vår undersökning om vad som får mölndalsborna att röra på sig. Delta i vår enkät.

Undersökningen handlar om hur en ser på sin egen fysiska hälsa och vilka möjligheter och begränsningar som finns i Mölndal för att en ska kunna röra sig så mycket en själv vill.

Enkäten om fysisk aktivitet är en del av en större kartläggning som görs inom ramen för stadens folkhälsoarbete. Kartläggningen och enkätsvaren kommer sedan ligga till grund för prioriteringar inom hälsoområdet framåt.

Både du som är boende i Mölndal eller anställd i Mölndals stad uppmuntras att svara. I enkäten får du berätta om hur du upplever din fysiska hälsa och om dina idéer på hur vi i kommunen kan förbättra möjligheterna att vara fysiskt aktiv.

Svara på enkäten om fysisk aktivitet och hjälp oss i vårt gemensamma arbete mot en bättre och friskare hälsa i Mölndal.

Enkäten är öppen tills vi har fått in tillräckligt med svar, men åtminstone december ut. Tack för hjälpen!

Länk till enkäten om fysisk aktivitet

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad